Logo GHB
  •    HOME
  •       SUPLOVÁNÍ
  •       KONTAKTY
Ikona - FacebookIkona - BakalářiGHB na Instagramu
Obrázek nic  


Vítejte na webu Gymnázia Havlíčkův Brod

  • úspěšně fungujeme 284 let, máme na co navazovat
  • výsledky studentů nás řadí k nejlepším školám v regionu
  • formujeme samostatné a svobodné jedince, kteří se zdárně uplatní v současné společnosti

280 let GHB


Gymnázium Havlíčkův Brod otevírá pro školní rok 2020/2021 dvě třídy čtyřletého cyklu (60 uchazečů z 9. tříd) a jednu třídu osmiletého cyklu (30 uchazečů z 5. tříd). Čtěte více o průběhu přijímacího řízení a o přípravném servisu, který v této souvislosti nabízíme.

Zvýšení kvality vzdělávání a zlepšení podmínek žáků na naší škole
16. 11. 2017 (2352 přečtení) | Autor: Mgr. Zuzana Šimůnková | Rubrika: Dotační projekty |
Tiskni článek Sdílej!

Od začátku září běží na našem gymnáziu projekt pod názvem Zvýšení kvality vzdělávání a zlepšení podmínek žáků na naší škole. Tento projekt probíhá v rámci Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání Evropské unie, konkrétně v rámci výzvy č. 02_16_035 (Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování - Šablony pro SŠ a VOŠ).

V období do konce srpna 2019 díky tomu na škole působí školní psycholožka, učitelé absolvují aktivity vzájemné spolupráce ve výuce, či stáže u zaměstnavatelů. Naši žáci také mohou využít nabídku doučování z matematiky, které má působit jako prevence školního neúspěchu v prvním a maturitním ročníku středoškolského studia. Také proběhne školení pro celý pedagogický sbor, které se bude věnovat aktuální tematice inkluzivního vzdělávání.

Celkem je zapojeno 26 pracovníků školy. Manažerem projektu je ředitel školy PhDr. Hynek Bouchal, Ph.D., koordinátory jsou Mgr. Zuzana Šimůnková a RNDr. Milan Zimpl, Ph.D., registrační číslo projektu je CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_035/0005266.

logolink


svislá čára
Gymnázium Havlíčkův Brod
Štáflova 2063
580 01 Havlíčkův Brod
tel. 569 669 330
ghb@ghb.cz

Zřizovatel školy:
Logo Kraje Vysočina

© Copyright GHB 2018 | webmaster Mgr. Jiří Rojka | design webu Tomáš Koťara