Dějiny umění a soudobé dějiny - nabídka pro veřejnost
Logo GHB
Ikona - FacebookIkona - BakalářiGHB na Instagramu
Obrázek nic  


Vítejte na webu Gymnázia Havlíčkův Brod

  • úspěšně fungujeme 285 let, máme na co navazovat
  • výsledky studentů nás řadí k nejlepším školám v regionu
  • formujeme samostatné a svobodné jedince, kteří se zdárně uplatní v současné společnosti

280 let GHB


Gymnázium Havlíčkův Brod otevírá pro školní rok 2021/2022 dvě třídy čtyřletého cyklu (60 uchazečů z 9. tříd) a jednu třídu osmiletého cyklu (30 uchazečů z 5. tříd). Čtěte více o průběhu přijímacího řízení a o přípravném servisu, který v této souvislosti nabízíme.

Dějiny umění a soudobé dějiny - nabídka pro veřejnost
19. 10. 2015 (1083 přečtení) | Autor: PhDr. Hynek Bouchal, Ph.D. | Rubrika: Projekty a exkurze |
Tiskni článek Sdílej!

Na brodském gymnáziu mají své pevné místo nepovinné předměty a další zájmové útvary. Dva z nich, dějiny umění a soudobé dějiny, letos poprvé otevíráme všem zájemcům z řad široké veřejnosti, kteří by si rádi rozšířili své obzory právě v těchto oblastech.

Dějiny umění vede Mgr. Daniel Koráb, své přednášky bohatě ilustruje řadou projekcí a častokrát propojuje s nečekanými hudebními motivy. Zde je nabídka nejbližších termínů a témat jeho kurzu zatím do konce kalendářního roku 2015: (liché týdny, vždy úterý 7.15-8.00 v ateliéru GHB): 20. 10.; 3. 11.; 17. 11.; 1. 12.; 15. 12.;  Témata přednášek: Max Ernst a surrealistické koláže; písmo a kaligrafie; barokní marýny; Giorgio de Chirico; Vincent van Gogh; Albrecht Dürer; Pablo Picasso; Edvard Munch; Bohuslav Reynek – grafické dílo; Jean Dubuffet – sochařské dílo; Současná česká fotografie; Bridget Rilley; minimalismus; sedm divů světa; pop –art

Soudobé dějiny zprostředkovává Mgr. Libor Toman, odehrávají se každou středu od 14.10 do 14.55. Sám přednášející k anotaci svého předmětu píše: Nepovinný předmět soudobé dějiny se zabývá především českými a světovými dějinami po roce 1945. K tomu využívá bohatý obrazový materiál, který je promítán v powerpointových prezentacích. Každé téma je popisováno s ohledem na události v dnešním světě a s vědomím, že nedávná historie mnohdy přímo ovlivňuje současnost. Témata a aktuality soudobých dějin je možné sledovat na facebookove stránce „soudobé dějiny na GHB“.

Přednášky, které jsou vždy tematicky uzavřené, lze navštěvovat i jednotlivě. Zájemce do budovy školy a na místo akce uvede vyučující daného předmětu.  S oběma se též lze rychle domluvit na e-mailových kontaktech korab@ghb.cz a toman@ghb.cz.svislá čára
Gymnázium Havlíčkův Brod
Štáflova 2063
580 01 Havlíčkův Brod
tel. 569 669 330
ghb@ghb.cz

Zřizovatel školy:
Logo Kraje Vysočina

© Copyright GHB 2018 | webmaster Mgr. Jiří Rojka | design webu Tomáš Koťara