Organizace výuky do konce školního roku
Logo GHB
Ikona - FacebookIkona - BakalářiGHB na Instagramu
Obrázek nic  


Vítejte na webu Gymnázia Havlíčkův Brod

  • úspěšně fungujeme 287 let, máme na co navazovat
  • výsledky studentů nás řadí k nejlepším školám v regionu
  • formujeme samostatné a svobodné jedince, kteří se zdárně uplatní v současné společnosti

280 let GHB


Gymnázium Havlíčkův Brod otevírá pro školní rok 2022/2023 dvě třídy čtyřletého cyklu (60 uchazečů z 9. tříd) a jednu třídu osmiletého cyklu (30 uchazečů z 5. tříd). Čtěte více o průběhu přijímacího řízení nebo se vydejte na virtuální prohlídku školy.

Organizace výuky do konce školního roku
28. 05. 2020 (1988 přečtení) | Autor: PhDr. Hynek Bouchal, Ph.D. | Rubrika: Informace |
Tiskni článek Sdílej!

Na základě aktualizace ministerského harmonogramu uvolnění škol ze dne 25. 5. jsme naplánovali výuku do konce školního roku následujícím způsobem:

Vzhledem k termínům přijímacích zkoušek na střední školy (8. a 9. 6.) a profilové maturitní zkoušky (10. – 16. 6.) bude v tomto termínu nadále probíhat výuka na dálku. Vyučující, kteří jsou zároveň zadavateli a zkoušejícími, se budou moci výuce na dálku věnovat pouze omezeně. O konkrétní organizaci výuky v daném předmětu v uvedeném období budou informovat jednotliví vyučující.

Od středy 17. 6. v souladu s aktuálními hygienickými pravidly obnovíme pravidelnou docházku do školy ve všech třídách.  Kvůli ochraně zdraví budou třídy rozděleny na dvě poloviny podle prvního cizího jazyka (AJ). Každý den jedna z polovin absolvuje konzultace dle provizorního rozvrhu, druhý den proběhnou tytéž konzultace s druhou polovinou třídy. Tělesnou výchovu, hudební výchovu a výtvarnou výchovu v tomto období vyučovat nebudeme. Předmět informační a komunikační technologie (ICT) se bude z hygienických důvodů nadále učit v režimu online vždy ve dnech, kdy daná polovina studentů nebude ve škole a s ohledem na kapacitu vyučujících, kteří budou pracovat online v ICT a zároveň ve škole druhý předmět své aprobace. Konzultace dle provizorního rozvrhu ukončíme v pátek 26. června. V pondělí 29. června proběhnou třídnické hodiny, během nichž si studenti vyklidí šatní skříňky a třídy, a v úterý jim rozdáme vysvědčení. 

K návratu do škol v popsaném režimu jsme se rozhodli po konzultaci s odbornými psychology i s ohledem na aktuální epidemiologickou situaci. Obnovení pravidelného výukového rytmu před odchodem na prázdniny oživí povinnostní návyky studentů a návrat do běžného vzdělávacího režimu od 1. září 2020 tak pro ně bude snazší, než kdyby nyní pravidelná docházka, byť na relativně krátkou dobu, uskutečněna nebyla.  Výuka od 17. 6. do 30. 6. bude mít v souladu s ministerským doporučením konzultační charakter a prioritně bude sloužit k ověřování a případnému rozvíjení znalostí a dovedností (kompetencí), které studentům pedagogové zprostředkovávali v koronavirovém období. Pokyny k hodnocení výsledků vzdělávání žáků v druhém pololetí už pro toto krátké období měnit nebudeme, mj. tak zůstává v platnosti zásada, že hodnocení probíhá slovně (formativně), nikoli známkami (sumativně). 

Studenti, kteří se nebudou moci konzultací zúčastnit, nahlásí tuto skutečnost svým třídním učitelům, kteří povedou evidenci denní docházky. Obsah odučených hodin si doplní obvyklým způsobem.
svislá čára
Gymnázium Havlíčkův Brod
Štáflova 2063
580 01 Havlíčkův Brod
tel. 569 669 330
ghb@ghb.cz

Zřizovatel školy:
Logo Kraje Vysočina

© Copyright GHB 2018 | webmaster Mgr. Jiří Rojka | design webu Tomáš Koťara