Nabídka nepovinných aktivit pro školní rok 2022/2023
Ikona - FacebookIkona - BakalářiGHB na Instagramu
Obrázek nic  


Vítejte na webu Gymnázia Havlíčkův Brod

  • formujeme zdravě kritické a sebevědomé osobnosti ve vstřícném a tvůrčím prostředí
  • výsledky studentů nás řadí ke školám, na které je spolehnutí
  • fungujeme 288 let, máme na co navazovat

280 let GHB


Gymnázium Havlíčkův Brod otevírá pro školní rok 2024/2025 dvě třídy čtyřletého cyklu (60 uchazečů z 9. tříd) a jednu třídu osmiletého cyklu (30 uchazečů z 5. tříd). Čtěte více o průběhu přijímacího řízení nebo se vydejte na virtuální prohlídku školy.

Nabídka nepovinných aktivit pro školní rok 2022/2023
07. 09. 2022 (851 přečtení) | Autor: PhDr. Hynek Bouchal, Ph.D. | Rubrika: Informace |
Tiskni článek Sdílej!

V článku najdete předběžnou nabídku nepovinných aktivit, které vyučující naší školy studentům letos nabízejí.

O tom, zda bude aktivita skutečně realizována, rozhodne počet přihlášených. Podrobnou informaci podají vyučující jednotlivých aktivit. V následujícím odstavci najdete jejich prostý výčet, v dalších pak podrobnější charakteristiku. Zájemci se na vybranou aktivitu mohou závazně hlásit u daného vyučujícího do pátku 23. 9.

 

biologický kroužek PRO NIŽŠÍ STUPEŇ GYMNÁZIA, kroužek 3D tisku a 3D modelování, KROUŽEK CHEMIE, KROUŽEK PROGRAMOVÁNÍ a robotiky, PĚVECKÝ SBOR, ROZŠIŘUJÍCÍ ANGLIČTINA I, ROZŠIŘUJÍCÍ ANGLIČTINA II

 

Název aktivity: biologický kroužek PRO NIŽŠÍ STUPEŇ GYMNÁZIA

Vyučující: Mgr. Kateřina Lišková

Zaměření: Kroužek nabízí rozšíření vědomostí a dovedností v oblasti biologie, studenty čeká práce s mikroskopem, s atlasy a určovacími klíči, dozví se mnoho novinek a zajímavostí v oblasti biologie a čeká je mnoho naučných pokusů. Kromě toho je cílem kroužku připravit studenty na biologické soutěže (biologická olympiáda, Zlatý list…).

Cílová skupina: studenti primy až kvarty

Přepokládaný čas/ místo konání: středa 14:15 – 15:45 jednou za 14 dní, LBI. Max. 16 studentů.

 

Název aktivity: KROUŽEK 3D tiSKu a 3D modelování

Vyučující: Ing. Adam Ferencz

Zaměření: Realizace různých projektů s využitím 3D tisku. Tisk figurek a dalších komplexnějších projektů. Malování již vytištěných projektů. Prezentace výtvorů na dni otevřených dveřích. Možná realizace projektu Prusa pro získání další 3D tiskárny. V případě zájmu se ozvat přes Teams CHAT -> Ferencz Adam.

Cílová skupina: kreativní a hraví studenti libovolného věku

Přepokládaný čas/ místo konání: Možnost 1: středa 16:00 – 17:30; Možnost 2:  čtvrtek 16.15 – 17.45, UVT, podle domluvy s přihlášenými

 

Název aktivity: KROUŽEK CHEMIE

Vyučující: Mgr. Jiří Karel

Zaměření: práce s laboratorní technikou, příprava a prezentace chemických pokusů, studium vlastností látek, separační metody, syntéza a využití vybraných chemických látek, kvalitativní a kvantitativní analýza

Cílová skupina: studenti nižšího gymnázia tercie a kvarta, studenti vyššího gymnázia.

Přepokládaný čas/ místo konání: středa 14:30-16:10 v LCH, vždy 1x za 14 dní

 

Název aktivity: KROUŽEK PROGRAMOVÁNÍ a robotiky

Vyučující: Ing. Adam Ferencz

Zaměření: Tento rok bude pravděpodobně kroužek otevřen pro začátečníky. Probíraný jazyk  - Processing (Java): úvod do programování, programování vlastních 2D her a animací, objektové programování. Dále příprava na soutěž Lego Mindstorms (robosoutez.fel.cvut.cz), která se koná v listopadu. Pro pokročilé: práce na vlastních projektech s možnou konzultací. V případě zájmu se ozvat přes Teams CHAT -> Ferencz Adam.

Cílová skupina: studenti vyššího i nižšího gymnázia, začátečníci (i pokročilí viz popis)

Přepokládaný čas/ místo konání: Možnost 1: středa 14:30 – 16:00; Možnost 2:  čtvrtek 16.15 – 17.45, UVT

 

Název aktivity: PĚVECKÝ SBOR

Vyučující: Mgr. Josef Secký, Ph.D.

Zaměření: zpěv jednohlasých i vícehlasých písní a provozování hudby různých žánrů

Cílová skupina: studenti gymnázia se zájmem o hudbu a zpěv

Předpokládaný čas/ místo konání: pátek 14.30-15.20 HV1

 

Název aktivity: ROZŠIŘUJÍCÍ ANGLIČTINA I

Vyučující: Mgr. Petra Hartová

Zaměření: Cílem je rozvoj jazykových dovedností (především prohloubení slovní zásoby a gramatiky) a příprava studentů na zkoušku Cambridge English Advanced (C1). 

Cílová skupina: přednostně studenti vyšších ročníků  (max 12 osob)

Přepokládaný čas / místo konání: středa 14.30 – 16.00

 

Název aktivity: ROZŠIŘUJÍCÍ ANGLIČTINA II

Vyučující: Mgr. Marie Cinková Novotná

Zaměření: Cílem je rozvoj jazykových dovedností (především prohloubení slovní zásoby a gramatiky) a příprava studentů na zkoušku Cambridge English First (B2). 

Cílová skupina: přednostně studenti vyšších ročníků  (max 12 osob)

Přepokládaný čas / místo konání: středa 14.30 – 16.00

 

 svislá čára
Gymnázium Havlíčkův Brod
Štáflova 2063
580 01 Havlíčkův Brod
tel. 569 669 330
ghb@ghb.cz

Zřizovatel školy:
Logo Kraje Vysočina

© Copyright GHB 2023 | webmaster Mgr. Jiří Rojka | design webu Tomáš Koťara