Organizace výuky od 1. 9. 2021
Logo GHB
  •    HOME
  •       SUPLOVÁNÍ
  •       KONTAKTY
Ikona - FacebookIkona - BakalářiGHB na Instagramu
Obrázek nic  


Vítejte na webu Gymnázia Havlíčkův Brod

  • úspěšně fungujeme 286 let, máme na co navazovat
  • výsledky studentů nás řadí k nejlepším školám v regionu
  • formujeme samostatné a svobodné jedince, kteří se zdárně uplatní v současné společnosti

280 let GHB


Gymnázium Havlíčkův Brod otevírá pro školní rok 2022/2023 dvě třídy čtyřletého cyklu (60 uchazečů z 9. tříd) a jednu třídu osmiletého cyklu (30 uchazečů z 5. tříd). Čtěte více o průběhu přijímacího řízení nebo se vydejte na virtuální prohlídku školy.

Organizace výuky od 1. 9. 2021
30. 08. 2021 (791 přečtení) | Autor: PhDr. Hynek Bouchal, Ph.D. | Rubrika: Informace |
Tiskni článek Sdílej!

Studenti se jako v každém jiném školním roce sejdou 1. září ve svých kmenových třídách. Do školy vstoupí s ochranným prostředkem dýchacích cest nařízeným ministerstvem zdravotnictví. Na začátku třídnické hodiny se podrobí antigennímu testování, případně třídnímu učiteli předloží potvrzení, jež blíže specifikuje níže uvedená metodika, a dále se budou řídit pokyny třídních učitelů, které z této metodiky vycházejí. Následovat bude obvyklá třídnická hodina.
Ve čtvrtek 2. 9. a pátek 3. 9. se všechny třídy odeberou na adaptační kurzy. Od pondělí 6. 9. pak zahájíme běžnou denní výuku. Konkrétnější informace o organizaci úvodních dnů obdrží studenti od svých třídních učitelů. Zde ještě připojujeme metodiku ochrany zdraví na GHB od 1. 9. 2021, která aplikuje nařízení ministerstva školství a ministerstva zdravotnictví na podmínky naší školy - studenti s ní budou podrobně seznámeni 1. 9.


svislá čára
Gymnázium Havlíčkův Brod
Štáflova 2063
580 01 Havlíčkův Brod
tel. 569 669 330
ghb@ghb.cz

Zřizovatel školy:
Logo Kraje Vysočina

© Copyright GHB 2018 | webmaster Mgr. Jiří Rojka | design webu Tomáš Koťara