Budoucnost známkování na internetu
Logo GHB
Ikona - FacebookIkona - BakalářiGHB na Instagramu
Obrázek nic  


Vítejte na webu Gymnázia Havlíčkův Brod

  • úspěšně fungujeme 287 let, máme na co navazovat
  • výsledky studentů nás řadí k nejlepším školám v regionu
  • formujeme samostatné a svobodné jedince, kteří se zdárně uplatní v současné společnosti

280 let GHB


Gymnázium Havlíčkův Brod otevírá pro školní rok 2022/2023 dvě třídy čtyřletého cyklu (60 uchazečů z 9. tříd) a jednu třídu osmiletého cyklu (30 uchazečů z 5. tříd). Čtěte více o průběhu přijímacího řízení nebo se vydejte na virtuální prohlídku školy.

Budoucnost známkování na internetu
28. 01. 2008 (4371 přečtení) | Autor: Mgr. Jiří Rojka | Rubrika: Informace |
Tiskni článek Sdílej!

Přesně před rokem, na začátku druhého pololetí školního roku 2006/2007, jsme spustili "známkování přes internet". Učitelé v sedmi třídách (primy, sekundy, tercie a 1. ročník) zadávali průběžné známky studentů do webové aplikace a rodiče tak mohli sledovat známky svých dětí přes internet. Současně jsme zavedli na nižším stupni osmiletého studia studijní průkazy, které slouží k zápisu známek, různých sdělení a k omlouvání absence žáků.

Vedení školy vyhodnotilo fungování tohoto systému za uplynulých 12 měsíců a od začátku druhého pololetí školního roku 2007/2008 dojde k následujícím změnám:

1) Internetovou průběžnou klasifikaci budou mít studenti kvint, sext, 1. a 2. ročníku
  • u tříd nižšího stupně tak odpadne "dvojitý" zápis známek (do studentského průkazu a na internet). Studentské průkazy jsou dle našeho názoru velmi vhodným a dostatečným prostředkem ke komunikaci mezi rodiči a učiteli (nejen co se týče známek)
  • studenti kvint, sext, prvního a druhého ročníku nemají studentské průkazy a jejich rodiče mohou sledovat klasifikaci přes internet
  • u posledních dvou ročníků studia (septimy, oktávy, 3. a 4. ročník) předpokládáme u studentů dostatečné množství odpovědnosti a samostatnosti, takže průběžná klasifikace nebude (stejně jako dosud) samostatně evidována

2) Internetová aplikace iskola.cz bude nahrazena jiným systémem

  • k používání systému na iskola.cz měla řada uživatelů (především z řad učitelů) oprávněné výhrady, ani z administrátorského hlediska není systém příliš pružný
  • k průběžné klasifikaci použijeme informační systém Bakaláři, se kterým máme dobré zkušenosti
  • zadávání známek bude možné provádět v rámci školní sítě i přes webové rozhraní (např. z pohodlí domova)

Věříme, že tyto změny přinesou klady v podobě lepší informovanosti rodičů a zlepšení komunikace mezi školou a rodiči.svislá čára
Gymnázium Havlíčkův Brod
Štáflova 2063
580 01 Havlíčkův Brod
tel. 569 669 330
ghb@ghb.cz

Zřizovatel školy:
Logo Kraje Vysočina

© Copyright GHB 2018 | webmaster Mgr. Jiří Rojka | design webu Tomáš Koťara