Fungování školy - aktualizováno pro 23. 3. – 29. 3. 2020
Logo GHB
Ikona - FacebookIkona - BakalářiGHB na Instagramu
Obrázek nic  


Vítejte na webu Gymnázia Havlíčkův Brod

  • úspěšně fungujeme 287 let, máme na co navazovat
  • výsledky studentů nás řadí k nejlepším školám v regionu
  • formujeme samostatné a svobodné jedince, kteří se zdárně uplatní v současné společnosti

280 let GHB


Gymnázium Havlíčkův Brod otevírá pro školní rok 2022/2023 dvě třídy čtyřletého cyklu (60 uchazečů z 9. tříd) a jednu třídu osmiletého cyklu (30 uchazečů z 5. tříd). Čtěte více o průběhu přijímacího řízení nebo se vydejte na virtuální prohlídku školy.

Fungování školy - aktualizováno pro 23. 3. – 29. 3. 2020
23. 03. 2020 (2063 přečtení) | Autor: PhDr. Hynek Bouchal, Ph.D. | Rubrika: Informace |
Tiskni článek Sdílej!

V návaznosti na předchozí pokyny a na zkušenosti z minulých dnů přinášíme aktualizované informace.

1. Poděkování

Naším zájmem je poskytnout účinný vzdělávací servis v extrémně výjimečných podmínkách. Učíme se každým dnem, snažíme se využít nabytých zkušeností a reagovat na stále se měnící situaci. Děkujeme všem studentům i rodičům za spolupráci, za projevenou trpělivost, disciplínu i za cenné zpětné vazby!

2. Výuka maturantů

Ti, kteří ve vyučovaném předmětu nematurují, budou klasifikováni především na základě podkladů, které byly získány do 6. 3. 2020. Případné problémy s klasifikací nematurantů budou vyučující řešit individuálně. Od maturantů očekáváme, že se budou ke zkoušce zodpovědně připravovat a držet se pokynů vyučujících.  Ohledně podoby maturitní zkoušky MŠMT zatím stanovilo toto: Písemná práce z českého a cizího jazyka letos neproběhne. Pokud ministr zdravotnictví umožní otevření škol nejpozději do 31. 5. 2020, proběhnou maturitní zkoušky nejdříve 21 dní od otevření škol. Státní didaktické testy (matematika, cizí jazyk a český jazyk) budou opravovány na školách. Poté budou následovat profilové zkoušky. Pokud ministr zdravotnictví školy do 31. 5. 2020 neotevře, budou výsledky maturitní zkoušky stanoveny na základě průměru známek z daného předmět u na posledních třech vysvědčeních. Jakým způsobem proběhne uzávěrka druhého pololetí ministr prozatím nestanovil.

3. Hodnotíme slovně, ne známkami

Od pondělí 23. 3. 2020 do odvolání neznámkujeme. Klíčové úkoly vyučující hodnotí slovním komentářem, více se soustředíme na procvičování a opakování, konkrétní pokyny vám sdělí vyučující vašich předmětů.

4. Komunikujeme prostřednictvím Bakalářů

Prioritním komunikačním nástrojem zůstávají Bakaláři, které lze kombinovat s diskem K. Za pochodu se učíme pracovat s Office365, především nástrojem Teams, sledujte instrukce vašich vyučujících ICT i ostatních pedagogů. Jako pomocné komunikační platformy lze využít facebook a messenger. Pokud se vyskytnou jakékoli potíže, řešte je neprodleně se svými vyučujícími.

5. Provoz školy pro veřejnost

Pro veřejnost je škola otevřena každý pracovní den mezi 8.00 -12.00 po předchozí telefonické (569 669 330) nebo e-mailové domluvě (bouchal@ghb.cz). V této době bude nadále možné vyzvedávat učebnice, vydáme vám potvrzení o studiu, apod.

6. Potvrzování přihlášek na vysoké školy

Potvrzení zajistí vždy někdo z vedení školy a bude možné výhradně po předchozí telefonické nebo e-mailové domluvě. V týdnu od 23. 3. 2020 přihlášky na VŠ potvrzuje:

Úterý 24. 3. 2020 PhDr. Hynek Bouchal, Ph.D.
Středa 25. 3. 2020 PhDr. Hynek Bouchal, Ph.D.
Čtvrtek 26. 3. 2020 Mgr. Bc. Hana Kadečková
Pátek 27. 3. 2020 Mgr. Jiří Rojka

7. Žádáme studenty, aby sledovali aktuální informace ve sdělovacích prostředích. Pokud se nějak promítnou do chodu školy, vše zveřejníme na školním webu, zároveň na tyto aktualizace vždy upozorníme prostřednictvím bakalářů. S dotazy k obecnému chodu školy se obracejte na e-maily ředitele (bouchal@ghb.cz), případně zástupců školy (rojka@ghb.cz a kadeckova@ghb.cz), konkrétní otázky k jednotlivým předmětům směřujte na patřičné vyučující.
svislá čára
Gymnázium Havlíčkův Brod
Štáflova 2063
580 01 Havlíčkův Brod
tel. 569 669 330
ghb@ghb.cz

Zřizovatel školy:
Logo Kraje Vysočina

© Copyright GHB 2018 | webmaster Mgr. Jiří Rojka | design webu Tomáš Koťara