Hodnocení na vysvědčení za první pololetí 2020/2021
Logo GHB
  •    HOME
  •       SUPLOVÁNÍ
  •       KONTAKTY
Ikona - FacebookIkona - BakalářiGHB na Instagramu
Obrázek nic  


Vítejte na webu Gymnázia Havlíčkův Brod

  • úspěšně fungujeme 285 let, máme na co navazovat
  • výsledky studentů nás řadí k nejlepším školám v regionu
  • formujeme samostatné a svobodné jedince, kteří se zdárně uplatní v současné společnosti

280 let GHB


Gymnázium Havlíčkův Brod otevírá pro školní rok 2021/2022 dvě třídy čtyřletého cyklu (60 uchazečů z 9. tříd) a jednu třídu osmiletého cyklu (30 uchazečů z 5. tříd). Čtěte více o průběhu přijímacího řízení a o přípravném servisu, který v této souvislosti nabízíme.

Hodnocení na vysvědčení za první pololetí 2020/2021
07. 01. 2021 (699 přečtení) | Autor: PhDr. Hynek Bouchal, Ph.D. | Rubrika: Informace |
Tiskni článek Sdílej!

V souvislosti s vysokým podílem distanční výuky v prvním pololetí aktuálního školního roku vydalo MŠMT doporučení k hodnocení na vysvědčení za první pololetí. Doporučení se do praxe naší školy promítne následujícím způsobem:

Studenti budou hodnoceni prostřednictvím klasifikace (známek) tak, jak to stanovují pravidla hodnocení výsledků vzdělávání žáků školního řádu Gymnázia Havlíčkův Brod.

Vzhledem k nestandardnímu průběhu pololetí mohou vyučující přihlédnout ke specifickým skutečnostem aktuálního pololetí, mj. k účasti studentů na synchronní výuce, aktivitě při ní, adaptibilitě, tvořivosti a spolehlivosti při asynchronní výuce, apod. Pololetní klasifikace bude ovšem zásadně a především ovlivněna omezenými možnostmi získávání běžných klasifikačních výstupů (testování, písemné zkoušení, ústní zkoušení, vypracování dalších zadaných úkolů apod.), nutně tedy nebude mít tutéž výpovědní hodnotu jako klasifikace v běžném pololetí. Užitečnost zpětnovazební funkce aktuální pololetní klasifikace tak bude touto skutečností negativně ovlivněna. Očekáváme, že o to zodpovědněji a vážněji studenti přistoupí k návratu do běžné výuky, ve který pevně doufáme a věříme v jarních měsících roku 2021.

Pokud vyučující nemá u konkrétního studenta dostatek podkladů pro klasifikaci, postupuje běžným způsobem dle §13 zásad klasifikace školního řádu (student není v daném předmětu klasifikován). Samotný fakt povinného vzdělávání distančním způsobem a s ním související omezený rozsah probraného učiva však není důvodem k nehodnocení. I když v některých předmětech nebylo možné vzhledem k mimořádným opatřením uskutečnit významnou část vzdělávacího obsahu (viz zejména výchovy), zaměří se vyučující na tu část výstupů, které bylo možné uskutečnit a klasifikaci provede na základě těchto výstupů.

Vzhledem k tomu, že omezení osobní přítomnosti studentů ve škole může trvat i poslední vyučovací den prvního pololetí (28. ledna 2021), bude studentům vysvědčení předáno nejpozději třetí vyučovací den, kdy bude možná jejich osobní přítomnost na vzdělávání. V případě, že 28. ledna bude studentům účast ve škole zakázána, zpřístupníme během tohoto dne obsah vysvědčení jim i jejich zákonným zástupcům prostřednictvím Bakalářů.

 svislá čára
Gymnázium Havlíčkův Brod
Štáflova 2063
580 01 Havlíčkův Brod
tel. 569 669 330
ghb@ghb.cz

Zřizovatel školy:
Logo Kraje Vysočina

© Copyright GHB 2018 | webmaster Mgr. Jiří Rojka | design webu Tomáš Koťara