Odevzdání přihlášek k přijímacímu řízení
Ikona - FacebookIkona - BakalářiGHB na InstagramuMapa GHB
Obrázek nic  


Vítejte na webu Gymnázia Havlíčkův Brod

  • formujeme zdravě kritické a sebevědomé osobnosti ve vstřícném a tvůrčím prostředí
  • výsledky studentů nás řadí ke školám, na které je spolehnutí
  • fungujeme 288 let, máme na co navazovat

280 let GHB


Gymnázium Havlíčkův Brod otevírá pro školní rok 2024/2025 dvě třídy čtyřletého cyklu (60 uchazečů z 9. tříd) a jednu třídu osmiletého cyklu (30 uchazečů z 5. tříd). Čtěte více o průběhu přijímacího řízení nebo se vydejte na virtuální prohlídku školy.

Odevzdání přihlášek k přijímacímu řízení
07. 02. 2019 (1768 přečtení) | Autor: PhDr. Hynek Bouchal, Ph.D. | Rubrika: Přijímací řízení |
Tiskni článek Sdílej!

Přihlášku k přijímacímu řízení na střední školy musí všichni zájemci o studium odevzdat do 1. března 2019. V článku najdete podrobnější informaci o tom, jak budou přihlášky přijímány na Gymnáziu Havlíčkův Brod.

Přihlášku lze odevzdat buď osobně na sekretariátu školy, nebo zaslat poštou vždy nejpozději 1. 3. 2019, u poštovního doručení rozhoduje datum podání. Pokud se uchazeč rozhodne pro osobní odevzdání, pak tak může učinit v pracovních dnech mezi 7.30-15.30. Pokud uchazeči o studium počítají s tím, že přihlášku odevzdají během tréninků na přijímací zkoušky, mohou tak učinit jak před tréninkovou lekcí, tak po ní – na sekretariátu bude vždy přítomen zodpovědný pracovník, který přihlášku převezme. V případě dotazů volejte na číslo 569 669 331, případně pište na mail bouchal@ghb.cz.

Následujícím odkazem můžete stáhnout platný formulář přihlášky ke vzdělávání ve střední škole. Formulář oboustranně vytiskněte (není nutný barevný tisk, stačí černobíle), vyplňte a doručte příslušné střední škole. Nezapomeňte nechat přihlášku potvrdit na základní škole. K dispozici jsou také vzory vyplněných přihlášek (pro uchazeče z 5. tříd   i pro uchazeče z 9. tříd). 

 svislá čára
Gymnázium Havlíčkův Brod
Štáflova 2063
580 01 Havlíčkův Brod
tel. 569 669 330
ghb@ghb.cz

Zřizovatel školy:
Logo Kraje Vysočina

© Copyright GHB 2023 | webmaster Mgr. Jiří Rojka | design webu Tomáš Koťara