Jak na stáž…
Logo GHB
Ikona - FacebookIkona - BakalářiGHB na Instagramu
Obrázek nic  


Vítejte na webu Gymnázia Havlíčkův Brod

  • úspěšně fungujeme 287 let, máme na co navazovat
  • výsledky studentů nás řadí k nejlepším školám v regionu
  • formujeme samostatné a svobodné jedince, kteří se zdárně uplatní v současné společnosti

280 let GHB


Gymnázium Havlíčkův Brod otevírá pro školní rok 2022/2023 dvě třídy čtyřletého cyklu (60 uchazečů z 9. tříd) a jednu třídu osmiletého cyklu (30 uchazečů z 5. tříd). Čtěte více o průběhu přijímacího řízení nebo se vydejte na virtuální prohlídku školy.

Jak na stáž…
21. 08. 2007 (3579 přečtení) | Autor: Mgr. Milan Novák | Rubrika: Informace |
Tiskni článek Sdílej!

Naše gymnázium již rok úspěšně spolupracuje s Národní agenturou pro evropské vzdělávání, tato instituce však nenabízí rozvoj jen středním a vysokým školám, ale i studentům těchto škol jakožto individuálním žadatelům. Jedná se o stáže, dnes moderně nazývané mobility.

Chcete-li získat ostruhy na zahraniční všeobecné či odborné střední/vysoké škole nebo dokonce přímo v některém podniku, navštivte tyto stránky: 

http://www.naep.cz/index.php?a=visitor&visitor_group=5&visitor_group_type=1& 

Pro zajímavost uvádíme některé podmínky stáže v rámci programu FM EHP/Norska, informace Vám též rád podá RNDr. Jaroslav Kocman, který se v loňském roce tímto programem na školení zabýval.

Kvalifikační podmínky mobility studentů

·             student/ka musí mít českou státní příslušnost/ povolení k trvalému pobytu v České republice, nebo být osobou bez státní příslušnosti či se statusem uprchlíka

·             student/ka musí být řádně zapsán/a ke studiu na střední škole, vyšší odborné škole nebo do bakalářského, magisterského nebo doktorského studijního programu státem uznané vysoké školy (studenti interních i externích doktorských programů jsou oprávněnými kandidáty)

·             student/ka musí být po celou dobu studia v zahraničí zapsán/a ke studiu na domácí vysílající škole, tzn. nesmí ukončit studium na vysílající škole před ukončením studijního pobytu v zahraničí

·             student/ka musí mít řádně ukončený minimálně první ročník středoškolského studia, studia na VOŠ nebo na VŠ (tato podmínka se nevztahuje na navazující magisterské studium a na doktorské studium)

·             minimální věková hranice je 15 let

·             program je otevřen všem studijním oborům

 

Podmínky studia v zahraničí jsou následující: 

·             pobyt se musí konat na partnerských institucích na Islandu/ v Lichtenštejnsku/ v Norsku

·             délka mobility je od 1 týdne do 6 měsíců, pobyt je možné prodloužit, ale mobilita nesmí přesáhnout maximální dobu 12 měsíců

·             splní-li student předem schválený studijní plán, pak mu musí být studium v zahraničí uznáno jako řádná část studia na domácí instituci

·             program lze využít pouze jednou, student se ale může programu zúčastnit na střední škole a poté znovu na vysoké škole

·             cíl mobility: studium, praktická stáž, účast na konferenci či semináři 

 

Uzávěrka přihlášek je 15.10. 2007 !!!svislá čára
Gymnázium Havlíčkův Brod
Štáflova 2063
580 01 Havlíčkův Brod
tel. 569 669 330
ghb@ghb.cz

Zřizovatel školy:
Logo Kraje Vysočina

© Copyright GHB 2018 | webmaster Mgr. Jiří Rojka | design webu Tomáš Koťara