Příprava na přijímací řízení
Ikona - FacebookIkona - BakalářiGHB na InstagramuMapa GHB
Obrázek nic  


Vítejte na webu Gymnázia Havlíčkův Brod

  • formujeme zdravě kritické a sebevědomé osobnosti ve vstřícném a tvůrčím prostředí
  • výsledky studentů nás řadí ke školám, na které je spolehnutí
  • fungujeme 288 let, máme na co navazovat

280 let GHB


Gymnázium Havlíčkův Brod otevírá pro školní rok 2024/2025 dvě třídy čtyřletého cyklu (60 uchazečů z 9. tříd) a jednu třídu osmiletého cyklu (30 uchazečů z 5. tříd). Čtěte více o průběhu přijímacího řízení nebo se vydejte na virtuální prohlídku školy.

Příprava na přijímací řízení
08. 09. 2016 (4325 přečtení) | Autor: PhDr. Hynek Bouchal, Ph.D. | Rubrika: Přijímací řízení |
Tiskni článek Sdílej!

Stejně jako v předchozích letech budou i letos všichni zájemci o studium na střední školy při přijímacím řízení absolvovat testy centrálně zadávané ministerstvem školství. Gymnázium Havlíčkův Brod opět nabídne všem zájemcům, kteří se chtějí na přijímací řízení na střední školu dobře připravit, spolehlivý a účinný servis.

1. Všechny zájemce důkladně připravíme

Účast na přípravě k přijímacímu řízení je otevřená všem zájemcům, není podstatné, zda chtějí studovat na našem gymnáziu, či na jiné střední škole. Přípravný servis, jejž brodské gymnázium poskytuje, tvoří pedagogové této školy, kteří s ministerskými tvůrci testů dlouhodobě spolupracují na různých úrovních a podrobně znají jejich testové metody a postupy.

první varianta přijímacích zkoušek nanečisto, která se uskuteční v rámci dne otevřených dveří  ve středu 16. 11. 2016, bude svým obsahem i formou odpovídat přijímacím zkouškám připravovaným ministerstvem školství. Zájemcům nabídneme vlastní, originální testy, které tvoří pedagogové gymnázia na základě letité zkušenosti s přijímacím řízením i s ministerskými testovými úlohami.

Ve středu 1. února proběhne od 14.00 informační den, pro všechny zájemce připravíme materiály k další přípravě na přijímací testy, vysvětlíme administraci a organizaci celého přijímacího řízení, bude též možné odevzdat přihlášku ke studiu.

Oblíbené tréninky na přijímací zkoušky, které pořádáme už pátým rokem a které jsou letos naplánovány vždy na středu 8. a 15. února, 1. a 8. března od 14.15, pak zájemce nejen provedou obsahovými nástrahami „přijímaček“, ale naučí je také vyplňovat ministerské testové formuláře.

Celý tréninkový maraton zakončíme druhou verzí přijímaček nanečisto, které opět vytvoří pedagogové gymnázia a které proběhnou ve středu 22. března 2017 od 14.00. 

2. Registrovaní zájemci obdrží testové úlohy a další užitečné materiály elektronicky

V předchozích letech MŠMT zveřejnilo několik ilustračních i ostrých testů, podobně bude postupovat i letos. Pedagogové brodského gymnázia na tomto základě vytvořili řadu vlastních testových úloh. Pokud se zájemci zaregistrují na mailu bouchal@ghb.cz, získají do této testové databáze přístup. Testy, jejich správná řešení, stejně jako další důležité informace týkající se přijímacího řízení, budou všem registrovaným zájemcům průběžně zasílány od podzimu 2016 až do dubna 2017, kdy celé přijímací řízení končí vyhlášením výsledků. Registrace tak zájemcům zároveň poskytne spolehlivou záruku, že nepřehlédnou žádnou důležitou informaci o průběhu a administraci celého přijímačkového kolotoče. Při registraci uchazeči uvedou své jméno, příjmení, e-mailový kontakt a údaj o tom, zda mají zájem o informace o čtyřletém cyklu (zájemci z devátých tříd) či o osmiletém cyklu (zájemci z pátých tříd). Registraci, účast na všech akcích, které škola v souvislosti s přijímacím řízením připravuje i veškeré materiály a informace poskytujeme zdarma. Veškeré otázky s přijímacím řízením spojené zodpovíme na mailu bouchal@ghb.cz.

 3. Časový harmonogram přijímacích zkoušek

„Přijímačkový kolotoč“ se pro všechny žáky 9. tříd a některé žáky 5. tříd základních škol naplno roztočí na konci ledna. Jízdní řád přijímacího řízení na Gymnáziu Havlíčkův Brod bude vypadat následovně:

do 30. 1. 2017: bude oficiálně vyhlášeno přijímací řízení a zveřejněna kritéria přijímacího řízení (vestibul školy + www.ghb.cz)

1. 2. 2017: informační den – příležitost pohodlného předání přihlášek ke studiu včetně možnosti individuálních konzultací se zástupci vedení školy

8. 2.; 15. 2.; 1. 3. a 8. 3. 2017: tréninky na přijímací zkoušky

1. 3. 2017: poslední možnost pro odevzdání přihlášky ke studiu, a to osobně či poštou

první polovina března 2017: zveřejnění počtu přihlášených uchazečů na www.ghb.cz

22. 3. 2017 od 14.00: přijímací zkoušky nanečisto

přelom března - dubna 2017: rozesílání pozvánek k přijímací zkoušce

12. 4. 2017: první řádný termín přijímacích zkoušek na čtyřleté gymnázium

18. 4. 2017: první řádný termín přijímacích zkoušek na osmileté gymnázium

19. 4. 2017: druhý řádný termín přijímacích zkoušek na čtyřleté gymnázium

20. 4. 2017: druhý řádný termín přijímacích zkoušek na osmileté gymnázium

do 30. 4. 2017: výsledky řádného termínu přijímacích zkoušek (vestibul školy + www.ghb.cz)

11. a 12. 5. 2017: náhradní termín přijímacích zkoušek (pro uchazeče, kteří se ze zdravotních či jiných důvodů nemohli zúčastnit prvního termínu a řádně se omluvili) 
svislá čára
Gymnázium Havlíčkův Brod
Štáflova 2063
580 01 Havlíčkův Brod
tel. 569 669 330
ghb@ghb.cz

Zřizovatel školy:
Logo Kraje Vysočina

© Copyright GHB 2023 | webmaster Mgr. Jiří Rojka | design webu Tomáš Koťara