Chemie - ohlédnutí za uplynulým pololetím
Ikona - FacebookIkona - BakalářiGHB na Instagramu
Obrázek nic  


Vítejte na webu Gymnázia Havlíčkův Brod

  • úspěšně fungujeme 285 let, máme na co navazovat
  • výsledky studentů nás řadí k nejlepším školám v regionu
  • formujeme samostatné a svobodné jedince, kteří se zdárně uplatní v současné společnosti

280 let GHB


Gymnázium Havlíčkův Brod otevírá pro školní rok 2021/2022 dvě třídy čtyřletého cyklu (60 uchazečů z 9. tříd) a jednu třídu osmiletého cyklu (30 uchazečů z 5. tříd). Čtěte více o průběhu přijímacího řízení a o přípravném servisu, který v této souvislosti nabízíme.

Chemie - ohlédnutí za uplynulým pololetím
11. 02. 2021 (189 přečtení) | Autor: Mgr. Kateřina Zimplová | Rubrika: Chemie |
Tiskni článek Sdílej!

V následujících řádcích se s vámi chci podělit o radost z nemalého pokroku našich nejmladších chemiků. Ano, myslím tím naše sekundány! Mají za sebou první pololetí nového předmětu - chemie.
 
I přes veškeré překážky, které nám v tomto školním roce byly uchystány, udělali žáci nesmírný pokrok. Zvládli základní pojmy, pochopili podstatné skutečnosti související s přeměnami látek. Dokonce v krátkém čase, kdy jsme se společně mohli vrátit do školních lavic, zvládli své první laboratorní práce. V čase, kdy epidemie nedovolila přímou výuku, se trpělivě vzdělávali doma u svých počítačů.

Na konci pololetí každý žák sám za sebe zpracoval pojmovou mapu. Jeho úkolem bylo vhodně ztvárnit a uspořádat podstatné pojmy probíraného učiva, které se za dané pololetí naučil. Z map je též možné vyčíst, zda bylo příslušné učivo všem jasné a srozumitelné, případně ke které látce je třeba se ještě vrátit.
 
Část studentské tvorby a malou fotodokumentaci jejich vlastního bádání přikládám.
 
Držme jim palce, aby v těchto nelehkých dobách měli stále neutuchající elán a chuť poznávat nové věci.


svislá čára
Gymnázium Havlíčkův Brod
Štáflova 2063
580 01 Havlíčkův Brod
tel. 569 669 330
ghb@ghb.cz

Zřizovatel školy:
Logo Kraje Vysočina

© Copyright GHB 2018 | webmaster Mgr. Jiří Rojka | design webu Tomáš Koťara