Pěvecký sbor gymnázia navázal na hudební tradici Jana Václava Stamice
Logo GHB
Ikona - FacebookIkona - BakalářiGHB na Instagramu
Obrázek nic  


Vítejte na webu Gymnázia Havlíčkův Brod

  • úspěšně fungujeme 285 let, máme na co navazovat
  • výsledky studentů nás řadí k nejlepším školám v regionu
  • formujeme samostatné a svobodné jedince, kteří se zdárně uplatní v současné společnosti

280 let GHB


Gymnázium Havlíčkův Brod otevírá pro školní rok 2021/2022 dvě třídy čtyřletého cyklu (60 uchazečů z 9. tříd) a jednu třídu osmiletého cyklu (30 uchazečů z 5. tříd). Čtěte více o průběhu přijímacího řízení a o přípravném servisu, který v této souvislosti nabízíme.

Pěvecký sbor gymnázia navázal na hudební tradici Jana Václava Stamice
27. 10. 2019 (604 přečtení) | Autor: Mgr. Eva Součková | Rubrika: Projekty a exkurze |
Tiskni článek Sdílej!

O pobytu v Německu vypráví paní Alena Konrádová, vyučující hudební výchovy a češtiny na našem gymnáziu a dirigentka pěveckého vystoupení ve Schriesheimu. 
"Členové pěveckého sboru prožili od 11. do 18. října 2019 více než zajímavý týden. Zúčastnili se totiž výměnného pobytu v německém městě Schriesheim nedaleko Mannheimu. Hlavním cílem zájezdu byl slavnostní společný koncert s orchestrem schriesheimského kurpfalckého gymnázia, jenž byl naším hostem v únoru letošního roku. Díky projektu paní Martiny Grohmann navazujeme a prohlubujeme těmito výměnami vzájemné přátelství.
Celý týden byl naplněn nejen pěveckými zkouškami sboru, ale žáci se seznámili s chodem německého gymnázia, a dokonce se zúčastnili i výuky různých předmětů v různých třídách. Velkými zážitky se staly výlety do historického městečka Ladenburg, poznali starobylé studentské město Heidelberg (s fantastickou českou průvodkyní) a nakonec je čekal celodenní výlet do tří set tisícového Mannheimu, aby poznali město, ve kterém působil nejslavnější brodský rodák Jan Václav Stamic.
Vrcholem zájezdu však byl středeční koncert v evangelickém kostele. Téměř celý jeho program se nesl v duchu české hudby, neboť němečtí hostitelé uvedli nejprve 4. větu z Dvořákovy „Novosvětské“ symfonie, poté vystoupil náš sbor s úpravami českých a moravských lidových písní, za které sklidil zasloužené ovace. Následovala 1. věta Sukova klavírního koncertu (opět v provedení německých hudebníků).
V závěru večera spojená hudební tělesa přednesla nejprve českou lidovou „Jede sedlák do mlejna“, poté „Ave verum corpus“ Wolfganga Amadea Mozarta. Koncert vyvrcholil Beethovenovou „Ódou na radost“, kterou zpíval celý kostel. Slova o sbratření lidí se stala více než symbolickou tečkou slavnostního koncertu.
Týden utekl jako voda a nastal pátek, den našeho návratu. Při loučení s našimi hostitelskými rodinami bylo vidět dojetí na obou stranách. Dokonce i nějaká ta slzička ukápla. A vzájemně jsme se ubezpečovali o tom, že se určitě nevidíme naposledy. Snad nejvhodnějším slovem na závěr je citace dvou terciánů – Vojty a Adrianky:
„Přestože jsem odjížděl se strachem, že se nedomluvím a nebudu si s nimi rozumět, vrátil jsem se plný dojmů a zážitků. Moc jsem si to zde užil.“
„Odjížděli jsme s obavami, že jedeme do cizí země, do neznámého prostředí, že se zde nedomluvíme. Byli zde však všichni velmi milí, chápající a vstřícní. Zažili jsme zde mnoho zážitků a vrátili jsme se plni krásných vzpomínek.“ 
Strahlenburg

Strahlenburg

pohled na Schriesheim

pohled na Schriesheim

foto pod Strahlenburgem

Schriesheim

Schriesheim

krajina okolo Schriesheimu

zkouška sboru GHB

 

návštěva u starosty Schriesheimu

zámek ve Schwetzingenu

zámecký park ve Schwetzingenu

mešita v zámeckém parku ve Schwetzingenu

garáž Karla Benze v Ladenburgu

vozidlo Karla Benze

Stammlokal Karla Benze

dům v Ladenburgu

foto v Ladenburgu

 

pohled na hrad v Heidelbergu

hrad v Heidelbergu

hrad v Heidelbergu

foto na hradě v Heidelbergu

foto na hradě v Heidelbergu

pohled z hradu na město Heidelberg

pohled z hradu na město Heidelberg

Apfelstrudel mit Vanillesauce

foto před koncertem

 

koncert

koncert

koncert

koncert

koncert

Mannheim - Wasserturm

Mannheim

foto v Mannheimu

logo Česko-německého fondu budoucnosti

Foto: Eva Kohoutová, Eva Součková

Tento pobyt se mohl uskutečnit také díky podpoře Česko-německého fondu budoucnosti.

Velké poděkování patří všem, kteří se na pobytu podíleli na německé i české straně:

H. Bouchalovi, M. Grohmann, D. Hamaričové, H. Kadečkové, E. Kohoutové, A. Konrádové,

J. Schmid, D. Wirthovi  

Eva Součkovásvislá čára
Gymnázium Havlíčkův Brod
Štáflova 2063
580 01 Havlíčkův Brod
tel. 569 669 330
ghb@ghb.cz

Zřizovatel školy:
Logo Kraje Vysočina

© Copyright GHB 2018 | webmaster Mgr. Jiří Rojka | design webu Tomáš Koťara