Dotazník pro studenty
Logo GHB
  •    HOME
  •       SUPLOVÁNÍ
  •       KONTAKTY
Ikona - FacebookIkona - BakalářiGHB na Instagramu
Obrázek nic  


Vítejte na webu Gymnázia Havlíčkův Brod

  • úspěšně fungujeme 286 let, máme na co navazovat
  • výsledky studentů nás řadí k nejlepším školám v regionu
  • formujeme samostatné a svobodné jedince, kteří se zdárně uplatní v současné společnosti

280 let GHB


Gymnázium Havlíčkův Brod otevírá pro školní rok 2022/2023 dvě třídy čtyřletého cyklu (60 uchazečů z 9. tříd) a jednu třídu osmiletého cyklu (30 uchazečů z 5. tříd). Čtěte více o průběhu přijímacího řízení nebo se vydejte na virtuální prohlídku školy.

Dotazník pro studenty
15. 04. 2021 (538 přečtení) | Autor: PhDr. Hynek Bouchal, Ph.D. | Rubrika: Informace |
Tiskni článek Sdílej!

Jak jsme včera informovali na rodičovských schůzkách, ve spolupráci se školní psycholožkou jsme pro studenty připravili zpětnovazební dotazník, jehož cílem je zmapovat, jak se jim aktuálně daří na distanční výuce.

Anonymita dotazovaných je zaručena, vyhodnocovat se budou data vždy za celou třídu. Pedagogové školy budou s výsledky seznámeni na provozní poradě, rodiče a studenti prostřednictvím analýzy zde na školním webu. Zjištění zohlední vedení školy při organizaci další výuky. Získané údaje a témata dotazníků budou dále reflektována na třídnických hodinách, aktivity pro tyto hodiny budou připravovat třídní učitelé ve spolupráci se školní psycholožkou.

Dotazník je možné vyplnit od čtvrtku 15. 4 do pátku 23. 4. Každá třída má svůj vlastní, odkazy na něj jsme odeslali přes Bakaláře.

 svislá čára
Gymnázium Havlíčkův Brod
Štáflova 2063
580 01 Havlíčkův Brod
tel. 569 669 330
ghb@ghb.cz

Zřizovatel školy:
Logo Kraje Vysočina

© Copyright GHB 2018 | webmaster Mgr. Jiří Rojka | design webu Tomáš Koťara