Logo GHB
  •    HOME
  •       SUPLOVÁNÍ
  •       KONTAKTY
Ikona - FacebookIkona - BakalářiGHB na Instagramu
Obrázek nic  


Vítejte na webu Gymnázia Havlíčkův Brod

  • úspěšně fungujeme 283 let, máme na co navazovat
  • výsledky studentů nás řadí k nejlepším školám v regionu
  • formujeme samostatné a svobodné jedince, kteří se zdárně uplatní v současné společnosti

280 let GHB


Gymnázium Havlíčkův Brod otevírá pro školní rok 2019/2020 dvě třídy čtyřletého cyklu (60 uchazečů z 9. tříd) a jednu třídu osmiletého cyklu (30 uchazečů z 5. tříd). Čtěte více o průběhu přijímacího řízení a o přípravném servisu, který v této souvislosti nabízíme.

Ekologická olympiáda 2018 - aneb zkoušelo nás i počasí
06. 11. 2018 (190 přečtení) | Autor: RNDr. Marie Vlková | Rubrika: Biologie |
Tiskni článek Sdílej!

 Trojice dívek ze 6.A, ve složení Bára Fučíková, Markéta Drozdová a Matylda Novotná, ukázala, že jsou holky do nepohody a ničeho se jen tak neleknou.
24. října jsme za deště a vichru dorazili do Skleného u Fryšavy, kde nás v celkem solidní ubytovně přivítal milý personál společně s  kolektivem pracovníků z Ekologického střediska Chaloupky, který tuto akci organizoval.

Po obědě a po úvodní přednášce na téma management CHKO Žďárské vrchy vypuklo soutěžení, jedna poznávačka stíhala druhou a k tomu test znalostí o ochraně přírody.Večer opět přednáška.

Druhý den soutěžící čekal úkol v terénu - navrhnout management určeného území, naštěstí se počasí trochu umoudřilo, nelilo. Odpoledne se konala tzv. malá maturita, kde soutěžící museli opět prokázat své vědomosti.

Třetí den byl pracovní, v praxi jsme si ověřili, jak vypadá péče o chráněné území. Úkolem bylo shrabat posečený mokřad a naše děvčata se opravdu snažila.

Co říci závěrem? V této soutěži je nejdůležitější zúčastnit se, poznat týmovou práci, rozšířit si okruh vědomostí o přírodě a její ochraně, zkusit něco vytvořit.

 svislá čára
Gymnázium Havlíčkův Brod
Štáflova 2063
580 01 Havlíčkův Brod
tel. 569 669 330
ghb@ghb.cz

Zřizovatel školy:
Logo Kraje Vysočina

© Copyright GHB 2018 | webmaster Mgr. Jiří Rojka | design webu Tomáš Koťara