Ikona - FacebookIkona - BakalářiIkona - Studentský parlament
Obrázek nic  


Vítejte na webu Gymnázia Havlíčkův Brod

  • úspěšně fungujeme 281 let, máme na co navazovat
  • výsledky studentů nás řadí k nejlepším školám v regionu
  • formujeme samostatné a svobodné jedince, kteří se zdárně uplatní v současné společnosti

280 let GHB


Gymnázium Havlíčkův Brod otevírá pro školní rok 2018/2019 dvě třídy čtyřletého cyklu (60 uchazečů z 9. tříd) a jednu třídu osmiletého cyklu (30 uchazečů z 5. tříd). Čtěte více o průběhu přijímacího řízení a o přípravném servisu, který v této souvislosti nabízíme.

Gymnázium v rekonstrukci
31. 07. 2017 (563 přečtení) | Autor: PhDr. Hynek Bouchal, Ph.D. | Rubrika: Různé |
Tiskni článek Sdílej!

Stejně jako v předchozích letech prochází i o letošních prázdninách brodské gymnázium rekonstrukcemi. Výrazné proměny se tentokrát dočká část fasády staré budovy, školní hřiště a vstupní vestibul. 

Finančně a časově nejnáročnější je oprava fasády staré budovy. Zhotovitel vysoutěžil tuto stavební akci, jež je rozvržena do tří let, za 13.300.000 Kč. V tomto kalendářním roce se rekonstruuje část fasády do Štáflovy ulice. V roce 2018 přijde na řadu stěna směřující do ulice Boženy Němcové a v roce 2019 fasáda vnitřního dvora školy. Jelikož se opravuje podle původní štukové omítky, jde o akci stavebně komplikovanou a práce se vždy protáhnou až do pozdních podzimních měsíců. Výsledkem by však měla být fasáda historicky i esteticky ladící s okolními budovami ZŠ Štáflova a bývalé obchodní akademie.

Akce hřiště je sice oficiálně vedena jako rekonstrukce, vzhledem k původnímu stavu pozemku se však jedná spíše o výstavbu nového víceúčelového sportovního prostoru. Stavba byla vysoutěžena za 5.700.000 Kč a svému účelu by měla začít sloužit na sklonku září 2017. Obě zmiňované akce finančně zaštítil zřizovatel školy - Kraj Vysočina.

Poslední aktivita, úplná rekonstrukce vestibulu, je sice finančně nejméně náročná, z hlediska fungování školy však stejně důležitá jako předchozí dvě akce. Přestavba se může uskutečnit díky přátelům a příznivcům školy z řad veřejnosti: projekt navrhla absolventka gymnázia, nyní architektka Barbora Stejskalová, finančně významně přispěli soukromí donátoři z řad příznivců gymnázia a také studentský parlament, jemuž se podařilo sehnat peníze z evropských grantů. Na konci by měl být uživatelsky vstřícný prostor, jemuž bude vévodit kopie zakládací listiny školy z roku 1735, která bude zvěčněna na celé levé stěně vestibulu a jejíž realizace se ujme pedagog školy Mgr. Daniel Koráb, který se dlouhodobě věnuje mj. kaligrafii.

 

rekonstrukce
rekonstrukce
rekonstrukce
rekonstrukce
rekonstrukce
rekonstrukce
rekonstrukce
rekonstrukce
rekonstrukce
rekonstrukce
rekonsrukce1
rekonsrukce1
rekonsrukce1
rekonsrukce1
rekonsrukce1
rekonsrukce1
rekonsrukce1


svislá čára
Gymnázium Havlíčkův Brod
Štáflova 2063
580 01 Havlíčkův Brod
tel. 569 669 330
ghb@ghb.cz

Zřizovatel školy:
Logo Kraje Vysočina

© Copyright GHB 2016 | webmaster Mgr. Jiří Rojka | design webu Tomáš Koťara