Informace o přijímacím řízení pro školní rok 2008/2009
Ikona - FacebookIkona - BakalářiGHB na Instagramu
Obrázek nic  


Vítejte na webu Gymnázia Havlíčkův Brod

  • formujeme zdravě kritické a sebevědomé osobnosti ve vstřícném a tvůrčím prostředí
  • výsledky studentů nás řadí ke školám, na které je spolehnutí
  • fungujeme 288 let, máme na co navazovat

280 let GHB


Gymnázium Havlíčkův Brod otevírá pro školní rok 2024/2025 dvě třídy čtyřletého cyklu (60 uchazečů z 9. tříd) a jednu třídu osmiletého cyklu (30 uchazečů z 5. tříd). Čtěte více o průběhu přijímacího řízení nebo se vydejte na virtuální prohlídku školy.

Informace o přijímacím řízení pro školní rok 2008/2009
12. 02. 2008 (8578 přečtení) | Autor: Mgr. Milan Novák | Rubrika: Informace |
Tiskni článek Sdílej!

Podle ustanovení § 3 odst. 2 vyhlášky č. 671/2004 Sb., kterou se stanoví podrobnosti o organizaci přijímacího řízení ke vzdělávání ve středních školách, v platném znění, stanovuji a zveřejňuji nejvyšší možný počet přijímaných uchazečů pro přijímací řízení v roce 2008 (přijetí ke studiu od 1. září 2008):

Čtyřleté studium

Obor: 79-41-K/401 Gymnázium - všeobecné
Plánovaný počet přijímaných žáků do prvního ročníku čtyřletého studia: 30 (jedna třída).
Přijetí bez přijímací zkoušky: studenti s celkovým průměrným prospěch ne horším než 1,100 za poslední tři pololetí ZŠ (osmá třída a 1. pololetí 9. třídy).

Osmileté studium

Obor: 79-41-K/81 Gymnázium
Plánovaný počet přijímaných žáků do prvního ročníku nižšího stupně osmiletého studia: 60 (dvě třídy).
Přijetí bez přijímací zkoušky: NE (všichni uchazeči vykonají přijímací zkoušku).

Osmileté studium
5. ročník

Obor: 79-41-K/801 Gymnázium - všeobecné
Plánovaný počet přijímaných žáků do pátého ročníku osmiletého studia: 7 (doplnění dvou stávajících tříd); organizace přijímacího řízení je v souladu s § 6 vyhlášky č. 671/2004 Sb., v platném znění.
Přijetí bez přijímací zkoušky: NE (všichni uchazeči vykonají přijímací zkoušku).

Přijímací zkouška

Přijímací zkouška pro oba obory studia se skládá ze zkoušky z:
- českého jazyka
- matematiky
Součástí celkového hodnocení v rámci přijímacího řízení je kromě výsledku přijímací zkoušky i průměrný prospěch ze ZŠ a výstupní hodnocení ze ZŠ.
Termín přijímací zkoušky (1. kolo přijímacího řízení): 21. dubna 2008 (pondělí)

V Havlíčkově Brodě dne 29. ledna 2008

Mgr. Milan Novák, ředitel školysvislá čára
Gymnázium Havlíčkův Brod
Štáflova 2063
580 01 Havlíčkův Brod
tel. 569 669 330
ghb@ghb.cz

Zřizovatel školy:
Logo Kraje Vysočina

© Copyright GHB 2023 | webmaster Mgr. Jiří Rojka | design webu Tomáš Koťara