Europoslanec Tomáš Zdechovský na gymnáziu – jak to viděli studenti
Logo GHB
Ikona - FacebookIkona - BakalářiGHB na Instagramu
Obrázek nic  


Vítejte na webu Gymnázia Havlíčkův Brod

  • úspěšně fungujeme 285 let, máme na co navazovat
  • výsledky studentů nás řadí k nejlepším školám v regionu
  • formujeme samostatné a svobodné jedince, kteří se zdárně uplatní v současné společnosti

280 let GHB


Gymnázium Havlíčkův Brod otevírá pro školní rok 2021/2022 dvě třídy čtyřletého cyklu (60 uchazečů z 9. tříd) a jednu třídu osmiletého cyklu (30 uchazečů z 5. tříd). Čtěte více o průběhu přijímacího řízení a o přípravném servisu, který v této souvislosti nabízíme.

Europoslanec Tomáš Zdechovský na gymnáziu – jak to viděli studenti
12. 01. 2015 (1936 přečtení) | Autor: PhDr. Hynek Bouchal, Ph.D. | Rubrika: Projekty a exkurze |
Tiskni článek Sdílej!

Tomáš Zdechovský debatoval na počátku kalendářního roku s našimi studenty. Jejich postřehy si můžete přečíst v následujícím článku. Autorem textu je Tomáš Koref z oktávy B, svým dílem však přispěli i další účastníci diskuse.

V pondělí 5. 1. se třídy oktáva B. a třetí ročník zúčastnily diskuze s europoslancem Tomášem Zdechovským. Tento rodák z Havlíčkobrodska při návštěvě našeho gymnázia věnoval jednu hodinu studentům. Během chvíle se pan Zdechovský stručně představil, krátce popsal svůj životní příběh a charakterizoval, co vlastně znamená být na postu europoslance. Hovořil o současné problematice, jako je například čerpání evropských dotací, ISIS, či obecně o Evropské Unii. Původní koncept diskuze přešel spíše do podoby přednášky, po které se mohli studenti dotázat na témata, která je zajímají.

Samotné vystupování Tomáše Zdechovského působilo zvláštním dojmem. Svým způsobem hovořil relativně poutavě a někdy i s humorem. Na dotazy reagoval pohotově a věcně. Současně jeho vystoupení bylo možné vnímat jako moc sebejistě pojaté až lehce demagogicky, avšak měl pan Zdechovský jakožto politik - europoslanec na výběr?

Ať už na přednášku nahlíželi jednotliví studenti kriticky, či se s havlíčkobrodským europoslancem ztotožnili, jednalo se pro všechny o nesmírně přínosný příspěvek a oživení výuky. Zmínění aktuálních problémů a současně specifický pohled na ně člověkem angažovaným v europarlamentu můžeme považovat za největší přínos.

Podle mého subjektivního názoru pojal europoslanec Zdechovský diskuzi pouze jako politik, což vedlo k přehnanému eurooptimismu a nekritickému obhajování svých postojů. Od studentů střední školy mohly jen těžko vzejít protiargumenty, které by plnohodnotně stály proti tvrzením pana europoslance. Díky tomu se z diskuze stala přednáška, kterou bylo nutné vnímat trochu skepticky, což hodnotím jako negativní. Současně Tomáš Zdechovský ale  reagoval a hovořil se zajímavým přístupem. Vytvoření si jakéhokoliv postoje k jeho názorům je samo o sobě však už pozitivum.

Bylo by zcela správně, kdyby se takovýchto vystoupení reagujících na aktuální témata konalo mnohem více. Panu europoslanci bych tedy rád jménem svých spolužáků poděkoval, současně také patří velké díky tomu, kdo přednášku zařídil a zafinancoval.

Pro dokreslení na závěr přikládám některé reakce spolužáků, účastníků diskuze:

Jan Ledvinka:

„Setkání s Tomášem Zdechovským, který je český poslanec Evropského parlamentu za KDU-ČSL bylo velice plodné. Pan poslanec se na úvod krátce představil a hned přešel k diskusi, která byla postavena na dotazech. Otázky, které studenti pokládali, byly vesměs aktuální. Týkaly se evropských dotací, kvality potravin na trhu a imigrace. Díky tomu, že pan poslanec odpovídal konkrétně a přesně, narozdíl od většiny známých politiků, byla diskuse zajímavá a zábavná.“

Aneta Boháčová:

„Bylo velmi zajímavé setkat se s politikem, který se angažuje v tak významné funkci, jako je europoslanec. Pan Tomáš Zdechovský je jistě chytrý člověk. Zároveň mi připadá, že je velmi ovlivněn politikou a stylem, jakým politici uvažují, mluví a jednají.“

Jan Fejt:

„Nadchla mě jeho apelace na mediální sílu, již třímáme skrze sociální sítě, kterou si neuvědomujeme. Velmi mě potěšil jeho optimistický přístup jako kontrast tvrzení velké skupiny dospělých že: „Už to není, co to bejvalo, děti jsou línější-drzejší- blbější, věci se vyráběj,  aby nevydržely, a celkově to stojí všechno za...“ Ne že bych se chtěl dívat na svět růžovým brýlemi, ale to neznamená, že musíme nosit ty černé.“

Kristina Kletečková:

„Pokud si chcete poslechnout reklamu na Evropskou Unii a sebe samého, pozvěte europoslance Tomáše Zdechovského.“

Barbora Mičková:

„Diskuse s panem Zdechovským se mi moc líbila, i přestože jsem na všechno nesdílela stejný názor, jako on... Zdálo se, že bychom vydrželi diskutovat ještě jednou tak dlouho.“

Anna Omnesová:

„Ačkoli se o politiku příliš nezajímám, beseda s europoslancem Zdechovským mě velice zaujala. Dozvěděla jsem se mnoho zajímavých věcí a jsem ráda, že jsem se besedy mohla zúčastnit.“

euro
euro
euro
euro


svislá čára
Gymnázium Havlíčkův Brod
Štáflova 2063
580 01 Havlíčkův Brod
tel. 569 669 330
ghb@ghb.cz

Zřizovatel školy:
Logo Kraje Vysočina

© Copyright GHB 2018 | webmaster Mgr. Jiří Rojka | design webu Tomáš Koťara