Přijímací řízení 2009 - máte otázky???
Logo GHB
  •    HOME
  •       SUPLOVÁNÍ
  •       KONTAKTY
Ikona - FacebookIkona - BakalářiGHB na Instagramu
Obrázek nic  


Vítejte na webu Gymnázia Havlíčkův Brod

  • úspěšně fungujeme 286 let, máme na co navazovat
  • výsledky studentů nás řadí k nejlepším školám v regionu
  • formujeme samostatné a svobodné jedince, kteří se zdárně uplatní v současné společnosti

280 let GHB


Gymnázium Havlíčkův Brod otevírá pro školní rok 2022/2023 dvě třídy čtyřletého cyklu (60 uchazečů z 9. tříd) a jednu třídu osmiletého cyklu (30 uchazečů z 5. tříd). Čtěte více o průběhu přijímacího řízení nebo se vydejte na virtuální prohlídku školy.

Přijímací řízení 2009 - máte otázky???
13. 09. 2008 (6684 přečtení) | Autor: Mgr. Milan Novák | Rubrika: Informace |
Tiskni článek Sdílej!

Formulář přihlášky zde 

Jste žákem 5. či 9. třídy ZŠ, chystáte se na gymnázium a nevíte, jak bude vypadat nový systém přijímání? Ani my neznáme všechny podrobnosti, neboť prováděcí vyhláška Ministersva školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT) ještě bohužel není na světě, prozatím byla pouze změněna adekvátní partie školského zákona. I přesto jsme pro Vás sháněli informace, proto první článek k tématu PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ 2009 může zodpovědět alespoň některé dotazy...

Podávají žáci základních škol přihlášky prostřednictvím ředitele základní školy? Ne. Způsob předávání přihlášky je (na rozdíl od minulých let) stanoven současným zněním školského zákona tak, že uchazeči podávají přihlášky přímo řediteli příslušné střední školy, o kterou mají zájem. Nepředkládají ji již prostřednictvím základní školy.

Do kdy je třeba podat přihlášky k přijímacímu řízení? Uchazeč o gymnázium podává přihlášku pro 1.kolo přijímacího řízení do 15. března. Základní škola ze zákona nemá pravomoc kontrolovat počet přihlášek, které žák odesílá na jím vybrané střední školy. Protože však potvrzuje prospěch žáků na přihláškách, neměla by potvrdit více než tři přihlášky.

Platí novela zákona o přijímacím řízení i pro zájemce o osmiletá gymnázia, tedy pro žáky 5. tříd ZŠ? Může si tak tento žák podat přihlášku na tři osmiletá gymnázia? Ano.

Kdy se budou konat zkoušky prvního kola přijímacího řízení na střední školy? V návrhu novely vyhlášky, kterou se upřesňují podrobnosti o organizaci přijímacího řízení, je uvedeno období dvou týdnů (od 22. 4 do 7.5) pro konání přijímacích zkoušek v 1. kole přijímacího řízení. Termíny 1. kola přijímacích zkoušek na Gymnáziu Havlíčkův Brod jsou STŘEDA 22. 4. 2009 a ČTVRTEK 23. 4. 2009 (v dopoledních hodinách), a to shodně pro čtyřletý i osmiletý cyklus. Termíny přijímacích zkoušek (pokud se rozhodnou střední školy je uskutečnit) musí jejich ředitelé zveřejnit spolu s kritérii přijímacího řízení a informací o předpokládaném počtu přijímaných žáků nejpozději do 31. ledna 2009. GHB v 1. kole předpokládá tyto počty:
- do čtyřletého cyklu (z 9. třídy ZŠ) 30 žáků,
- do osmiletého cyklu (z 5. třídy ZŠ) 30 žáků,
- do kvinty osmiletého cyklu (z 9. třídy ZŠ) až 8 žáků (podmínky a termín přijímacího řízení budou zveřejněny v PÁTEK 24. 4. 2009), jedná se o doplnění stávajících kvart, doporučujeme hlavně zájemcům o náročnou a kvalitní výuku cizích jazyků

Je tedy teoreticky možné, že bude uchazeč dělat troje přijímací zkoušky za týden? Ano.

