Nabídka návštěvy partnerského města Brielle v září 2014
Ikona - FacebookIkona - BakalářiGHB na Instagramu
Obrázek nic  


Vítejte na webu Gymnázia Havlíčkův Brod

  • úspěšně fungujeme 287 let, máme na co navazovat
  • výsledky studentů nás řadí k nejlepším školám v regionu
  • formujeme samostatné a svobodné jedince, kteří se zdárně uplatní v současné společnosti

280 let GHB


Gymnázium Havlíčkův Brod otevírá pro školní rok 2022/2023 dvě třídy čtyřletého cyklu (60 uchazečů z 9. tříd) a jednu třídu osmiletého cyklu (30 uchazečů z 5. tříd). Čtěte více o průběhu přijímacího řízení nebo se vydejte na virtuální prohlídku školy.

Nabídka návštěvy partnerského města Brielle v září 2014
16. 04. 2014 (1727 přečtení) | Autor: RNDr. Jaroslav Kocman | Rubrika: Informace |
Tiskni článek Sdílej!

V příštím školním  roce mají studenti našeho gymnázia opět možnost  navštívit partnerské město Brielle v Nizozemsku. Jedná se o  výměnný zájezd, který byl v minulých letech (2008, 2004, 2000, 1996, 1992, 1988) vždy úspěšný. Bohužel, další návštěva v pravidelném čtyřletém cyklu v roce 2012 se nemohla uskutečnit pro nízký počet zájemců z české strany a náhradní termín v roce 2013 nevyšel zase pro nedostatečný počet nizozemských studentů. Společně s našimi partnery z města Brielle doufáme, že letos se nám podaří zájezd uskutečnit. Jaká je tedy základní podoba celé akce:

Studenti budou ubytováni v hostitelských rodinách (po jednom, případně po dvou). Budou si tak moci během pobytu ověřit své jazykové schopnosti (mluví se převážně A, ale též N, Fr), mnohá přátelství z minulých zájezdů fungují dodnes. Podle předpokládaného programu studenti také uvidí mnoho zajímavého - školy ve městě Brielle, dále je v plánu návštěva města Rotterdam (větrné mlýny v Kinderdijku, kubické domy, rozhledna Euromast, největší evropský přístav Europoort), květinová a rybí aukce, prohlídka Amsterodamu (jedno z největších evropských letiští Schiphol, jízda lodí po kanálech - grachtech), prohlídka města Bruggy v Belgii, hráze v deltě řeky Scheldy a další. Vstupné v Nizozemsku (které v řadě případů činí v přepočtu na naší měnu stovky Kč) je hrazeno místními hostiteli. Během cesty tam je v plánu krátká prohlídka některého německého města (asi Kolín nad Rýnem), při zpáteční cestě opět zastávka (Lucemburk, Aachen - v češtině Cáchy).

Cenu zájezdu není možno předem přesně stanovit, protože mezi účastníky jsou rozpočítány náklady tak, jak vzniknou. Největší položku tvoří cena za dopravu autobusem do Nizozemska a výlety autobusem tam. Další náklady jsou spojeny s pobytem nizozemských studentů v naší zemi (vstupné do muzeí, hradů, atd., které na oplátku za stejnou službu v Nizozemsku poskytneme našim hostům my - ovšem u nás a v naší měně je to podstatně méně). Při stejně organizované akci před šesti lety vyšla na jednoho studenta částka 5100 Kč, od té doby se zvýšily některé ceny (zejména pohonných hmot), ale lze odhadnout, že náklady by se mohly pohybovat okolo 6000 Kč. Jedná se o celkové náklady, ve kterých je započítán autobus do Nizozemska a zpět a cestování tam (Amsterdam, Rotterdam, Bruggy, ...) a společné akce placené našim hostům v příštím roce (vstupy do hradů a zámků, společná večeře aj.). Záloha 3500 Kč bude vybírána letos v červnu, doplatek 2500 - 3000 příští rok před příjezdem skupiny z Brielle.

Termín pobytu v Nizozemsku je dohodnut na třetí týden v září 2014 (odjezd zřejmě v pátek 12. září, návrat další sobotu nebo neděli časně ráno). Holandští přátelé nám oplatí návštěvu pravděpodobně v červnu roku 2015.

Pokud by se někdo obával, že se bude v Nizozemsku nudit nebo naopak nedokáže svého studenta zabavit potom u nás, je to zbytečné. Každý všední den pobytu v Brielle bude celá česká skupina někde na výletě naším autobusem a v rodinách stráví studenti jen pozdě odpoledne a noc. Podobně pak další rok v Česku naši studenti budou chodit do školy, nizozemská návštěva odjede každý den na naší školou organizovaný výlet a do českých rodin se vrátí až odpoledne.

Zájezd je nabízen studentům osmiletého studia od kvart do septim, ve čtyřletém studiu od prvního do třetího ročníku. Je třeba si uvědomit, že tato výměnná akce se bude konat (pokud se to podaří) zase až za tři roky, studenti mají tedy možnost se zúčastnit nejvýše jednou za studium.

Zájemce prosíme, aby se přihlásili u Jaroslava Kocmana v kabinetě ICT (tel. 569 669 343, mail kocman@ghb.cz) nejpozději do 12. května 2014. Kdo se přihlásí dříve, bude zařazen, ostatní budou náhradníky.svislá čára
Gymnázium Havlíčkův Brod
Štáflova 2063
580 01 Havlíčkův Brod
tel. 569 669 330
ghb@ghb.cz

Zřizovatel školy:
Logo Kraje Vysočina

© Copyright GHB 2018 | webmaster Mgr. Jiří Rojka | design webu Tomáš Koťara