Informační den, následné tréninky a přijímačky nanečisto
Ikona - FacebookIkona - BakalářiGHB na InstagramuMapa GHB
Obrázek nic  


Vítejte na webu Gymnázia Havlíčkův Brod

  • formujeme zdravě kritické a sebevědomé osobnosti ve vstřícném a tvůrčím prostředí
  • výsledky studentů nás řadí ke školám, na které je spolehnutí
  • fungujeme 288 let, máme na co navazovat

280 let GHB


Gymnázium Havlíčkův Brod otevírá pro školní rok 2024/2025 dvě třídy čtyřletého cyklu (60 uchazečů z 9. tříd) a jednu třídu osmiletého cyklu (30 uchazečů z 5. tříd). Čtěte více o průběhu přijímacího řízení nebo se vydejte na virtuální prohlídku školy.

Informační den, následné tréninky a přijímačky nanečisto
19. 01. 2017 (3043 přečtení) | Autor: PhDr. Hynek Bouchal, Ph.D. | Rubrika: Přijímací řízení |
Tiskni článek Sdílej!

Gymnázium Havlíčkův Brod chystá na středu 1. února 2017 od 14.00 informační den, který je určen všem zájemcům o studium, jejich rodičům, výchovným poradcům ze základních škol i širší veřejnosti.

V letošním přijímacím řízení došlo oproti předchozím letům k řadě změn a celý průběh se značně zkomplikoval. Ředitel školy a jeho zástupce, který má administraci přijímacího řízení na starosti, přítomné podrobně zpraví o tom, jak během přijímaček postupovat. Účastníci dále dostanou informaci o obsahu přijímacích zkoušek z českého jazyka i matematiky od přítomných vyučujících těchto předmětů.

Během instruktáže přítomným pomůžeme s vyplňováním přihlášek. Pokud účastníci přinesou přihlášku již vyplněnou a základní školou potvrzenou, pak naše administrativní pracovnice budou připraveny takovou přihlášku přijmout a zaevidovat.

Na konec informačního dne nabídneme prohlídku školy spojenou s atraktivními ukázkami zážitkové výuky, pro všechny zájemce připravíme program v badatelském centru, v ateliéru výtvarné výchovy a na dalších specializovaných pracovištích školy.

Trénink

Přesně týden po informačním dni zahájíme další kolo příprav k přijímacímu řízení: tréninky na přijímací testy. Odstartujeme ve středu 8. 2. 2017 od 14.15 matematikou. Naši pedagogové budou zájemcům o čtyřleté i osmileté studium 90 minut podrobně vysvětlovat, co všechno se od nich při přijímací zkoušce z matematiky očekává. Za týden poté, tedy ve středu 15. února provedou totéž naši češtináři. Ve středu 1. 3. bude pokračovat kurz již pouze pro čtyřletý cyklus, a to matematikou: tato lekce naváže na hodinu z 8. 2., přinese nové úlohy a nové informace. 8. 3. obdobně navážou naši češtináři na lekci z 15. 2. Zájemci o trénink se můžou závazně hlásit na jednotlivé termíny na adrese bouchal@ghb.cz. Všechny kurzy jsou zdarma.

 

Trénink na přijímací zkoušky – vždy ve středu 14.15-15.45

datum

čtyřletý cyklus

osmiletý cyklus

8. 2

Matematika

Matematika

15. 2.

Český jazyk

Český jazyk

1. 3.

Matematika

 

8. 3.

Český jazyk

 

 

Přijímačky nanečisto

Na středu 22. března od 14.00 jsme připravili závěrečnou generálku celého přípravného maratonu - přijímací zkoušky nanečisto. Účast na přijímacích zkouškách je otevřená všem zájemcům, není podstatné, zda chtějí studovat na brodském gymnáziu či na jiné střední škole. Také není třeba se nikde registrovat či hlásit předem.

Přijímačky nanečisto budou svým obsahem i formou přesně odpovídat testům připravovaným ministerstvem školství, nepůjde však o ilustrační testy, které ministerstvo zveřejňuje na začátku února. Testové úlohy, jež budou pro zájemce 22. března na brodském gymnáziu připraveny, tvoří pedagogové této školy, kteří s ministerskými tvůrci testů dlouhodobě spolupracují na různých úrovních a podrobně znají jejich testové metody a postupy. Společně s originálními testy obdrží všichni přítomní také záznamový arch a klíč správných řešení. Úroveň své vlastní připravenosti si bude moci každý z přítomných srovnat s ostatními. Předpokládaný konec přijímacích zkoušek nanečisto je v 16.00 hodin.  Veškeré dotazy zodpovíme na e-mailu bouchal@ghb.cz.svislá čára
Gymnázium Havlíčkův Brod
Štáflova 2063
580 01 Havlíčkův Brod
tel. 569 669 330
ghb@ghb.cz

Zřizovatel školy:
Logo Kraje Vysočina

© Copyright GHB 2023 | webmaster Mgr. Jiří Rojka | design webu Tomáš Koťara