Logo GHB
  •    HOME
  •       SUPLOVÁNÍ
  •       KONTAKTY
Ikona - FacebookIkona - BakalářiGHB na Instagramu
Obrázek nic  


Vítejte na webu Gymnázia Havlíčkův Brod

  • úspěšně fungujeme 284 let, máme na co navazovat
  • výsledky studentů nás řadí k nejlepším školám v regionu
  • formujeme samostatné a svobodné jedince, kteří se zdárně uplatní v současné společnosti

280 let GHB


Gymnázium Havlíčkův Brod otevírá pro školní rok 2020/2021 dvě třídy čtyřletého cyklu (60 uchazečů z 9. tříd) a jednu třídu osmiletého cyklu (30 uchazečů z 5. tříd). Čtěte více o průběhu přijímacího řízení a o přípravném servisu, který v této souvislosti nabízíme.

Informace o lyžařském kurzu (první ročníky + kvinta)
06. 11. 2018 (959 přečtení) | Autor: Mgr. Martin Richter | Rubrika: Sport |
Tiskni článek Sdílej!

Termín konání kurzu: 15. 12. 2018 – 22. 12. 2018

Místo konání kurzu: Penzion PROTĚŽ, Janské Lázně

Vedoucí kurzu: Mgr. Richter Martin

Instruktoři: Mgr. Sedláčková Monika, Mgr. Vydlák Václav, Mgr. Karel Jiří, Mgr. Pořízová Radka, Mgr.

Láska Ondřej, Mgr. Závodná Andrea

Lékař kurzu: MUDr. Kašpar Miloslav

Třída: 1C + 1D + kvinta

Předpokládaný počet frekventantů kurzu: 84 studentů

Odjezd: 15. 12. 2018 v 9.00 hodin (od budovy okresního soudu v HB)

(sraz účastníků kurzu v 8.30h, žádáme rodiče, aby neparkovali před budovou soudu – je nutné ponechat místo pro příjezd a parkování autobusu, děkuji)

Předpokládaný návrat: 22. 12. 2018 v cca 14.00 hodin k budově okresního soudu v HB

Doprava: ZODOS s.r.o - Okrouhlice

Strava: plná penze (pitný režim během jídla)

Cena lyžařské jízdenky: 1960,-Kč (+ 50,-Kč vratná záloha na čipovou kartu) - viz. odkaz: SKIRESORT

 

Ochranná přilba je povinná pro lyžaře i snowboardisty!!! Doporučujeme seřízení vázání v odborném servisu – týká se lyžařského i snowboardového vybavení. Využijte možnosti úrazového připojištění jednotlivých účastníků lyžařského kurzu (individuální sjednání u příslušné pojišťovny).

 

Na kurzu je studentům a studentkám zakázáno požívat alkoholické nápoje, kouřit, užívat drogy a další omamné či návykové látky, hrát hazardní hry, manipulovat s otevřeným ohněm.

 

Studenti si na kurz připraví obálku, která bude označena jejich příjmením a jménem, třídou, tlf.kontaktem na rodiče. V obálce bude vložen zdravotní průkaz a potvrzení o bezinfekčnosti podepsané zákonným zástupcem - (na potvrzení o bezinfekčnosti uvádějte datum odjezdu!). Tyto obálky budou vybrány po příjezdu na místo konání kurzu a po skončení kurzu budou rozdány zpět. Průkazy totožnosti (OP) a kartičky pojištěnce do obálek nevkládejte! Kartičku zdravotní pojišťovny bude mít každý účastník kurzu u sebe i na svahu během výcviku!

 

Jestliže potřebujete pro žáka zajistit bezlepkovou dietu, je nutné tuto skutečnost nahlásit nejpozději do konce listopadu vedoucímu kurzu. Pokud frekventant kurzu trpí např. alergií na peří, doporučujeme vzít si s sebou vlastní spací pytel (vyrobený z odpovídajícího materiálu a polštářek), opět tyto skutečnosti nahlásit vedoucímu kurzu. V případě pravidelného užívání léků tuto skutečnost nahlásí žáci lékaři kurzu při odjezdu a léky si nezapomeňte vzít na kurz s sebou.

 

Studenti budou podrobně poučeni o bezpečnosti na lyžařském kurzu a obdrží veškeré informace ohledně lyžařského kurzu. Další případné otázky a informace Vám podá vedoucí kurzu.

Předpokládáme uhrazení částky za lyžařský kurz (ubytování, strava, doprava) v první polovině listopadu na účet školy. Podrobné informace a pokyny o úhradě částky již byly předány studentům (variabilní symbol a číslo účtu).

Mgr. Richter Martin (tel.: 604 553 654 nebo 569 669 330)svislá čára
Gymnázium Havlíčkův Brod
Štáflova 2063
580 01 Havlíčkův Brod
tel. 569 669 330
ghb@ghb.cz

Zřizovatel školy:
Logo Kraje Vysočina

© Copyright GHB 2018 | webmaster Mgr. Jiří Rojka | design webu Tomáš Koťara