Přípravný kurz na přijímací řízení
Ikona - FacebookIkona - BakalářiGHB na Instagramu
Obrázek nic  


Vítejte na webu Gymnázia Havlíčkův Brod

  • úspěšně fungujeme 285 let, máme na co navazovat
  • výsledky studentů nás řadí k nejlepším školám v regionu
  • formujeme samostatné a svobodné jedince, kteří se zdárně uplatní v současné společnosti

280 let GHB


Gymnázium Havlíčkův Brod otevírá pro školní rok 2021/2022 dvě třídy čtyřletého cyklu (60 uchazečů z 9. tříd) a jednu třídu osmiletého cyklu (30 uchazečů z 5. tříd). Čtěte více o průběhu přijímacího řízení a o přípravném servisu, který v této souvislosti nabízíme.

Přípravný kurz na přijímací řízení
07. 09. 2020 (193 přečtení) | Autor: PhDr. Hynek Bouchal, Ph.D. | Rubrika: Přijímací řízení |
Tiskni článek Sdílej!

Gymnázium Havlíčkův Brod opět nabízí všem zájemcům, kteří se chtějí dobře připravit na přijímací řízení na střední školu, spolehlivý a účinný servis. Účast na přípravě k přijímacímu řízení je otevřená všem, není podstatné, zda chtějí studovat na našem gymnáziu, či na jiné střední škole. 

Přípravný servis, jejž brodské gymnázium poskytuje, tvoří pedagogové této školy, kteří s ministerskými tvůrci testů dlouhodobě spolupracují na různých úrovních a podrobně znají jejich testové metody a postupy. Všechny lekce přípravného kurzu jsou zdarma.

1. Harmonogram přípravného kurzu

Už první varianta přijímacích zkoušek nanečisto, která se uskuteční v rámci dne otevřených dveří ve čtvrtek 26. 11. 2020, bude svým obsahem i formou odpovídat přijímacím zkouškám připravovaným ministerstvem školství. Zájemcům nabídneme vlastní, originální testy, které tvoří pedagogové gymnázia na základě letité zkušenosti s přijímacím řízením i s ministerskými testovými úlohami.

Intenzivní příprava na přijímací zkoušky začne ve středu 20. ledna ve 14.00. V tento čas odstartujeme další variantu přijímaček nanečisto, která bude přesně simulovat průběh opravdového přijímacího řízení. Lednová verze našich přijímaček nanečisto slouží tomu, aby zájemci o studium přesně identifikovali silná a slabá místa svých dovedností a znalostí a tomu přizpůsobili následující přípravu. Přijímačky budou součástí tzv. informačního dne, během nějž vysvětlíme všem návštěvníkům administraci a organizaci přijímacího řízení, bude též možné odevzdat přihlášku ke studiu.

Oblíbené tréninky na přijímací zkoušky, které pořádáme už osmým rokem a které jsou letos naplánovány vždy na středu 3.; 10.; 17. a 24. února od 14.15, pak zájemce nejen provedou obsahovými nástrahami „přijímaček“, ale naučí je také vyplňovat ministerské testové formuláře.

Celý tréninkový maraton zakončíme třetí verzí přijímaček nanečisto, které opět vytvoří pedagogové gymnázia a které proběhnou ve středu 31. března 2021 od 14.00. Tato poslední přípravná aktivita by všem zájemcům měla poskytnout objektivní zpětnou vazbu o tom, jaký pokrok během přípravných kurzů udělali, případně které části učiva si ještě musí během posledních týdnů zbývajících do přijímacích zkoušek doplnit. 

2. Registrovaní zájemci obdrží testové úlohy a další užitečné materiály elektronicky

V předchozích letech MŠMT zveřejnilo několik ilustračních i ostrých testů, podobně bude postupovat i letos. Pedagogové brodského gymnázia na tomto základě vytvořili řadu vlastních testových úloh. Pokud se zájemci zaregistrují na mailu bouchal@ghb.cz, získají do této testové databáze přístup. Testy, jejich správná řešení, stejně jako další důležité informace týkající se přijímacího řízení, budou všem registrovaným zájemcům průběžně zasílány od podzimu 2020 až do dubna 2021, kdy celé přijímací řízení končí vyhlášením výsledků. Registrace tak zájemcům zároveň poskytne spolehlivou záruku, že nepřehlédnou žádnou důležitou informaci o průběhu a administraci celého přijímačkového kolotoče. Při registraci uchazeči uvedou své jméno, příjmení, e-mailový kontakt a údaj o tom, zda mají zájem o informace o čtyřletém cyklu (zájemci z devátých tříd) či o osmiletém cyklu (zájemci z pátých tříd). Registraci, účast na všech akcích, které škola v souvislosti s přijímacím řízením připravuje i veškeré materiály a informace poskytujeme zdarma. Otázky s přijímacím řízením spojené zodpovíme na mailu bouchal@ghb.cz.


Související články:
Informace pro zájemce o studium (07.09.2020)

svislá čára
Gymnázium Havlíčkův Brod
Štáflova 2063
580 01 Havlíčkův Brod
tel. 569 669 330
ghb@ghb.cz

Zřizovatel školy:
Logo Kraje Vysočina

© Copyright GHB 2018 | webmaster Mgr. Jiří Rojka | design webu Tomáš Koťara