Ohlédnutí za studentskou minikonferencí
Logo GHB
Ikona - FacebookIkona - BakalářiGHB na Instagramu
Obrázek nic  


Vítejte na webu Gymnázia Havlíčkův Brod

  • úspěšně fungujeme 285 let, máme na co navazovat
  • výsledky studentů nás řadí k nejlepším školám v regionu
  • formujeme samostatné a svobodné jedince, kteří se zdárně uplatní v současné společnosti

280 let GHB


Gymnázium Havlíčkův Brod otevírá pro školní rok 2021/2022 dvě třídy čtyřletého cyklu (60 uchazečů z 9. tříd) a jednu třídu osmiletého cyklu (30 uchazečů z 5. tříd). Čtěte více o průběhu přijímacího řízení a o přípravném servisu, který v této souvislosti nabízíme.

Ohlédnutí za studentskou minikonferencí
09. 09. 2016 (1404 přečtení) | Autor: PhDr. Hynek Bouchal, Ph.D. | Rubrika: Projekty a exkurze |
Tiskni článek Sdílej!

Od školního roku 2015/2016 patří k povinnostem studentů předposledních ročníků sepsání seminární práce. O tom, že první frekventanti se tohoto úkolu zhostili zdárně, se mohli přesvědčit mj. všichni účastníci studentské minikonference, která proběhla 28. června 2016 a na níž výsledky své práce prezentovali ti studenti, jejichž texty vyučující ohodnotili jako nejlepší.

Konference sama byla primárně určena studentům druhého ročníku vyššího studia a byla rozdělena do sekce humanitní a přírodovědné. V rámci přírodních věd se prezentovali studenti se svojí tvorbou a svými zkušenostmi takto: Kateřina Kabrdová: Karcinom prsu (biologie); Hana Šmídová: Vliv kouření na lidský organismus (biologie); Monika Grygarová: Redoxní reakce (chemie); Jáchym Bártík: Tvorba počítačových her v prostředí Unity (ICT); Veronika Tomšovská: Infekční žloutenky (biologie); Anna Bergerová: Vývoj a šlechtění psů (biologie); Jakub Podrábský: Mravenčí svět (biologie); Tomáš Koťara: Nalezne virtuální realita využití? (ICT). V humanitních vědách předvedli výsledky své činnosti studenti takto: Michaela Zlatová: Vývojová psychologie – rozdíly mezi pohlavími (ZSV); Veronika Holubová: Analýza poetiky raných románů Julese Verna (český jazyk); Tereza Řiháková: Čína – nastávající politická velmoc (ZSV); Kristina Čeplová: Autismus u dětí (ZSV); Jan Doškář: Volba prezidenta Spojených Států Amerických (zeměpis); Simona Suchomelová: Šachová partie aneb psychologický souboj dvou myslí (ZSV); Barbora Šedová: Subkultura hippies (ZSV).

Všichni, kteří své texty na konferenci prezentovali, odvedli poctivou a dobrou práci a patří jim za to upřímný dík, stejně jako všem ostatním studentům, kteří svůj úkol zvládli na výbornou. Pevně doufáme, že své texty nenechají ležet ladem a že je rozvinou třeba do podoby středoškolské odborné činnosti a budou tak inspirovat své následovníky z nižších ročníků.   

 

talent


svislá čára
Gymnázium Havlíčkův Brod
Štáflova 2063
580 01 Havlíčkův Brod
tel. 569 669 330
ghb@ghb.cz

Zřizovatel školy:
Logo Kraje Vysočina

© Copyright GHB 2018 | webmaster Mgr. Jiří Rojka | design webu Tomáš Koťara