Nový školní vzdělávací program
Ikona - FacebookIkona - BakalářiGHB na Instagramu
Obrázek nic  


Vítejte na webu Gymnázia Havlíčkův Brod

  • úspěšně fungujeme 287 let, máme na co navazovat
  • výsledky studentů nás řadí k nejlepším školám v regionu
  • formujeme samostatné a svobodné jedince, kteří se zdárně uplatní v současné společnosti

280 let GHB


Gymnázium Havlíčkův Brod otevírá pro školní rok 2022/2023 dvě třídy čtyřletého cyklu (60 uchazečů z 9. tříd) a jednu třídu osmiletého cyklu (30 uchazečů z 5. tříd). Čtěte více o průběhu přijímacího řízení nebo se vydejte na virtuální prohlídku školy.

Nový školní vzdělávací program
06. 06. 2007 (3289 přečtení) | Autor: Mgr. Milan Novák | Rubrika: Výuka |
Tiskni článek Sdílej!

Ve středu 6. června byl na našem gymnáziu představen nový školní vzdělávací program (ŠVP). Pedagogové tak využili příležitost shrnout výsledky své osmiměsíční práce, zároveň dali možnost veřejnosti, zřizovateli a školské radě seznámit se formou společného setkání s výsledným dokumentem.

Prezentací elegantně provázel dr. Hynek Bouchal, nechyběly ani jeho osobní postřehy k přínosům a nedostatkům reformy školství a tvorby školního vzdělávacího programu jako takového. Ředitel školy Mgr. Milan Novák informoval o jednotlivých kapitolách a jejich významu pro výchovně vzdělávací proces, zástupkyně ředitele Mgr. Danuše Vejrová o změnách v učebním plánu, další členové tzv. užšího týmu pro tvorbu ŠVP a někteří předsedové předmětových komisí pak o konkrétních novinkách ve výuce včetně naplánovaných projektů, exkurzí a kurzů.

Z celé pětačtyřicetiminutové prezentace bylo patrné, že se všichni učitelé gymnázia zhostili zadání ministerstva profesionálně a díky nim tak bude moci být stávající kvalitní výchova a vzdělávání na nižším gymnáziu ještě o něco pestřejší a efektivnější. Nový školní vzdělávací program pro primy až kvarty s názvem „Dignitatis memores ad optima intenti“ bude platit od 03. 09. 2007 pouze pro primy, další ročníky na něj budou nabíhat v dalších letech postupně.

ŠVP je vyvěšen na webových stránkách v sekci Dokumenty ke stažení/Školní dokumenty, do 24. srpna 2007 je též možné k němu vznášet připomínky řediteli školy na níže uvedené kontakty. K rychlejší orientaci v dokumentu doporučujeme verzi svp_ghb.doc , kde je možné z obsahu pomocí klávesy "Ctrl" skákat přímo do konkrétních kapitol a ke konkrétním předmětům.

A co že znamená samotný název našeho nového vzdělávacího progranu? „Pamětlivi důstojnosti usilujeme o to nejlepší“.

Kontakty: ghb@ghb.cz , tel.: 569 433 571-3, fax: 569 433 570, adresa: Štáflova 2063, 580 01 Havlíčkův Brod svislá čára
Gymnázium Havlíčkův Brod
Štáflova 2063
580 01 Havlíčkův Brod
tel. 569 669 330
ghb@ghb.cz

Zřizovatel školy:
Logo Kraje Vysočina

© Copyright GHB 2018 | webmaster Mgr. Jiří Rojka | design webu Tomáš Koťara