Nabídka nepovinných aktivit pro školní rok 2019/2020
Ikona - FacebookIkona - BakalářiGHB na Instagramu
Obrázek nic  


Vítejte na webu Gymnázia Havlíčkův Brod

  • úspěšně fungujeme 287 let, máme na co navazovat
  • výsledky studentů nás řadí k nejlepším školám v regionu
  • formujeme samostatné a svobodné jedince, kteří se zdárně uplatní v současné společnosti

280 let GHB


Gymnázium Havlíčkův Brod otevírá pro školní rok 2022/2023 dvě třídy čtyřletého cyklu (60 uchazečů z 9. tříd) a jednu třídu osmiletého cyklu (30 uchazečů z 5. tříd). Čtěte více o průběhu přijímacího řízení nebo se vydejte na virtuální prohlídku školy.

Nabídka nepovinných aktivit pro školní rok 2019/2020
06. 09. 2019 (1584 přečtení) | Autor: PhDr. Hynek Bouchal, Ph.D. | Rubrika: Výuka |
Tiskni článek Sdílej!

 V článku najdete předběžnou nabídku nepovinných aktivit, které vyučující naší školy studentům letos nabízejí.

O tom, zda bude aktivita skutečně realizována, rozhodne počet přihlášených. Podrobnou informaci podají vyučující jednotlivých aktivit. V následujícím odstavci najdete jejich prostý výčet, v dalších pak podrobnější charakteristiku. Zájemci se na vybranou aktivitu mohou závazně hlásit u daného vyučujícího do pátku 20. 9.

BIOCHEMIE, DĚJINY UMĚNÍ, Ekologie a evoluční biologie, FILMOVÝ SEMINÁŘ, FLORBAL, FYZIKÁLNÍ KROUŽEK, CHEMICKÝ KROUŽEK, kroužek PROGRAMOVÁNÍ a robotiky, PĚVECKÝ SBOR, PRAKTICKÝ SEMINÁŘ Z PSYCHOLOGIE, VOLEJBAL, VŠEOBECNÉ STUDIJNÍ PŘEDPOKLADY, ZDRAVOTNICKÝ KROUŽEK

 

Název aktivity: Biologický kroužek - Biochemie

Vyučující: RNDr. Marie Vlková

Zaměření: příprava studentů na maturitní zkoušky  a ke studiu na VŠ přírodovědného zaměření (lékařské a veterinární fakulty, farmacie, přírodovědecké fakulty, zemědělské VŠ, VŠCHT, učitelství CH, Bi, ...)

Cílová skupina: studenti 4. ročníků a oktávy, doporučeno pro maturanty z chemie a biologie

Přepokládaný čas/ místo konání: čtvrtek 14.35-16.10, PBI

 

Název aktivity: Dějiny umění

Vyučující: Mgr. Daniel Koráb

Zaměření: cyklus přednášek o dějinách umění

Cílová skupina: studenti GHB

Přepokládaný čas/ místo konání: úterý nebo čtvrtek 7.15.8.00, ATV

 

Název aktivity: Biologický kroužek - Ekologie a evoluční biologie

Vyučující: RNDr. Marie Vlková

Zaměření: příprava studentů na maturitní zkoušky a ke studiu na VŠ přírodovědného zaměření

Cílová skupina: především studenti 4. ročníků a oktávy, dále i studenti 2. a 3. r., sexty a septimy Přepokládaný čas/ místo konání: pravděpodobně v pá v 7:15 – 8:00 (nebo po nebo út ve stejný čas) v PBI

 

Název aktivity: FILMOVÝ SEMINÁŘ

Vyučující: Mgr. Aleš Říman

Zaměření: Seminář by měl seznámit potenciální zájemce se světem kinematografie a jeho specifiky.  Jednotlivé semináře by se neměly dotýkat jen základů filmové teorie a historie, ale pokud možno i praxe – cílem semináře by nemělo být jen filmu porozumět a poznat stěžejní díla dějin kinematografie, ale ideálně i film zkusit napsat a natočit.

