Logo GHB
Ikona - FacebookIkona - BakalářiGHB na Instagramu
Obrázek nic  


Vítejte na webu Gymnázia Havlíčkův Brod

  • úspěšně fungujeme 283 let, máme na co navazovat
  • výsledky studentů nás řadí k nejlepším školám v regionu
  • formujeme samostatné a svobodné jedince, kteří se zdárně uplatní v současné společnosti

280 let GHB


Gymnázium Havlíčkův Brod otevírá pro školní rok 2019/2020 dvě třídy čtyřletého cyklu (60 uchazečů z 9. tříd) a jednu třídu osmiletého cyklu (30 uchazečů z 5. tříd). Čtěte více o průběhu přijímacího řízení a o přípravném servisu, který v této souvislosti nabízíme.

Letní sportovní kurz Polnička
12. 09. 2018 (427 přečtení) | Autor: Mgr. Monika Sedláčková | Rubrika: Sport |
Tiskni článek Sdílej!

Letní sportovní kurz, který probíhal od 3. 9. do 7. 9. 2018, se opět konal v přívětivé obci Polnička. Kurzu se zúčastnilo 36 studentů ze třetích ročníků vyššího gymnázia, které pedagogicky vedli Mgr. Martin Richter, Mgr. Václav Vydlák, Mgr. Jiří Karel, Mgr. Radka Pořízová a Mgr. Monika Sedláčková. Zdravotní péče byla zajištěna zkušeným a skvělým záchranářem Alešem Křížem, který se osvědčil i jako servisní technik či tažný kůň.
Sportovní kurz naplnil očekávání jak studentů, tak i pedagogů. Všichni společně podávali skvělé sportovní výkony, které vyvrcholily mnoha najetými kilometry (146 km a více). Studenti byli rozděleni do 4 skupin, ve kterých absolvovali veškerou cyklistiku. Na míčový víceboj se frekventanti rozlosovali do 6 týmů, které mezi sebou soutěžily v jednotlivých sportovních disciplínách (volejbal, basketbal, nohejbal, tenis, stolní tenis a pétanque).
V rámci kurzu proběhly také přednášky o údržbě jízdního kola, o technice jízdy, o zásadách první pomoci, o pravidlech jednotlivých sportů a opětovné proškolení o pravidlech silničního provozu a BOZP na sportovním kurzu a sportovních hrách.
Ubytování, které nám poskytla tamější Sokolovna, bylo skvělé i pro uspokojení našich sportovních potřeb. Výborná strava v podobě plné penze byla zajištěna zdejší školní jídelnou s velmi usměvavými kuchařkami.
Během všech sportovních činností nebyl nikdo zraněn a ani nedošlo k žádnému defektu na jízdním kole. Studenti vzorně dbali pokynů svých vedoucích, tudíž nebylo nutné kazit zákazy dobrou náladu, která všude panovala. Dokonce lze říci, že studenti byli šťastní a spokojení.
Všem zúčastněným patří velké poděkování za báječný pracovní týden, výborné sportovní výkony, které se v některých případech proměnily v překonání vlastního já.


svislá čára
Gymnázium Havlíčkův Brod
Štáflova 2063
580 01 Havlíčkův Brod
tel. 569 669 330
ghb@ghb.cz

Zřizovatel školy:
Logo Kraje Vysočina

© Copyright GHB 2018 | webmaster Mgr. Jiří Rojka | design webu Tomáš Koťara