Podzimní třídní schůzky
Logo GHB
Ikona - FacebookIkona - BakalářiGHB na Instagramu
Obrázek nic  


Vítejte na webu Gymnázia Havlíčkův Brod

  • úspěšně fungujeme 286 let, máme na co navazovat
  • výsledky studentů nás řadí k nejlepším školám v regionu
  • formujeme samostatné a svobodné jedince, kteří se zdárně uplatní v současné společnosti

280 let GHB


Gymnázium Havlíčkův Brod otevírá pro školní rok 2022/2023 dvě třídy čtyřletého cyklu (60 uchazečů z 9. tříd) a jednu třídu osmiletého cyklu (30 uchazečů z 5. tříd). Čtěte více o průběhu přijímacího řízení a o přípravném servisu, který v této souvislosti nabízíme.

Podzimní třídní schůzky
25. 10. 2021 (478 přečtení) | Autor: PhDr. Hynek Bouchal, Ph.D. | Rubrika: Informace |
Tiskni článek Sdílej!

Třídní schůzky v podzimním termínu proběhnou ve středu 10. 11. 2021 od 16.00. Pokud to aktuální protiepidemická opatření umožní, uskuteční se setkání ve škole.

Rodiče se nejdříve sejdou s třídnímu učiteli nad informacemi o výuce a prospěchu studentů, posléze budou moci konzultovat s vyučujícími jednotlivých předmětů. V týdnu od 8. do 12. 11. bude též probíhat online zpětnovazební šetření, o jehož cílech a způsobu vyplnění budeme rodiče informovat nejpozději 8. 11. prostřednictvím Bakalářů.

Pokud epidemická situace schůzky ve škole neumožní, proběhnou online – stejně jako v předchozích třech termínech.


Související články:
Bližší informace k rodičovským schůzkám (08.11.2021)

svislá čára
Gymnázium Havlíčkův Brod
Štáflova 2063
580 01 Havlíčkův Brod
tel. 569 669 330
ghb@ghb.cz

Zřizovatel školy:
Logo Kraje Vysočina

© Copyright GHB 2018 | webmaster Mgr. Jiří Rojka | design webu Tomáš Koťara