Ikona - FacebookIkona - BakalářiGHB na Instagramu
Obrázek nic  


Vítejte na webu Gymnázia Havlíčkův Brod

  • úspěšně fungujeme 283 let, máme na co navazovat
  • výsledky studentů nás řadí k nejlepším školám v regionu
  • formujeme samostatné a svobodné jedince, kteří se zdárně uplatní v současné společnosti

280 let GHB


Gymnázium Havlíčkův Brod otevírá pro školní rok 2019/2020 dvě třídy čtyřletého cyklu (60 uchazečů z 9. tříd) a jednu třídu osmiletého cyklu (30 uchazečů z 5. tříd). Čtěte více o průběhu přijímacího řízení a o přípravném servisu, který v této souvislosti nabízíme.

Naši studenti postupují do finále Dějepisné soutěže gymnázií!
08. 04. 2019 (236 přečtení) | Autor: Mgr. Libor Toman | Rubrika: Dějepis |
Tiskni článek Sdílej!

Trojčlenný tým ve složení Marek Hlaváč (4. D), Tomáš Beránek (4. C) a Martin Toman (2. C) postupuje na body z pátého místa!

Letošní kolo mělo název Rok naděje a léta zklamání 1978 – 1992, přičemž důraz byl kladen na Sametovou revoluci a události, které ji bezprostředně předcházely. Naši studenti postoupili z kraje, který se vyznačoval druhou největší koncentrací úspěšných řešitelů (lépe se umístil pouze Jihomoravský kraj, ze kterého postupuje hned sedm soutěžících). 

Celorepublikové finále se uskuteční na podzim v Chebu za účasti mediálních osobností České republiky a předních historiků moderních dějin. Složení týmu však dozná dvoutřetinových změn, protože dva studenti týmu budou za měsíc maturovat.

Výhercům blahopřejeme!
 
 


svislá čára
Gymnázium Havlíčkův Brod
Štáflova 2063
580 01 Havlíčkův Brod
tel. 569 669 330
ghb@ghb.cz

Zřizovatel školy:
Logo Kraje Vysočina

© Copyright GHB 2018 | webmaster Mgr. Jiří Rojka | design webu Tomáš Koťara