Fungování školy - aktualizováno pro 30. 3. – 5. 4. 2020
Logo GHB
  •    HOME
  •       SUPLOVÁNÍ
  •       KONTAKTY
Ikona - FacebookIkona - BakalářiGHB na Instagramu
Obrázek nic  


Vítejte na webu Gymnázia Havlíčkův Brod

  • formujeme zdravě kritické a sebevědomé osobnosti ve vstřícném a tvůrčím prostředí
  • výsledky studentů nás řadí ke školám, na které je spolehnutí
  • fungujeme 288 let, máme na co navazovat

280 let GHB


Gymnázium Havlíčkův Brod otevírá pro školní rok 2024/2025 dvě třídy čtyřletého cyklu (60 uchazečů z 9. tříd) a jednu třídu osmiletého cyklu (30 uchazečů z 5. tříd). Čtěte více o průběhu přijímacího řízení nebo se vydejte na virtuální prohlídku školy.

Fungování školy - aktualizováno pro 30. 3. – 5. 4. 2020
30. 03. 2020 (3734 přečtení) | Autor: Mgr. Jiří Rojka | Rubrika: Informace |
Tiskni článek Sdílej!

V návaznosti na předchozí pokyny a na zkušenosti z minulých dnů přinášíme aktualizované informace.

0. Video pro žáky a rodiče

Na základě dotazů od studentů vzniklo video, ve kterém ředitel školy podává důležité informace o aktuální situaci ve výuce. Prosím, podívejte se na něj!

1. Poděkování

Naším zájmem je poskytnout účinný vzdělávací servis v extrémně výjimečných podmínkách. Učíme se každým dnem, snažíme se využít nabytých zkušeností a reagovat na stále se měnící situaci. Děkujeme všem studentům i rodičům za spolupráci, za projevenou trpělivost, disciplínu i za cenné zpětné vazby!

2. Výuka maturantů

Příprava maturantů ke zkoušce má prioritní postavení, ze zpětných vazeb víme, že se ke zkoušce odpovědně připravují, žádáme je tedy, aby se i nadále drželi pokynů vyučujících. Z pokynů MŠMT mj. vyplývá: Písemná práce z českého a cizího jazyka letos neproběhne. Pokud ministr zdravotnictví umožní otevření škol nejpozději do 31. 5. 2020, proběhnou maturitní zkoušky nejdříve 21 dní od otevření škol. Státní didaktické testy (matematika, cizí jazyk a český jazyk) budou opravovány na školách. Poté budou následovat profilové zkoušky. Pokud ministr zdravotnictví školy do 31. 5. 2020 neotevře, budou výsledky maturitní zkoušky stanoveny na základě průměru známek z daného předmětu na posledních třech vysvědčeních. Jakým způsobem proběhne uzávěrka druhého pololetí ministr prozatím nestanovil. Podrobnější informaci najdete ve videu.

3. Hodnotíme slovně, ne známkami

Od pondělí 23. 3. 2020 se neznámkuje. Klíčové úkoly vyučující hodnotí slovním komentářem, více se soustředí na procvičování a opakování, konkrétní pokyny vám sdělí vyučující vašich předmětů. Podrobnější informace o způsobu klasifikace na konci pololetí je opět ve videu.

4. Komunikujeme prostřednictvím Bakalářů

Prioritním komunikačním nástrojem zůstávají Bakaláři, které lze kombinovat s diskem K. Za pochodu se učíme pracovat s Office 365, především nástrojem Teams, sledujte instrukce vašich vyučujících ICT i ostatních pedagogů. Jako pomocné komunikační platformy lze využít facebook a messenger. Pokud se vyskytnou jakékoli potíže, řešte je neprodleně se svými vyučujícími.

5. Provoz školy pro veřejnost

Pro veřejnost je škola otevřena každý pracovní den mezi 8.00 -12.00 po předchozí telefonické (569 669 330) nebo e-mailové domluvě (bouchal@ghb.cz). V této době bude nadále možné vyzvedávat učebnice, vydáme vám potvrzení o studiu, apod.

6. Potvrzování přihlášek na vysoké školy

Potvrzení zajistí vždy někdo z vedení školy a bude možné výhradně po předchozí telefonické nebo e-mailové domluvě. V týdnu od 30. 3. 2020 přihlášky na VŠ potvrzuje:

Úterý 31. 3. 2020 Mgr. Bc. Hana Kadečková
Středa 1. 4. 2020 PhDr. Hynek Bouchal, Ph.D.
Čtvrtek 2. 4. 2020 Mgr. Bc. Hana Kadečková
Pátek 3. 4. 2020 PhDr. Hynek Bouchal, Ph.D.

7. Žádáme studenty, aby sledovali aktuální informace ve sdělovacích prostředích. Pokud se nějak promítnou do chodu školy, vše zveřejníme na školním webu, zároveň na tyto aktualizace vždy upozorníme prostřednictvím bakalářů. S dotazy k obecnému chodu školy se obracejte na e-maily ředitele (bouchal@ghb.cz), případně zástupců školy (rojka@ghb.cz a kadeckova@ghb.cz), konkrétní otázky k jednotlivým předmětům směřujte na patřičné vyučující.
svislá čára
Gymnázium Havlíčkův Brod
Štáflova 2063
580 01 Havlíčkův Brod
tel. 569 669 330
ghb@ghb.cz

Zřizovatel školy:
Logo Kraje Vysočina

© Copyright GHB 2023 | webmaster Mgr. Jiří Rojka | design webu Tomáš Koťara