COVID 19 – informace pro rodiče
Logo GHB
Ikona - FacebookIkona - BakalářiGHB na Instagramu
Obrázek nic  


Vítejte na webu Gymnázia Havlíčkův Brod

  • úspěšně fungujeme 287 let, máme na co navazovat
  • výsledky studentů nás řadí k nejlepším školám v regionu
  • formujeme samostatné a svobodné jedince, kteří se zdárně uplatní v současné společnosti

280 let GHB


Gymnázium Havlíčkův Brod otevírá pro školní rok 2022/2023 dvě třídy čtyřletého cyklu (60 uchazečů z 9. tříd) a jednu třídu osmiletého cyklu (30 uchazečů z 5. tříd). Čtěte více o průběhu přijímacího řízení nebo se vydejte na virtuální prohlídku školy.

COVID 19 – informace pro rodiče
05. 03. 2020 (2375 přečtení) | Autor: PhDr. Hynek Bouchal, Ph.D. | Rubrika: Informace |
Tiskni článek Sdílej!

 V článku shrnujeme informace bránící šíření virových onemocnění: jednak preventivní kroky, které jsme jako škola učinili, jednak užitečné pokyny pro rodiče i širší veřejnost.

Třídní učitelé připomněli všem studentům základní pravidla prevence šíření virových onemocnění při pobytu ve škole. V této souvislosti jsme zintenzivnili kontrolu doplňování zásobníků na mýdla ve všech prostorách a každý den provádíme kompletní dezinfekci všech ploch a povrchů ve škole. Plánovaný pracovní výjezd v rámci Erasmu+ do jižní Itálie (oblast Neapole) mezi 21. 3. a 28. 3. byl odložen na neurčito, další zahraniční cesty v dohledné době nechystáme. Situaci kolem šíření koronaviru nadále sledujeme a jsme připraveni přijmout další nezbytná opatření.

Níže připojujeme užitečné letáky krajského úřadu, které shrnují kroky, jež byste měli učinit, pokud máte podezření na to, že jste přišli s koronavirem do styku.

 

Leták - informace ke koronaviru, březen 2020

Leták - informace ke koronaviru, březen 2020


svislá čára
Gymnázium Havlíčkův Brod
Štáflova 2063
580 01 Havlíčkův Brod
tel. 569 669 330
ghb@ghb.cz

Zřizovatel školy:
Logo Kraje Vysočina

© Copyright GHB 2018 | webmaster Mgr. Jiří Rojka | design webu Tomáš Koťara