Logo GHB
Ikona - FacebookIkona - BakalářiIkona - Studentský parlament
Obrázek nic  


Vítejte na webu Gymnázia Havlíčkův Brod

  • úspěšně fungujeme 281 let, máme na co navazovat
  • výsledky studentů nás řadí k nejlepším školám v regionu
  • formujeme samostatné a svobodné jedince, kteří se zdárně uplatní v současné společnosti

280 let GHB


Gymnázium Havlíčkův Brod otevírá pro školní rok 2018/2019 dvě třídy čtyřletého cyklu (60 uchazečů z 9. tříd) a jednu třídu osmiletého cyklu (30 uchazečů z 5. tříd). Čtěte více o průběhu přijímacího řízení a o přípravném servisu, který v této souvislosti nabízíme.

Informační den, přijímačky nanečisto, tréninky
10. 01. 2018 (272 přečtení) | Autor: PhDr. Hynek Bouchal, Ph.D. | Rubrika: Přijímací řízení |
Tiskni článek Sdílej!

Gymnázium Havlíčkův Brod chystá na středu 7. února od 14.00 přijímací zkoušky nanečisto. Účast na přijímacích zkouškách je otevřená všem zájemcům, není podstatné, zda chtějí studovat na brodském gymnáziu či na jiné střední škole. Také není třeba se nikde registrovat či hlásit předem.

Přijímačky nanečisto budou svým obsahem i formou přesně odpovídat testům připravovaným ministerstvem školství. Společně s originálními testy obdrží všichni přítomní také záznamový arch a klíč správných řešení. Úroveň své vlastní připravenosti si bude moci každý z přítomných srovnat s ostatními. Předpokládaný konec přijímacích zkoušek nanečisto je v 16.00 hodin.  

Servis pro rodiče i základní školy

Únorové přijímací zkoušky nanečisto jsou součástí tzv. informačního dne. Pro rodiče, výchovné poradce ze základních škol i širší veřejnost jsme od 14.00 připravili instruktážní servis o administraci celého přijímacího řízení a debatu s vedením školy. Instruktáž bude obnášet pomoc s vyplňováním přihlášek včetně jejich administrace, informace o zápisových lístcích a o administrativním průběhu celého přijímacího řízení. Naše administrativní pracovnice budou též připraveny přijmout vyplněné a potvrzené přihlášky. V rámci debaty se zaměříme na průběh přijímacího řízení, na charakter studia na naší škole, na uplatnění našich absolventů, na probíhající rozsáhlou modernizaci školy i na další témata. Těm, kteří nestihli školu navštívit v rámci dne otevřených dveří, nabídneme též komentovanou prohlídku všech interiérů.

Trénink

Únorové přijímačky nanečisto tvoří odrazový můstek k následným tréninkům na přijímací testy. Ty odstartujeme týden po přijímačkách nanečisto, tj. ve středu 14. 2. 2018 od 14.15 matematikou. Naši pedagogové budou zájemcům o čtyřleté i osmileté studium 90 minut podrobně vysvětlovat, co všechno se od nich při přijímací zkoušce z matematiky očekává. Za týden poté, tedy ve středu 21. února provedou totéž naši češtináři. Ve středu 7. 3. bude pokračovat kurz již pouze pro čtyřletý cyklus, a to matematikou: tato lekce naváže na hodinu ze 14. 2., přinese nové úlohy a nové informace. 14. 3. obdobně navážou naši češtináři na lekci z 21. 2. Zájemci o tréninky se na ně mohou závazně prostřednictví následujícího formuláře: http://www.ghb.cz/view.php?nazevclanku=registrace-uchazecu-na-treninky-k-prijimacim-zkouskam&cisloclanku=2017110023. Všechny kurzy jsou zdarma.  

Trénink na přijímací zkoušky – vždy ve středu 14.15-15.45

datum

čtyřletý cyklus

osmiletý cyklus

14. 2

Matematika

Matematika

21. 2.

Český jazyk

Český jazyk

7. 3.

Matematika

 

14. 3.

Český jazyk

 

Závěrečné přijímačky nanečisto

Celý přípravný kurz uzavře naše gymnázium ve středu 4. dubna, kdy od 14.00 proběhnou poslední přijímačky nanečisto.

Další informace k přijímacímu řízení najdete v článcích, na něž se odkazuje pod tímto textem. Veškeré otázky zodpovíme na mailu bouchal@ghb.cz.

 svislá čára
Gymnázium Havlíčkův Brod
Štáflova 2063
580 01 Havlíčkův Brod
tel. 569 669 330
ghb@ghb.cz

Zřizovatel školy:
Logo Kraje Vysočina

© Copyright GHB 2016 | webmaster Mgr. Jiří Rojka | design webu Tomáš Koťara