Na gymnáziu vzniká badatelské centrum
Ikona - FacebookIkona - BakalářiGHB na Instagramu
Obrázek nic  


Vítejte na webu Gymnázia Havlíčkův Brod

  • úspěšně fungujeme 287 let, máme na co navazovat
  • výsledky studentů nás řadí k nejlepším školám v regionu
  • formujeme samostatné a svobodné jedince, kteří se zdárně uplatní v současné společnosti

280 let GHB


Gymnázium Havlíčkův Brod otevírá pro školní rok 2022/2023 dvě třídy čtyřletého cyklu (60 uchazečů z 9. tříd) a jednu třídu osmiletého cyklu (30 uchazečů z 5. tříd). Čtěte více o průběhu přijímacího řízení nebo se vydejte na virtuální prohlídku školy.

Na gymnáziu vzniká badatelské centrum
18. 12. 2014 (1567 přečtení) | Autor: PhDr. Hynek Bouchal, Ph.D. | Rubrika: Výuka |
Tiskni článek Sdílej!

Gymnáziu Havlíčkův Brod se dlouhodobě daří čerpat peníze z evropských fondů. Díky nim byly mj. gymnaziální laboratoře a odborné učebny vybaveny řadou moderních přístrojů a v podkroví budovy vzniká nové badatelské centrum se špičkovými technologiemi a nástroji pro fyziku, chemii a biologii.

V září 2013 odstartoval celokrajský projekt „Přírodní a technické obory – výzva pro budoucnost“ (financovaný z evropského Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost), z něhož jsou čerpány prostředky na rozsáhlé volnočasové aktivity, kterých se účastní jak studenti gymnázia, tak žáci partnerských základních škol. Atraktivní a didakticky účinný průběh těchto kroužků je zajištěn štědrým nákupem moderního vybavení, pomůcek a přístrojů pro fyziku, chemii a biologii, z peněz programu byla také nově vybudována a vybavena posluchárna chemie. Celkové náklady projektu se na brodském gymnáziu vyhouply na téměř pět milionů korun, do vybavení bylo investováno 1,8 milionu Kč.

Na jaře 2013 se brodské gymnázium zapojilo do dalšího celokrajského projektu „badatelská centra“ (financovaného tentokrát z Regionálního operačního programu Jihovýchod (ROP)).  V rámci tohoto projektu vybral zřizovatel, Kraj Vysočina, pět největších krajských gymnázií (vedle Havlíčkova Brodu jde o gymnázia v Jihlavě, Žďáru nad Sázavou, Třebíči a Pelhřimově), která chce vybavit nejmodernějšími badatelskými technologiemi. Na brodském gymnáziu bude zrekonstruováno podkroví tzv. „staré budovy“ gymnázia, kde vznikne šest samostatných pracovišť vybavených špičkovými badatelskými přístroji, jejichž pořizovací cena činí 2,5 milionů Kč. Náklady na stavební úpravy pak čítají dalších 6 milionů Kč. Díky těmto investicím studenti budou moci pracovat mj. s mimořádně přesným mikroskopem, zkoumat vlastnosti světla, mikrosvěta či provádět spektometrii na vysokoškolské úrovni. S rekonstrukcí podkroví se začne během ledna 2015.

Uvedená čerpání však nejsou jedinými investicemi, které škola získala. V letech 2012-2014 bylo z dalších evropských grantů nasměrováno přes 1 milion korun do informačních a komunikačních technologií, které mj. přineslo vybavení všech učeben počítačovou a projekční technikou a umožnilo zavést elektronické třídní knihy. Gymnázium také prochází rozsáhlou rekonstrukcí elektroinstalace, kterou zřizovatel dotuje částkou 10,5 milionu korun. Rekonstrukce zahrnuje mj. kompletní výměnu slaboproudých rozvodů v celém areálu školy, úplnou obnovu datových rozvodů , zavedení wi-fi sítě v celém areálu školy a bude dokončena v srpnu 2015.

Díky všem těmto investicím se Gymnázium Havlíčkův Brod proměňuje v moderně vybavenou vzdělávací instituci, která drží krok s dobou a zavazuje tak všechny zúčastněné, studenty, profesory i vedení školy k tomu, aby tuto přidanou hodnotu dokázali patřičně a uspokojivě využít.

 

ghb
ghb
ghb


svislá čára
Gymnázium Havlíčkův Brod
Štáflova 2063
580 01 Havlíčkův Brod
tel. 569 669 330
ghb@ghb.cz

Zřizovatel školy:
Logo Kraje Vysočina

© Copyright GHB 2018 | webmaster Mgr. Jiří Rojka | design webu Tomáš Koťara