Cílová skupina: studenti vyššího gymnázia

Přepokládaný čas/ místo konání: pátek 14.15-15.45, učebna bude upřesněna

 

Název aktivity: FLORBAL

Vyučující: Josef Prchal

Zaměření: florbal

Cílová skupina: studenti nižšího gymnázia

Přepokládaný čas/ místo konání: středa 14.15-16.45, velká tělocvična

 

Název aktivity: FYZIKÁLNÍ KROUŽEK

Vyučující: Mgr. Václav Vydlák

Zaměření: Kroužek nabízí inovativní přístup ke studiu fyziky s využitím moderních i běžných pomůcek. Praktická složka výuky zaměřená na zábavné experimenty převažuje nad výukou teoretickou s cílem podpořit zájem žáků o studium fyziky a příbuzných oborů a prohloubit jejich vědomosti z povinné výuky na gymnáziu.

Cílová skupina: studenti tercie a kvarty

Přepokládaný čas / místo konání: středa 14.15 – 16.30 / PFY

 

Název aktivity: CHEMICKÝ KROUŽEK

Vyučující:  Mgr. Jiří Karel

Zaměření: základy práce s laboratorní technikou, příprava a prezentace chemických pokusů, studium vlastností látek, separační metody, syntéza a využití vybraných chemických látek, kvalitativní a kvantitativní analýza, aktivity v rámci projektu „Učíme se ze života pro život“; prohloubení učiva chemie nižších a vyšších ročníků gymnázia; příprava k chemické olympiádě kat. D, C, B

Cílová skupina: (tercie), kvarta, ročníky vyššího gymnázia (max. 14 zájemců)

Přepokládaný čas/ místo konání: pátek 14.30-16.30 jednou za 14 dní, LCH

 

Název aktivity: kroužek PROGRAMOVÁNÍ a robotiky

Vyučující: Adam Ferenc

Zaměření: programování, processing, tvorba 2D her, objektové programování, základy robotiky

Cílová skupina: studenti vyššího gymnázia

Přepokládaný čas/ místo konání: pondělí 16.15 – 17.45, UVT

 

Název aktivity: PĚVECKÝ SBOR

Vyučující: Daniela Hamaričová, od 1. listopadu Mgr. Josef Secký

Zaměření: zpěv jedno i vícehlasých písní různých žánrů

Cílová skupina: studenti gymnázia se zájmem o sborový zpěv

Předpokládaný čas/ místo konání: pátek 14.15-15.20 HV1

 

Název aktivity: PRAKTICKÝ SEMINÁŘ PSYCHOLOGIE

Vyučující: Mgr. Jana Přibylová

Zaměření: sebepoznávací skupinové techniky, praktické poznatky z vývojové psychologie pro rozvoj osobnosti

Cílová skupina: studenti vyššího gymnázia (maximální počet 12 studentů)

Přepokládaný čas/ místo konání: lichá středa 14.30 – 16.00 (čas lze upravit dle dohody s přihlášenými), pracovna školního psychologa v Kozí ulici

 

Název aktivity: VOLEJBAL

Vyučující: Mgr. Monika Sedláčková, Mgr. Gabriela Kučírková

Zaměření: Volejbal – příprava na školní soutěže. Zaměření na spolupráci studentů napříč ročníky. Sestavení stálých herních týmů a zdokonalování se v HČJ, HK a HS.

Cílová skupina: cca 30 studentů nižšího i vyššího gymnázia (rozděleni do dvou herních skupin)

Přepokládaný čas/ místo konání: úterý 7:00 – 8:00 (KUCI), pátek 7:00 – 8:00 (SEDA), velká tělocvična

Název aktivity: Všeobecné studijní předpoklady

Vyučující: Mgr. Libor Toman

Změření: Příprava k testům všeobecných studijních předpokladů – přijímacím zkouškám na vysoké školy

Cílová skupina: studenti posledních a předposledních ročníků

Přepokládaný čas/ místo konání: středa 14.15-.00, U2A

 

Název aktivity: Zdravotnický kroužek

Garanti a vyučující: Mgr. Monika Sedláčková, Anna Zajíčková

Zaměření: výuka první pomoci

Cílová skupina: studenti gymnázia

Přepokládaný čas/ místo konání: středa 14.15-15.45, U6Asvislá čára
Gymnázium Havlíčkův Brod
Štáflova 2063
580 01 Havlíčkův Brod
tel. 569 669 330
ghb@ghb.cz

Zřizovatel školy:
Logo Kraje Vysočina

© Copyright GHB 2018 | webmaster Mgr. Jiří Rojka | design webu Tomáš Koťara