Deset Cambridge certifikátů pro studentky GHB
Ikona - FacebookIkona - BakalářiGHB na Instagramu
Obrázek nic  


Vítejte na webu Gymnázia Havlíčkův Brod

  • úspěšně fungujeme 286 let, máme na co navazovat
  • výsledky studentů nás řadí k nejlepším školám v regionu
  • formujeme samostatné a svobodné jedince, kteří se zdárně uplatní v současné společnosti

280 let GHB


Gymnázium Havlíčkův Brod otevírá pro školní rok 2022/2023 dvě třídy čtyřletého cyklu (60 uchazečů z 9. tříd) a jednu třídu osmiletého cyklu (30 uchazečů z 5. tříd). Čtěte více o průběhu přijímacího řízení nebo se vydejte na virtuální prohlídku školy.

Deset Cambridge certifikátů pro studentky GHB
12. 05. 2022 (318 přečtení) | Autor: Mgr. Marie Cinková Novotná | Rubrika: Anglický jazyk |
Tiskni článek Sdílej!

Studenti našeho gymnázia pravidelně během svého studia skládají mezinárodní zkoušky z anglického jazyka na úrovních B2 (FIRST) a C1 (ADVANCED), po kterých získávají certifikát na patřičné úrovni. Certifikát je pro studenty nejen dokladem dosažené úrovně v jazyce, kterým se prokazují při případném žádání o pracovní pozici v budoucím zaměstnání (zaměstnavatelé dnes běžně uznávají tyto zkoušky, jsou brány jako spolehlivý důkaz dosažené úrovně jazyka a stávají se jakousi přidanou hodnotou v životopisu), ale také mohou být podstatnou výhodou při přijímacích zkouškách na mnoha vysokých školách, které za certifikát přičítají body, případně mohou být i náhradou zkoušky z angličtiny. Nemluvě o výhodách držitele takového certifikátu v případě, že chce část svých studií strávit na zahraniční škole, a nemusí tedy úroveň znalostí jazyka prokazovat jinak.

V letošním roce jsme poprvé otevřeli nepovinně volitelný předmět, ve kterém připravujeme studenty ke zkouškám na úrovni B2 (pokročilý) a C1 (velmi pokročilý), přičemž maturitní zkouška odpovídá úrovni B1 (mírně pokročilý). Také jsme byli schopni tuto zkoušku studentům zprostředkovat. Ke zkoušce na úrovni C1 se přihlásilo devět studentek z posledních ročníků a ke zkoušce na úrovni B1 jedna studentka kvarty. Všechny byly úspěšné a z výsledků vyplývá, že některé dokonce dosáhly v hodnocení na úroveň C2 (úroveň rodilého mluvčího; nejvyšší hodnocení, kterého lze dosáhnout v rámci těchto mezinárodních zkoušek). Gratulujeme jim ke skvělým výsledkům! A nejen jim, protože víme, že i další naši studenti tyto zkoušky absolvují během studia a jsou stejně tak úspěšní.svislá čára
Gymnázium Havlíčkův Brod
Štáflova 2063
580 01 Havlíčkův Brod
tel. 569 669 330
ghb@ghb.cz

Zřizovatel školy:
Logo Kraje Vysočina

© Copyright GHB 2018 | webmaster Mgr. Jiří Rojka | design webu Tomáš Koťara