Nabídka nepovinných aktivit pro školní rok 2021/2022
Logo GHB
Ikona - FacebookIkona - BakalářiGHB na Instagramu
Obrázek nic  


Vítejte na webu Gymnázia Havlíčkův Brod

  • úspěšně fungujeme 285 let, máme na co navazovat
  • výsledky studentů nás řadí k nejlepším školám v regionu
  • formujeme samostatné a svobodné jedince, kteří se zdárně uplatní v současné společnosti

280 let GHB


Gymnázium Havlíčkův Brod otevírá pro školní rok 2021/2022 dvě třídy čtyřletého cyklu (60 uchazečů z 9. tříd) a jednu třídu osmiletého cyklu (30 uchazečů z 5. tříd). Čtěte více o průběhu přijímacího řízení a o přípravném servisu, který v této souvislosti nabízíme.

Nabídka nepovinných aktivit pro školní rok 2021/2022
09. 09. 2021 (728 přečtení) | Autor: PhDr. Hynek Bouchal, Ph.D. | Rubrika: Výuka |
Tiskni článek Sdílej!

V článku najdete předběžnou nabídku nepovinných aktivit, které vyučující naší školy studentům letos nabízejí.

O tom, zda bude aktivita skutečně realizována, rozhodne počet přihlášených. Podrobnou informaci podají vyučující jednotlivých aktivit. V následujícím odstavci najdete jejich prostý výčet, v dalších pak podrobnější charakteristiku. Zájemci se na vybranou aktivitu mohou závazně hlásit u daného vyučujícího do středy 22. 9.

 

biologický kroužek, KROUŽEK DOUČOVÁNÍ FRANCOUZŠTINY PRO ZAČÁTEČNÍKY, KROUŽEK PROGRAMOVÁNÍ a robotiky, KROUŽEK CHEMIE - ORGANICKÁ CHEMIE A Biochemie, MATEMATICKÝ kroužek pro nižší stupeň gymnázia, PĚVECKÝ SBOR, PRAKTICKÝ SEMINÁŘ PSYCHOLOGIE, ROZŠIŘUJÍCÍ ANGLIČTINA I, ROZŠIŘUJÍCÍ ANGLIČTINA II

 

Název aktivity: biologický kroužek

Vyučující: Mgr. Iveta Kletečková

Zaměření: příprava studentů na maturitní zkoušky a ke studiu na VŠ přírodovědného zaměření, kroužek nabízí rozšíření vědomostí a dovedností v oblasti biologie, žáky čeká práce s mikroskopem, s atlasy a určovacími klíči, dozví se mnoho novinek v oblasti biologie a čeká je mnoho naučných pokusů

Cílová skupina: studenti 4. ročníků a oktávy, doporučeno pro maturanty z biologie

Přepokládaný čas/ místo konání: středa 14:15 – 15:15, PBI

 

Název aktivity: KROUŽEK DOUČOVÁNÍ FRANCOUZŠTINY PRO ZAČÁTEČNÍKY

Vyučující: PhDr. Luděk Sedlák

Zaměření: vyrovnání znalostí na běžnou úrveň po období pandemie

Cílová skupina: druhé ročníky vyššího gymnázia, případně další

Předpokládaný čas/ místo konání: úterý 7.15-8.00, J6

 

Název aktivity: KROUŽEK PROGRAMOVÁNÍ a robotiky

Vyučující: Bc. Adam Ferencz

Zaměření: seznámení s jazykem Python a základ programování v něm, vytvoření chat bota pro Discord, Python + OpenCV, Python + Flask Server, HTML a CSS letem světem, Bootstrap4, JS+JQuery, Vlastní Webová se serverem, Lego Mindstorms, možnost: Robosouťěže s Lego Mindstorms, Arduino (témat je mnoho – upravíme, vybereme v průběhu)

