Nabídka nepovinných aktivit pro školní rok 2020/2021
Ikona - FacebookIkona - BakalářiGHB na Instagramu
Obrázek nic  


Vítejte na webu Gymnázia Havlíčkův Brod

  • úspěšně fungujeme 287 let, máme na co navazovat
  • výsledky studentů nás řadí k nejlepším školám v regionu
  • formujeme samostatné a svobodné jedince, kteří se zdárně uplatní v současné společnosti

280 let GHB


Gymnázium Havlíčkův Brod otevírá pro školní rok 2022/2023 dvě třídy čtyřletého cyklu (60 uchazečů z 9. tříd) a jednu třídu osmiletého cyklu (30 uchazečů z 5. tříd). Čtěte více o průběhu přijímacího řízení nebo se vydejte na virtuální prohlídku školy.

Nabídka nepovinných aktivit pro školní rok 2020/2021
08. 09. 2020 (700 přečtení) | Autor: PhDr. Hynek Bouchal, Ph.D. | Rubrika: Výuka |
Tiskni článek Sdílej!

V článku najdete předběžnou nabídku nepovinných aktivit, které vyučující naší školy studentům letos nabízejí.

O tom, zda bude aktivita skutečně realizována, rozhodne počet přihlášených. Podrobnou informaci podají vyučující jednotlivých aktivit. V následujícím odstavci najdete jejich prostý výčet, v dalších pak podrobnější charakteristiku. Zájemci se na vybranou aktivitu mohou závazně hlásit u daného vyučujícího do pátku 18. 9.

 

biologický kroužek pro nižší stupeň gymnázia, Ekologie a evoluční biologie, FLORBAL, KLUB FYZIKÁLNÍHO BÁDÁNÍ, CHEMICKÝ KROUŽEK, klub PROGRAMOVÁNÍ a robotiky, ORGANICKÁ CHEMIE A Biochemie, PĚVECKÝ SBOR, VŠEOBECNÉ STUDIJNÍ PŘEDPOKLADY, ZDRAVOTNICKÝ KROUŽEK

 

Název aktivity: biologický kroužek pro nižší stupeň gymnázia

Vyučující: Mgr. Kateřina Lišková

Zaměření: Kroužek nabízí rozšíření vědomostí a dovedností v oblasti biologie zábavnou formou. Žáky čeká práce s mikroskopem, zahrají si didaktické hry, naučí se pracovat s atlasy a určovacími klíči, dozví se mnoho zajímavostí a novinek v oblasti biologie a čeká je spoustu zábavných a naučných pokusů.

Cílová skupina: studenti primy až kvarty

Přepokládaný čas/ místo konání: středa 14:15 – 15:15, PBI

 

Název aktivity: Ekologie a evoluční biologie

Vyučující: RNDr. Marie Vlková

Zaměření: příprava studentů na maturitní zkoušky a ke studiu na VŠ přírodovědného zaměření

Cílová skupina: studenti 4. ročníků a oktávy, 3. r. a septimy (především ti, kteří v loňském školním roce navštěvovali tento nepovinný předmět)

Přepokládaný čas/ místo konání: pátek v 7:15 – 8:00 v PBI

 

Název aktivity: FLORBAL

Vyučující: Josef Prchal

Zaměření: florbal

Cílová skupina: studenti nižšího gymnázia

Přepokládaný čas/ místo konání: středa 14.15-16.45, velká tělocvična

 

Název aktivity: KLUB FYZIKÁLNÍHO BÁDÁNÍ

Vyučující: Mgr. Václav Vydlák

Zaměření: Kroužek nabízí inovativní přístup ke studiu fyziky s využitím moderních i běžných pomůcek. Praktická složka výuky zaměřená na zábavné experimenty bude vhodně doplňovat výuku teoretickou s cílem podpořit zájem žáků o studium fyziky a příbuzných oborů a prohloubit jejich vědomosti z povinné výuky na gymnáziu.

Cílová skupina: studenti tercie a kvarty

Přepokládaný čas / místo konání: středa 14.15 – 15.45 / PFY

 

Název aktivity: CHEMICKÝ KROUŽEK

Vyučující:  Mgr. Jiří Karel

Zaměření: základy práce s laboratorní technikou, příprava a prezentace chemických pokusů, studium vlastností látek, separační metody, syntéza a využití vybraných chemických látek, kvalitativní a kvantitativní analýza, aktivity v rámci projektu „Učíme se ze života pro život“; prohloubení učiva chemie nižších a vyšších ročníků gymnázia; příprava k chemické olympiádě kat. D, C, B

Cílová skupina: (tercie), kvarta, ročníky vyššího gymnázia (max. 14 zájemců)

Přepokládaný čas/ místo konání: pátek 14.30-16.30 jednou za 14 dní, LCH

 

Název aktivity: klub PROGRAMOVÁNÍ a robotiky

Vyučující: Bc. Adam Ferencz

Zaměření: základy programování, tvorba 2D her, objektové programování, GitHub verzování, možnost účasti na robosoutěži

Cílová skupina: (tercie), kvarta,  studenti vyššího gymnázia

Přepokládaný čas/ místo konání: čtvrtek 16.15 – 17.45, UVT

 

Název aktivity: ORGANICKÁ CHEMIE A Biochemie

Vyučující: RNDr. Marie Vlková

Zaměření: příprava studentů na maturitní zkoušky a ke studiu na VŠ přírodovědného zaměření (lékařské a veterinární fakulty, farmacie, přírodovědecké fakulty, zemědělské VŠ, VŠCHT, učitelství CH, Bi, ...) - rozšíření a upevnění učiva organické chemie, procvičení názvosloví org. chemie, doplnění učiva biochemie (biologicky významné látky, metabolismy)

Cílová skupina: studenti 4. ročníků a oktávy, doporučeno pro maturanty z chemie a biologie

Přepokládaný čas/ místo konání: středa 14.35-16.10 v PBI

 

Název aktivity: PĚVECKÝ SBOR

Vyučující: Mgr. Josef Secký, Ph.D.

Zaměření: zpěv jedno i vícehlasých písní různých žánrů

Cílová skupina: studenti gymnázia se zájmem o hudbu a sborový zpěv

Předpokládaný čas/ místo konání: pátek 14.15-15.20 HV1

 

Název aktivity: Všeobecné studijní předpoklady

Vyučující: Mgr. Libor Toman

Změření: Příprava k testům všeobecných studijních předpokladů – přijímacím zkouškám na vysoké školy

Cílová skupina: studenti posledních a předposledních ročníků

Přepokládaný čas/ místo konání: středa 14.15-.00, U3A

 

Název aktivity: Zdravotnický kroužek

Garant: Mgr. Monika Sedláčková

Zaměření: výuka první pomoci

Cílová skupina: studenti gymnázia

Přepokládaný čas/ místo konání: bude upřesněno po dohodě

 svislá čára
Gymnázium Havlíčkův Brod
Štáflova 2063
580 01 Havlíčkův Brod
tel. 569 669 330
ghb@ghb.cz

Zřizovatel školy:
Logo Kraje Vysočina

© Copyright GHB 2018 | webmaster Mgr. Jiří Rojka | design webu Tomáš Koťara