Podzimní třídní schůzky a vstup do školy
Ikona - FacebookIkona - BakalářiGHB na Instagramu
Obrázek nic  


Vítejte na webu Gymnázia Havlíčkův Brod

  • úspěšně fungujeme 286 let, máme na co navazovat
  • výsledky studentů nás řadí k nejlepším školám v regionu
  • formujeme samostatné a svobodné jedince, kteří se zdárně uplatní v současné společnosti

280 let GHB


Gymnázium Havlíčkův Brod otevírá pro školní rok 2022/2023 dvě třídy čtyřletého cyklu (60 uchazečů z 9. tříd) a jednu třídu osmiletého cyklu (30 uchazečů z 5. tříd). Čtěte více o průběhu přijímacího řízení nebo se vydejte na virtuální prohlídku školy.

Podzimní třídní schůzky a vstup do školy
27. 10. 2016 (1302 přečtení) | Autor: PhDr. Hynek Bouchal, Ph.D. | Rubrika: Informace |
Tiskni článek Sdílej!

Tradiční setkání rodičů a pedagogů na půdě školy se uskuteční ve středu 9. listopadu od 16.00 hodin. Vzhledem k rekonstrukci Štáflovy ulice se do budovy školy vstupuje i z ní vystupuje vchodem ze hřiště.

Schůzky začínají v učebnách jednotlivých tříd, kde třídní učitelé rodičům předají komplexní informaci o vzdělávacím i výchovném procesu od počátku školního roku. Poté mohou zákonní zástupci navštívit jednotlivé vyučující a konzultovat s nimi konkrétní předměty a související výchovná a vzdělávací témata.    

Samotným schůzkám předchází setkání třídních důvěrníků v rámci Sdružení rodičů a přátel gymnázia. Jednání SRPG začíná v 15.00 v posluchárně chemie. 

Vcházející i vycházející mohou používat oba dva vstupy do školy ze hřiště. V případě potíží zvoňte na sekretariát. Zároveň rodiče žádáme, aby se svými vozidly z bezpečnostních a kapacitních důvodů během schůzek neparkovali v areálu hřiště. Děkujeme za pochopení.  

 svislá čára
Gymnázium Havlíčkův Brod
Štáflova 2063
580 01 Havlíčkův Brod
tel. 569 669 330
ghb@ghb.cz

Zřizovatel školy:
Logo Kraje Vysočina

© Copyright GHB 2018 | webmaster Mgr. Jiří Rojka | design webu Tomáš Koťara