Logo GHB
Ikona - FacebookIkona - BakalářiIkona - Studentský parlament
Obrázek nic  


Vítejte na webu Gymnázia Havlíčkův Brod

  • úspěšně fungujeme 283 let, máme na co navazovat
  • výsledky studentů nás řadí k nejlepším školám v regionu
  • formujeme samostatné a svobodné jedince, kteří se zdárně uplatní v současné společnosti

280 let GHB


Gymnázium Havlíčkův Brod otevírá pro školní rok 2019/2020 dvě třídy čtyřletého cyklu (60 uchazečů z 9. tříd) a jednu třídu osmiletého cyklu (30 uchazečů z 5. tříd). Čtěte více o průběhu přijímacího řízení a o přípravném servisu, který v této souvislosti nabízíme.

Informace pro uchazeče, kteří konali přijímací zkoušku
25. 04. 2017 (1564 přečtení) | Autor: PhDr. Hynek Bouchal, Ph.D. | Rubrika: Přijímací řízení |
Tiskni článek Sdílej!

Článek obsahuje oznámení o tom, kdy a jak budou zveřejněny výsledky přijímacího řízení.

1. Nahlížení do spisu:

V pozvánce k přijímací zkoušce na naše gymnázium obdrželi všichni uchazeči oznámení o tom, že do podkladů k rozhodnutí budou moci nahlížet ve čtvrtek 27. dubna 2017 mezi 8.00-10.00. Mezi těmito podklady však ještě NEBUDOU opravené záznamové archy. Tyto opravené záznamové archy Centrum pro zjišťování výsledků ve vzdělávání rozešle na jednotlivé školy až v pátek kolem 12.00. K nahlédnutí tedy budeme moci poskytnout jen neopravené záznamové archy vyplněné uchazeči ve škole v den přijímací zkoušky.

2. Zveřejnění výsledků:

Centrum pro zjišťování výsledků vzdělávání Ministerstva školství ČR poskytne výsledky přijímacích testů nejpozději v pátek 28. dubna 2017 do 12.00. Gymnázium Havlíčkův Brod poté na základě svých kritérií stanoví konečné pořadí uchazečů. Posléze budeme uchazeče telefonicky kontaktovat, abychom zjistili, zda k nám opravdu nastoupí. Na základě těchto informací pak v pátek večer cca mezi 20.00-22.00 zveřejníme oficiální pořadí přijatých/nepřijatých uchazečů na našem webu.

Žádáme všechny uchazeče, aby sledovali tento web. Podrobný časový harmonogram postupu v rámci přijímacího řízení zveřejníme bezprostředně poté, kdy k nám dorazí výsledky přijímacích testů z ministerstva. 
svislá čára
Gymnázium Havlíčkův Brod
Štáflova 2063
580 01 Havlíčkův Brod
tel. 569 669 330
ghb@ghb.cz

Zřizovatel školy:
Logo Kraje Vysočina

© Copyright GHB 2018 | webmaster Mgr. Jiří Rojka | design webu Tomáš Koťara