Logo GHB
Ikona - FacebookIkona - BakalářiIkona - Studentský parlament
Obrázek nic  


Vítejte na webu Gymnázia Havlíčkův Brod

  • úspěšně fungujeme 281 let, máme na co navazovat
  • výsledky studentů nás řadí k nejlepším školám v regionu
  • formujeme samostatné a svobodné jedince, kteří se zdárně uplatní v současné společnosti

280 let GHB


Gymnázium Havlíčkův Brod otevírá pro školní rok 2018/2019 dvě třídy čtyřletého cyklu (60 uchazečů z 9. tříd) a jednu třídu osmiletého cyklu (30 uchazečů z 5. tříd). Čtěte více o průběhu přijímacího řízení a o přípravném servisu, který v této souvislosti nabízíme.

Naše badatelské centrum v březnu přivítá krajské setkání věnované nadání
26. 02. 2018 (299 přečtení) | Autor: Mgr. Zuzana Šimůnková | Rubrika: Informace |
Tiskni článek Sdílej!

V úterý 13. března se od 10 do 14 hodin sejdou v badatelském centru Gymnázia Havlíčkův Brod odborníci, učitelé i zájemci z řad veřejnosti na setkání věnovaném podpoře nadání v našem kraji. Tématem akce bude badatelsky orientovaná výuka a rok moderních technologií. Kromě příspěvků o možnostech financování aktivit pro nadané děti je na programu i představení konkrétních projektů a kroužků, které cílí na bystré děti a mládež nejen v Havlíčkově Brodě. Na závěr setkání přestaví badatelské aktivity studentů i naše škola.

Akci pořádá Krajská skupina pro podporu nadání a je zdarma. Protože je kapacita místnosti omezena, prosíme návštěvníky o přihlášení na adrese krajské koordinátorky RNDr. Šárky Uchytilové z Národniho institutu dalšího vzdělávání (uchytilova@nidv.cz).svislá čára
Gymnázium Havlíčkův Brod
Štáflova 2063
580 01 Havlíčkův Brod
tel. 569 669 330
ghb@ghb.cz

Zřizovatel školy:
Logo Kraje Vysočina

© Copyright GHB 2016 | webmaster Mgr. Jiří Rojka | design webu Tomáš Koťara