Baroko ve výtvarné výchově
Ikona - FacebookIkona - BakalářiGHB na Instagramu
Obrázek nic  


Vítejte na webu Gymnázia Havlíčkův Brod

  • úspěšně fungujeme 285 let, máme na co navazovat
  • výsledky studentů nás řadí k nejlepším školám v regionu
  • formujeme samostatné a svobodné jedince, kteří se zdárně uplatní v současné společnosti

280 let GHB


Gymnázium Havlíčkův Brod otevírá pro školní rok 2021/2022 dvě třídy čtyřletého cyklu (60 uchazečů z 9. tříd) a jednu třídu osmiletého cyklu (30 uchazečů z 5. tříd). Čtěte více o průběhu přijímacího řízení a o přípravném servisu, který v této souvislosti nabízíme.

Baroko ve výtvarné výchově
20. 03. 2011 (6194 přečtení) | Autor: Mgr. Hana Kvášová | Rubrika: Informace |
Tiskni článek Sdílej!

Výuka výtvarné výchovy na GHB je také ve školním roce 2010-2011 tradičně provázána jednotícím tématem. Zcela vlastenecky jsme zvolili za inspirační zdroj výtvarných aktivit pro obě pololetí „baroko“, především „české baroko“, které, vedle české gotické malby, kubismu a surrealismu, patří k identifikačním znakům českého umění ve světě.

Zajímá Vás proč jsme baroko vybrali a jak vypadá barokní výtvarný školní rok? V následujícím článku pro Vás krátké shrnutí připravil Dan Koráb. 

Výběr Baroka byl také ovlivněn letošní největší výstavní akcí Národní galerie v Praze, kompletní prezentací tvorby nejvýznamnějšího barokního českého malíře Karla Škréty. Také Muzeum umění v Olomouci připravilo na rok 2011 výstavu "Barokní Olomouc", na které děti zábavnou formou provedou výstavou i olomouckými barokními reáliemi. K barokním hrám nás také nasměrovalo velkorysé pozvání opata Kláštera premonstrátů v Želivě pana Bronislava Ignáce Kramára O.Praem při příležitosti výstavy z historie gymnázia. Obnovení kontaktů s želivskými premonstráty má i své historické opodstatnění, od roku 1807 vyučovali premonstráti po dlouhé období na našem gymnáziu. K exkurzi do Želiva láká i Santiniho barokně-gotický Klášterní kostel Narození P. Marie. Barokní památky nám také nabízí samotný Havlíčkův Brod, proto jsme se domluvili s farním vikářem P. SCLic. Tomášem Rastislavem Högerem, OPraem. na tvoření přímo ve farním Děkanském kostele Nanebevzetí Panny Marie.

     Baroko je téma bukolické, syté, mystické, zkrátka přeplněné náměty k výtvarné tvorbě i zajímavými technikami a postupy. Každá vyučovací hodina, či blok hodin začíná projekcí základních památek světového i českého baroka, tedy určité sestavy pro jednotlivé skupiny a třídy, často zaměřené na konkrétní barokní téma, zpracovávané v praktické práci. Sestava ukázek se nemění, pouze doplňuje, narůstá a stálým opakováním, určováním ukázek studenty upevňuje v paměti. Po tomto činnostním učení se potom studenti věnují výtvarné práci v námětech a technikách poplatných baroku. Celý projekt vychází samozřejmě ze stanovených priorit ŠVP.

  O barokním umění se mohou dozvědět více i zájemci, kteří se přihlásili do nepovinně volitelného předmětu – dějiny umění (24 studentů). Z témat přednášených v tomto předmětu uvádím například příběh malíře Caravaggia, Karla Škréty, Václava Hollara, barokní kaligrafii, barokní zahradní architekturu a další motivy z dějin tohoto období.

 

Ukázky „ barokního tématického plánu VV“ ve školním roce 2010-2011:

Prima

Barokní půdorysy, barokní labyrint - vlastní půdorys stavby na základě vybraného zvěrného atributu svatých, inspirace barokními zahradními labyrinty – tvorba vlastního labyrintu, hra s členitými, originálními barokními půdorysy, barokní labyrint,

-technika: enkaustika, tisk z koláže

Sekunda

Barokní sklomalba- lidová podmalba na skle, inspirace selským barokem,

barokní heraldika, domovní znamení – vlastní domovní znamení, keramika

Tercie

 Barokní kaligrafie – barokní majuskula dekorovaná, ornamentální – asambláž a kresba pastelem

Baroko v Čechách – kaligram na texty a hudbu skupiny Psí Vojáci, rezerváž

Barokní kuriozity – návrhy „Ropáků“- kuriózních bytostí (výtvarná soutěž)

Kvarty

Barokní ornament, dekor – savování, kresba a malba na textilu

Baroko a světlo - fymáž, techniky fymáže

Barokní „mramorový svět“ - benzínové papíry a rezerváž

Kvinta A

Dekorativní hry s barokními půdorysy – keramické sgrafito (rytá engoba)

Kniha v proměnách staletí – autorská kniha, kodex

Kvinta B

Barokní detaily - Inspirace barokními architektonickými detaily, štukatérským dekorem - polychromovaná plastika z Ytongu

 Baroko a světlo -kresba světlem- animace pískem, „písečný videoklip“ (realizace na představení v klubu OKO)

Sexta A

Barokní dekor – hra s barokními půdorysy, proškrabávaná engoba

Barokní zátiší – kresba u stojanu bílou rudkou na tónovaný papír

Barokní paralely – „kolářovská“ koláž, spojení barokního obrazu s další reprodukcí

Baroko v našem městě – fotografický cyklus

Sexta B

Barokní parky-labyrinty – land-artová akce v parku

J. Jordaens – Král pije – živý obraz, happening

Barokní malba na plátně – malba na plátně

Barokní kaligrafie – nácvik dobového písma

1. ročník

Barokní veduty (Václav Hollar) – Fantasy město, čárový lept

Barokní krajina – enkaustika

Loutkové divadlo v baroku -kulisy k loutkovému divadlu

 2. ročník

Barokní sklomalba- lidová podmalba na skle, inspirace selským barokem,

barokní keramika


01

02

03

04

05

06

07

08

09svislá čára
Gymnázium Havlíčkův Brod
Štáflova 2063
580 01 Havlíčkův Brod
tel. 569 669 330
ghb@ghb.cz

Zřizovatel školy:
Logo Kraje Vysočina

© Copyright GHB 2018 | webmaster Mgr. Jiří Rojka | design webu Tomáš Koťara