A co když se mu budou termíny přijímacích zkoušek nakonec krýt? Pro tento účel zákon ukládá vyhlásit pro přijímací zkoušku 2 termíny jejího konání (viz § 60 odst. 2 školského zákona). Využije tedy ten termín, který mu bude více vyhovovat (a také ho musí označit do přihlášky). Pokud se však budou termíny přijímacích zkoušek na jednotlivé školy (popř. obory vzdělání) překrývat, což se může při velkém počtu středních škol stát, uchazeč bude muset zvolit, na kterou přijímací zkoušku se dostaví (viz § 60 odst. 9 školského zákona, kde je zakotveno, že stejný termín pro konání přijímací zkoušky nebo talentové zkoušky v jiném oboru vzdělání nebo jiné škole, do kterých uchazeč podal přihlášku, není důvodem pro stanovení náhradního termínu konání přijímací nebo talentové zkoušky).

Co když bude uchazeč přijat na dvě nebo tři školy najednou, vybere si jednu, musí to ostatním dát vědět? Školský zákon ukládá uchazeči novou povinnost. Na školu, kterou si vybere, bude muset do 5 pracovních dnů od doručení rozhodnutí o přijetí předložit tzv. zápisový lístek (obdrží jen jeden pro přijetí na následující školní rok). Škola, která do uvedené lhůty zápisový lístek neobdrží, musí počítat s tím, že si uchazeč vybral jinou školu, kde také uspěl. Ve škole, kde uchazeč zápisový lístek neuplatní, ztratí nárok stát se jejím žákem (viz § 60a odst. 6 a 7 školského zákona). Na tato místa mohou pak ředitelé SŠ vypsat další kolo přijímacího řízení, a to ihned po skončení prvního kola přijímacího řízení. Nemusí čekat až na září.

Budou se pořádat druhá kola přijímacího řízení? Ano, školský zákon přímo stanoví, že ředitel školy může po ukončení prvního kola přijímacího řízení vyhlásit další kola přijímacího řízení k naplnění předpokládaného stavu žáků. Druhá a další kola byla organizována již v předchozím modelu přijímacího řízení, a lze očekávat, že budou využívána i nyní vzhledem k tomu, že školy budou muset počkat, jak se rozhodnou úspěšnější žáci z kola prvního, kteří se dostali na více škol než jednu.

Budou se za přihlášky na střední školy platit poplatky? Ne, co se týče Gymnázia Havlíčkův Brod a tzv. veřejných škol (tj. škol, jenž jsou zřizovány státem, krajem, obcí nebo svazkem obcí). V těchto případech by to byl rozpor s § 2 odst. 1 písm. d) školského zákona, resp. též s ustanoveními školského zákona upravujícími přijímací řízení, které taxativně stanoví zákonné podmínky pro přijetí ke vzdělávání ve střední škole. Také by se jednalo o rozpor s čl. 33 Listiny základních práv a svobod.

Budou platit stejné tiskopisy přihlášek? Tiskopisy přihlášek již byly upraveny tak, aby vyhovovaly novele školského zákona a žáci, rodiče nebo školy je mohou nalézt přímo zde (pro denní studium).

Milé žákyně, milí žáci, vážení rodiče,
doufáme, že jsme Vám osvětlili většinu nejasností a že nyní stejně jako tým Gymnázia Havlíčkův Brod máte i Vy pocit, že to bude vlastně snadné...
Těšíme se na vaše přihlášky!
Na základě zdrojů MŠMT pro Vás připravil Milan Novák, ředitel školy (ghb@ghb.cz, 604692091, 569433570)svislá čára
Gymnázium Havlíčkův Brod
Štáflova 2063
580 01 Havlíčkův Brod
tel. 569 669 330
ghb@ghb.cz

Zřizovatel školy:
Logo Kraje Vysočina

© Copyright GHB 2018 | webmaster Mgr. Jiří Rojka | design webu Tomáš Koťara