První moucha nového přijímacího řízení
Logo GHB
Ikona - FacebookIkona - BakalářiGHB na Instagramu
Obrázek nic  


Vítejte na webu Gymnázia Havlíčkův Brod

  • úspěšně fungujeme 287 let, máme na co navazovat
  • výsledky studentů nás řadí k nejlepším školám v regionu
  • formujeme samostatné a svobodné jedince, kteří se zdárně uplatní v současné společnosti

280 let GHB


Gymnázium Havlíčkův Brod otevírá pro školní rok 2022/2023 dvě třídy čtyřletého cyklu (60 uchazečů z 9. tříd) a jednu třídu osmiletého cyklu (30 uchazečů z 5. tříd). Čtěte více o průběhu přijímacího řízení nebo se vydejte na virtuální prohlídku školy.

První moucha nového přijímacího řízení
11. 02. 2009 (1952 přečtení) | Autor: Mgr. Milan Novák | Rubrika: Informace |
Tiskni článek Sdílej!

Vážení zájemci o studium na GHB, dovolujeme si vás touto cestou upozornit na jistý nesoulad požadavků nového formuláře "Přihláška ke vzdělávání - studiu ve střední škole" a příslušné legislativy, tedy vyhlášky č. 671/2004 Sb., kterou se stanoví podrobnosti o organizaci přijímacího řízení ke vzdělávání ve středních školách.

Protože je na 2. straně přihlášky uvedena kolonka "Kulaté razítko a podpis ředitele školy nebo Podpis uchazeče" s odvoláním na poznámku "nehodící se škrtněte", mají uchazeči a jejich rodiče oprávněný dojem, že není třeba žádat ředitele ZŠ o potvrzení a že stačí pouze přihlášku opatřit uchazečovým podpisem. Pokud však přihláška nebude potvrzená, říká zmíněná vyhláška zcela jasně, že je k ní nutné přiložit i ověřené kopie vysvědčení.

Z tohoto pohledu vám doporučujeme nechat si přihlášku kulatým razítkem a podpisem ředitele ZŠ potvrdit.

Věříme, že tímto naším prohlášením zamezíme případným budoucím nesrovnalostem a že se zároveň bude jednat o jedinou "mouchu" nového modelu přijímacího řízení.

V Havlíčkově Brodě dne 11. 02. 2009             Milan Novák, ředitel školy svislá čára
Gymnázium Havlíčkův Brod
Štáflova 2063
580 01 Havlíčkův Brod
tel. 569 669 330
ghb@ghb.cz

Zřizovatel školy:
Logo Kraje Vysočina

© Copyright GHB 2018 | webmaster Mgr. Jiří Rojka | design webu Tomáš Koťara