Ikona - FacebookIkona - BakalářiGHB na Instagramu
Obrázek nic  


Vítejte na webu Gymnázia Havlíčkův Brod

 • úspěšně fungujeme 284 let, máme na co navazovat
 • výsledky studentů nás řadí k nejlepším školám v regionu
 • formujeme samostatné a svobodné jedince, kteří se zdárně uplatní v současné společnosti

280 let GHB


Gymnázium Havlíčkův Brod otevírá pro školní rok 2020/2021 dvě třídy čtyřletého cyklu (60 uchazečů z 9. tříd) a jednu třídu osmiletého cyklu (30 uchazečů z 5. tříd). Čtěte více o průběhu přijímacího řízení a o přípravném servisu, který v této souvislosti nabízíme.

Maturitní zkouška ve školním roce 2018/2019
15. 05. 2018 (8248 přečtení) | Autor: Mgr. Jiří Rojka | Rubrika: Stálé menu |
Tiskni článek Sdílej!

Ve školním roce 2018/2019 se bude maturovat podle podobného modelu jako v předcházejícím školním roce.

 • Maturitní zkouška má dvě části: společnou (zvanou též státní), která je zcela v režii ministerstva školství a uskuteční se podle jednotného schématu na všech středních školách zároveň, a profilovou (neboli školní), která je částečně v režii školy. Ve společné části žáci maturují z českého jazyka a cizího jazyka nebo matematiky. V profilové části pak z dalších 3 předmětů podle vlastního výběru.
 • Ředitel školy pro maturitní zkoušky ve školním roce 2018/2019 stanovil v souladu s odstavcem (3) § 79 školského zákona tuto nabídku povinných a nepovinných zkoušek profilové části:

  Povinné zkoušky
  (žák volí 3 předměty)
  Ústní zkouška Český jazyk a literatura, anglický jazyk, francouzský jazyk, německý jazyk, ruský jazyk, základy společenských věd, dějepis, zeměpis, matematika, fyzika, chemie, biologie, informační a komunikační technologie, hudební výchova
  Ústní zkouška a obhajoba maturitní práce Výtvarná výchova

  Nepovinné zkoušky
  (žák volí max. 2 předměty)
  Ústní zkouška Český jazyk a literatura, anglický jazyk, francouzský jazyk, německý jazyk, ruský jazyk, základy společenských věd, dějepis, zeměpis, matematiky, fyzika, chemie, biologie, informační a komunikační technologie, hudební výchova
  Ústní zkouška a obhajoba maturitní práce Výtvarná výchova

 • Témata povinných i nepovinných zkoušek profilové části maturitní zkoušky pro školní rok 2018/2019
 • Zkouška Matematika+ je nepovinná výběrová zkouška z matematiky v rozsahu středoškolského učiva matematiky. Ve školním roce 2018/2019 se opět koná v rámci tzv. pokusného ověřování. Více informací o zkoušce včetně katalogu požadavků a seznamu vysokých škol, které akceptují výsledek zkoušky v přijímacím řízení, najdete na www.novamaturita.cz/matematika-1404036723.html.
 • Legislativní rámec maturitní zkoušky tvoří §77 - §82 zákona č. 561/2004 Sb. (školský zákon) a vyhláška č. 177/2009 Sb. (aktuální znění na webu novamaturita.cz).
 • Studenti GHB mají k dispozici seznam literatury (tzv. kánon), ze kterého si pro zkoušku z českého jazyka a literatury vybírají podle daných pravidel 20 titulů. Ke každé knize bude zpracován pracovní list, který tvoří základ maturitní otázky při ústní zkoušce.
 • Důležité termíny:
  • 1. prosinec 2018 - nejzazší termín pro podání přihlášky k maturitní zkoušce řediteli školy
  • 31. 3. 2019 – termín pro odevzdání seznamu literatury ke zkoušce z českého jazyka
  • 10. 4. 2019 – termín písemné práce z českého jazyka a literatury
  • 11. 4. 2019 – termín písemné práce z cizího jazyka
  • 2. května - 6. května 2019 - didaktické testy společné části
  • příprava na maturitní zkoušku (tzv. "svatý týden"): 13. - 17. května 2019
  • 20. - 24. 5. 2019 - ústní zkoušky společné části, zkoušky profilové části před zkušební komisí
  • 29. května 2019, 16.00 hod., klášterní kostel sv. Rodiny - předávání maturitních vysvědčení
 • Veškeré informace o podobě maturitní zkoušky najdete na webu www.novamaturita.cz.


 • svislá čára
  Gymnázium Havlíčkův Brod
  Štáflova 2063
  580 01 Havlíčkův Brod
  tel. 569 669 330
  ghb@ghb.cz

  Zřizovatel školy:
  Logo Kraje Vysočina

  © Copyright GHB 2018 | webmaster Mgr. Jiří Rojka | design webu Tomáš Koťara