Cílová skupina: (tercie), kvarta, studenti vyššího gymnázia

Přepokládaný čas/ místo konání: čtvrtek 16.15 – 17.45, UVT

 

Název aktivity: KROUŽEK CHEMIE - ORGANICKÁ CHEMIE A Biochemie

Vyučující: Jiří Karel

Zaměření: příprava studentů na maturitní zkoušky a ke studiu na VŠ přírodovědného zaměření (lékařské a veterinární fakulty, farmacie, přírodovědecké fakulty, zemědělské VŠ, VŠCHT, učitelství CH, Bi, ...) - rozšíření a upevnění učiva organické chemie, procvičení názvosloví org. chemie, doplnění učiva biochemie (biologicky významné látky, metabolismy), práce s laboratorní technikou, příprava a prezentace chemických pokusů, studium vlastností látek, separační metody, syntéza a využití vybraných chemických látek, kvalitativní a kvantitativní analýza

Cílová skupina: studenti 4. ročníků a oktávy, doporučeno pro maturanty z chemie (a biologie)

Přepokládaný čas/ místo konání: středa 7.15-8.00 v LCH

 

Název aktivity: MATEMATICKÝ kroužek pro nižší stupeň gymnázia

Vyučující: Mgr. Lucie Doležalová

Zaměření: Kroužek nabízí rozšíření vědomostí v oblasti matematiky, který je nad rámec školního vzdělávacího plánu. Žáky čeká práce se zajímavými úlohami z matematických soutěží (Matematická olympiáda, Logická olympiáda, Matematický klokan atd.), zahrají si deskové hry a část matematického kroužku bude věnována dějinám matematiky a oboru matematické geografie.

Cílová skupina: studenti sekundy až kvarty

Přepokládaný čas/ místo konání: středa 14:35 – 16:10 jednou za 14dní, U3A

 

Název aktivity: PĚVECKÝ SBOR

Vyučující: Mgr. Josef Secký, Ph.D.

Zaměření: zpěv jedno i vícehlasých písní různých žánrů

Cílová skupina: studenti gymnázia se zájmem o hudbu a sborový zpěv

Předpokládaný čas/ místo konání: pátek 14.30-15.20 HV1

 

Název aktivity: PRAKTICKÝ SEMINÁŘ PSYCHOLOGIE

Vyučující: Mgr. Kateřina Lemberková

Zaměření: základy psychologie, praktické aktivity ve skupině

Cílová skupina: studenti předposledních a posledních ročníků víceletého i čtyřletého studia (maximální počet 12 studentů)

Přepokládaný čas/ místo konání: liché úterý 16.15 - 17.45

 

Název aktivity: ROZŠIŘUJÍCÍ ANGLIČTINA I

Vyučující: Mgr. Petra Hartová

Zaměření: Cílem je rozvoj jazykových dovedností (především prohloubení slovní zásoby a gramatiky) a příprava studentů na zkoušku Cambridge English Advanced (C1). 

Cílová skupina: přednostně studenti vyšších ročníků  (max 12 osob)

Přepokládaný čas / místo konání: středa 14.30 – 16.00

 

Název aktivity: ROZŠIŘUJÍCÍ ANGLIČTINA II

Vyučující: Mgr. Marie Cinková Novotná

Zaměření: Cílem je rozvoj jazykových dovedností (především prohloubení slovní zásoby a gramatiky) a příprava studentů na zkoušku Cambridge English First (B2). 

Cílová skupina: přednostně studenti vyšších ročníků  (max 12 osob)

Přepokládaný čas / místo konání: středa 14.45 – 16.15

 svislá čára
Gymnázium Havlíčkův Brod
Štáflova 2063
580 01 Havlíčkův Brod
tel. 569 669 330
ghb@ghb.cz

Zřizovatel školy:
Logo Kraje Vysočina

© Copyright GHB 2018 | webmaster Mgr. Jiří Rojka | design webu Tomáš Koťara