Nové informace pro uchazeče o studium na GHB
Ikona - FacebookIkona - BakalářiGHB na Instagramu
Obrázek nic  


Vítejte na webu Gymnázia Havlíčkův Brod

  • úspěšně fungujeme 286 let, máme na co navazovat
  • výsledky studentů nás řadí k nejlepším školám v regionu
  • formujeme samostatné a svobodné jedince, kteří se zdárně uplatní v současné společnosti

280 let GHB


Gymnázium Havlíčkův Brod otevírá pro školní rok 2022/2023 dvě třídy čtyřletého cyklu (60 uchazečů z 9. tříd) a jednu třídu osmiletého cyklu (30 uchazečů z 5. tříd). Čtěte více o průběhu přijímacího řízení nebo se vydejte na virtuální prohlídku školy.

Nové informace pro uchazeče o studium na GHB
03. 04. 2009 (2402 přečtení) | Autor: Mgr. Milan Novák | Rubrika: Informace |
Tiskni článek Sdílej!

V pátek 03. 04. 2009 jsme odeslali všem uchazečům o studium pozvánky k přijímacím zkouškám a 12 zájemcům o 4letý studijní cyklus též oznámení o nekonání přijímací zkoušky. Vzhledem k počtu a struktuře přihlášených bylo nutné konzultovat počet otevíraných tříd pro školní rok 2009/2010 s našim zřizovatelem (Kraj Vysočina), z tohoto důvodu jsme i samotné pozvánky a oznámení zaslali s mírným zpožděním. Zákonem danou lhůtu (08. 04. 2009) jsme sice neporušili, přesto je nám líto, že uchazeči a jejich rodiče museli kvůli výše zmíněným důvodům čekat.

V příštím školním roce otevřeme pouze jednu primu (8letý studijní cyklus) a jednu 1. třídu (4letý studijní cyklus). Tímto způsobem budeme přijímat ještě další 3 roky a počínaje školním rokem 2013/2014 otevřeme ve 4letém cyklu paralelní třídu. Současný počet tříd tak postupně snížíme z 20 na 16 a zároveň změníme poměr tříd 8letého cyklu k 4letému ze současného 16:4 na budoucích 8:8. Dnešní žáci 5. tříd ZŠ tak budou mít daleko větší šanci dostat se z 9. třídy na GHB než současní deváťáci.

 

Další pokyny související s přijímacím řízením:

Výsledky 1. kola přijímacího řízení budou zveřejněny v budově školy a na www.ghb.cz nejpozději 24. dubna 2009. Rozhodnutí o přijetí či nepřijetí si může zákonný zástupce převzít přímo v budově gymnázia 24. nebo 27. dubna, a to vždy od 15 do 18 hod. Současně bude moci prokazatelně odevzdat svůj zápisový lístek.

Nepotvrdí-li do 5 pracovních dnů uchazeč nebo zákonný zástupce nezletilého uchazeče odevzdáním zápisového lístku úmysl vzdělávat se ve střední škole, vzdává se tímto práva být přijat za žáka dané střední školy a na jeho místo lze přijmout jiného uchazeče (§60a odst. 7 školského zákona).

Milan Novák, ředitel GHB - kontakt zde 


Učitelé GHB pracují na školním učebním plánu, podle kterého se bude vyučovat od šk. roku 2009/2010. Jak se vám aktuální verze učebního plánu líbí?

Je dobrý, přinese pozitiva do vzdělávání na GHB. (Počet hlasů: 851)
(41.29 %)

V porovnání se stávajícím plánem nevidím výrazné přednosti ani nedostatky. (Počet hlasů: 538)
(26.10 %)

Nelíbí se mi, současný plán je lepší. (Počet hlasů: 672)
(32.61 %)

Celkem hlasovalo: 2061

svislá čára
Gymnázium Havlíčkův Brod
Štáflova 2063
580 01 Havlíčkův Brod
tel. 569 669 330
ghb@ghb.cz

Zřizovatel školy:
Logo Kraje Vysočina

© Copyright GHB 2018 | webmaster Mgr. Jiří Rojka | design webu Tomáš Koťara