Gymnázium si připomene výročí listopadu „průvodem českým stoletím“
Logo GHB
  •    HOME
  •       SUPLOVÁNÍ
  •       KONTAKTY
Ikona - FacebookIkona - BakalářiGHB na Instagramu
Obrázek nic  


Vítejte na webu Gymnázia Havlíčkův Brod

  • úspěšně fungujeme 286 let, máme na co navazovat
  • výsledky studentů nás řadí k nejlepším školám v regionu
  • formujeme samostatné a svobodné jedince, kteří se zdárně uplatní v současné společnosti

280 let GHB


Gymnázium Havlíčkův Brod otevírá pro školní rok 2022/2023 dvě třídy čtyřletého cyklu (60 uchazečů z 9. tříd) a jednu třídu osmiletého cyklu (30 uchazečů z 5. tříd). Čtěte více o průběhu přijímacího řízení nebo se vydejte na virtuální prohlídku školy.

Gymnázium si připomene výročí listopadu „průvodem českým stoletím“
12. 11. 2019 (650 přečtení) | Autor: PhDr. Hynek Bouchal, Ph.D. | Rubrika: Informace |
Tiskni článek Sdílej!

Gymnázium Havlíčkův Brod oslaví listopadové výročí v pátek 15. 11. speciální zážitkovou výukou, která současným studentům zpřítomní významné události „českého“ dvacátého století.

První dvě vyučovací hodiny proběhnou formou třídnických hodin, během kterých nejdříve třídní učitelé vlastním komentářem uvedou stominutový dokument o roce 1989, poté promítnou samotný film.

V 10.30 bude na školním hřišti zahájen „průvod českým stoletím“ s celkem pěti zastaveními, na nichž si gymnazisté připomenou klíčové okamžiky českých (i slovenských) dějin 20. století.

Ze školního hřiště se pedagogové i studenti vydají k soše Tomáše Garrigua Masaryka před klášterním komplexem, kde krátkým projevem, položením květin a společným zpěvem hymny Kde domov můj uctí založení samostatného Československa v roce 1918.

Posléze se všichni účastníci přesunou do parku Budoucnost k památníku 2. světové války u Štáflovy bašty (pomníček s leteckými bombami), kde projevem jednoho ze studentů bude vzpomenut Jan Opletal, aktivní odpor mnohých Čechů vůči nacistickému teroru i pohnuté události konce 2. světové války v Havlíčkově Brodě. Zástupci každé ze tříd školy pak na místě zapálí svíčku na paměť všech, kteří se postavili nacistické zvůli.

Od bašty budou pedagogové i studenti směřovat k Tyršovu pomníčku (umístěnému naproti hlavnímu vchodu ZŠ Sady přes rybník u městských hradeb), kde si připomenou sokolskou a skautskou tradici, které se na české identitě dvacátého století výrazně podílely, přestože byly oběma totalitními režimy nemilosrdně pronásledovány. Zástupci studentů - skautů zde pronesou krátký projev a zazní melodie tzv. skautské večerky.

Od Tyršova pomníku se celý průvod hne ke Kalvárii v horní části parku, kde si zpřítomní rok 1968: Dvanáct studentů zde krátkými medailonky připomene dvanáct obětí okupačních vojsk, zazní též erbovní píseň té doby Modlitba pro Martu.

Putování českým stoletím bude zakončeno u pomníku Karla Havlíčka, nejznámějšího absolventa brodského gymnázia, komponovanou vzpomínkou na rok 1989, během níž vystoupí pamětníci se svými zdravicemi, bude zde vyzdvižena česko-slovenská vzájemnost a na závěr celé akce zazní studentská hymna.

 svislá čára
Gymnázium Havlíčkův Brod
Štáflova 2063
580 01 Havlíčkův Brod
tel. 569 669 330
ghb@ghb.cz

Zřizovatel školy:
Logo Kraje Vysočina

© Copyright GHB 2018 | webmaster Mgr. Jiří Rojka | design webu Tomáš Koťara