Důležité upozornění pro všechny uchazeče, kteří konali přijímací zkoušku
Logo GHB
  •    HOME
  •       SUPLOVÁNÍ
  •       KONTAKTY
Ikona - FacebookIkona - BakalářiGHB na InstagramuMapa GHB
Obrázek nic  


Vítejte na webu Gymnázia Havlíčkův Brod

  • formujeme zdravě kritické a sebevědomé osobnosti ve vstřícném a tvůrčím prostředí
  • výsledky studentů nás řadí ke školám, na které je spolehnutí
  • fungujeme 288 let, máme na co navazovat

280 let GHB


Gymnázium Havlíčkův Brod otevírá pro školní rok 2024/2025 dvě třídy čtyřletého cyklu (60 uchazečů z 9. tříd) a jednu třídu osmiletého cyklu (30 uchazečů z 5. tříd). Čtěte více o průběhu přijímacího řízení nebo se vydejte na virtuální prohlídku školy.

Důležité upozornění pro všechny uchazeče, kteří konali přijímací zkoušku
21. 04. 2016 (4166 přečtení) | Autor: PhDr. Hynek Bouchal, Ph.D. | Rubrika: Přijímací řízení |
Tiskni článek Sdílej!

Časový harmonogram dalšího postupu v rámci přijímacího řízení

 Jedná se o pravděpodobný harmonogram, aktuální situace se může vlivem nepředvídatelných okolností měnit. Dle těchto okolností budeme časový plán aktualizovat.

 

pátek 22. 4. 2016

kolem 9.00 zveřejnění výsledků centrálně zadávaných jednotných testů a pořadí uchazečů dle výsledku přijímacího řízení pro čtyřleté studium na webových stránkách školy www.ghb.cz

od 8.00 do 16.00 úspěšní uchazeči o čtyřleté studium, resp. jejich zákonní zástupci budou moci odevzdat zápisový lístek 

kolem 13.00 zveřejnění výsledku centrálně zadávaných jednotných testů a pořadí uchazečů dle výsledku přijímacího řízení pro osmileté studium na webových stránkách školy www.ghb.cz

pondělí 25. 4. 2016

7.30 zveřejnění oficiálních celkových výsledků přijímacího řízení na webových stránkách školy www.ghb.cz a ve vestibulu školy

od 8.00 do 16.00 úspěšní uchazeči o studium, resp. jejich zákonní zástupci budou moci odevzdat zápisový lístek

od 12.00 do 16.00 zákonní zástupci neúspěšných uchazečů obdrží rozhodnutí o nepřijetí; zároveň budou moci na místě podat odvolání proti tomuto rozhodnutí 

úterý 26. 4. 2016  

od 7.30 do 16.00 úspěšní uchazeči o studium, resp. jejich zákonní zástupci budou moci odevzdat zápisový lístek

od 7.30 do 16.00 zákonní zástupci neúspěšných uchazečů obdrží rozhodnutí o nepřijetí; zároveň budou moci na místě podat odvolání proti tomuto rozhodnutí


Apel na uchazeče, kteří zkoušku složí, ale ke studiu nastoupit chtít nebudou

Pokud uchazeči zkoušku složí, ale o studium na gymnáziu zájem mít nebudou, žádáme je, aby nám tuto skutečnost neprodleně oznámili. Apelujeme na jejich solidaritu s těmi studenty, kteří u zkoušky úspěšní nebyli, ale na gymnáziu by studovat chtěli. Pokud nebude kapacita třídy naplněna, může být takový zájemce přijat v rámci odvolacího řízení.

 

Informace pro uchazeče, kteří zkoušku složí a budou chtít nastoupit ke studiu

Pokud uchazeči zkoušku složí a budou chtít na naši školu nastoupit, nechť zápisový lístek odevzdají v kanceláři ředitele školy dle výše uvedeného rozpisu, nejpozději však do 10 pracovních dnů od zveřejnění oficiálních výsledků přijímacího řízení. Nepotvrdí-li uchazeč nebo zákonný zástupce nezletilého uchazeče odevzdáním zápisového lístku úmysl vzdělávat se na naší škole, zanikají posledním dnem lhůty právní účinky rozhodnutí o přijetí tohoto uchazeče ke vzdělávání v naší škole. Opět apelujeme na všechny uchazeče, aby své rozhodnutí oznámili co možná nejdříve, mohou tím pomoci dalším zájemcům v pořadí.

 

Informace pro uchazeče, kteří u zkoušky neuspějí, ale o studium budou mít nadále zájem

Pokud uchazeči nebudou přijati z kapacitních důvodů, ale zkoušku složí a o studium u nás budou mít dále zájem, nechť se dostaví dle výše uvedeného hramonogramu do kanceláře školy, zde obdrží rozhodnutí o nepřijetí. Proti tomuto rozhodnutí podají na místě odvolání. Pokud nebude kapacita třídy naplněna, mají šanci dostat se na gymnázium právě na základě tohoto odvolání.

Jakékoliv dotazy, připomínky apod. zodpoví ředitel školy na mailu bouchal@ghb.cz, případně na telefonu 569 669 330 a mob. 728 228 575.svislá čára
Gymnázium Havlíčkův Brod
Štáflova 2063
580 01 Havlíčkův Brod
tel. 569 669 330
ghb@ghb.cz

Zřizovatel školy:
Logo Kraje Vysočina

© Copyright GHB 2023 | webmaster Mgr. Jiří Rojka | design webu Tomáš Koťara