Počty přihlášených zájemců o studium
Logo GHB
Ikona - FacebookIkona - BakalářiGHB na Instagramu
Obrázek nic  


Vítejte na webu Gymnázia Havlíčkův Brod

  • úspěšně fungujeme 287 let, máme na co navazovat
  • výsledky studentů nás řadí k nejlepším školám v regionu
  • formujeme samostatné a svobodné jedince, kteří se zdárně uplatní v současné společnosti

280 let GHB


Gymnázium Havlíčkův Brod otevírá pro školní rok 2022/2023 dvě třídy čtyřletého cyklu (60 uchazečů z 9. tříd) a jednu třídu osmiletého cyklu (30 uchazečů z 5. tříd). Čtěte více o průběhu přijímacího řízení nebo se vydejte na virtuální prohlídku školy.

Počty přihlášených zájemců o studium
20. 03. 2012 (2616 přečtení) | Autor: PhDr. Hynek Bouchal, Ph.D. | Rubrika: Informace |
Tiskni článek Sdílej!

Do 15. března se mohli zájemci o gymnaziální studium hlásit také na to naše v Havlíčkově Brodě. Všechny řádně vyplněné přihlášky byly zaevidovány a je z nich zřejmé, že počet přihlášených letos, stejně jako v minulých letech, převyšuje počet přijímaných studentů.

Do budoucí primy gymnázia (kód oboru 79-41-K/81) se přihlásilo 55 zájemců, do budoucího prvního ročníku (kód oboru 79-41-K/41) 61. V obou případech pak od září 2012 do gymnaziálních lavic zasedne shodně 30 studentů. Na přelomu března a dubna obdrží všichni přihlášení pozvánku na přijímací řízení, respektive informaci o tom, že jsou přijati bez přijímací zkoušky (týká se pouze zájemců o čtyřletý cyklus, viz kritéria přijímacího řízení).

Z důležitých informací o přijímacím řízení na našem webu najdete zprávu o průběhu přijímacího řízení a kritéria přijímacího řízení a další informace o něm. Níže v tabulce můžete pozorovat spektrum škol, z nichž se zájemci o studium rekrutují. Nutno při tom zdůraznit, že počet zájemců o čtyřleté studium je ve srovnání s předchozím obdobím menší jen zdánlivě. Letos si totiž adepti studia mohli podat pouze dvě přihlášky, v předchozích letech tři. Z tabulek je naopak zřejmé, že zájem o studium na brodském gymnáziu v poslední době vzrůstá.svislá čára
Gymnázium Havlíčkův Brod
Štáflova 2063
580 01 Havlíčkův Brod
tel. 569 669 330
ghb@ghb.cz

Zřizovatel školy:
Logo Kraje Vysočina

© Copyright GHB 2018 | webmaster Mgr. Jiří Rojka | design webu Tomáš Koťara