Důležité upozornění pro všechny uchazeče, kteří konali přijímací testy
Logo GHB
 •    HOME
 •       SUPLOVÁNÍ
 •       KONTAKTY
Ikona - FacebookIkona - BakalářiGHB na InstagramuMapa GHB
Obrázek nic  


Vítejte na webu Gymnázia Havlíčkův Brod

 • formujeme zdravě kritické a sebevědomé osobnosti ve vstřícném a tvůrčím prostředí
 • výsledky studentů nás řadí ke školám, na které je spolehnutí
 • fungujeme 288 let, máme na co navazovat

280 let GHB


Gymnázium Havlíčkův Brod otevírá pro školní rok 2024/2025 dvě třídy čtyřletého cyklu (60 uchazečů z 9. tříd) a jednu třídu osmiletého cyklu (30 uchazečů z 5. tříd). Čtěte více o průběhu přijímacího řízení nebo se vydejte na virtuální prohlídku školy.

Důležité upozornění pro všechny uchazeče, kteří konali přijímací testy
20. 04. 2015 (4074 přečtení) | Autor: PhDr. Hynek Bouchal, Ph.D. | Rubrika: Přijímací řízení |
Tiskni článek Sdílej!

Časový harmonogram dalšího postupu v rámci přijímacího řízení


Úterý 21. 4. 2015
 • kolem 17.00 zveřejnění výsledků centrálně zadávaných jednotných testů a pořadí uchazečů dle výsledku přijímacího řízení na webových stránkách školy www.ghb.cz
Středa 22. 4. 2015
 • zveřejnění celkových výsledků přijímacího řízení na webových stránkách školy www.ghb.cz a ve vestibulu školy
 • od 7.30 do 16.00 úspěšní uchazeči o studium, resp. jejich zákonní zástupci budou moci odevzdat zápisový lístek
Čtvrtek 23. 4. 2015
 • od 7.30 do 16.00 úspěšní uchazeči o studium, resp. jejich zákonní zástupci budou moci odevzdat zápisový lístek
Pátek 24. 4. 2015
 • od 7.30 do 16.00 zákonní zástupci neúspěšných uchazečů obdrží rozhodnutí o nepřijetí; zároveň budou moci na místě podat odvolání proti tomuto rozhodnutí

Apel na uchazeče, kteří zkoušku složí, ale ke studiu nastoupit chtít nebudou

Pokud uchazeči zkoušku složí, ale o studium na gymnáziu zájem mít nebudou, žádáme je, aby nám tuto skutečnost neprodleně oznámili. Apelujeme na jejich solidaritu s těmi studenty, kteří u zkoušky úspěšní nebyli, ale na gymnáziu by studovat chtěli. Pokud nebude kapacita třídy naplněna, může být takový zájemce přijat v rámci odvolacího řízení.

Informace pro uchazeče, kteří zkoušku složí a budou chtít nastoupit ke studiu

Pokud uchazeči zkoušku složí a budou chtít na naši školu nastoupit, nechť zápisový lístek odevzdají osobně ve středu 22. 4. 2015 nebo ve čtvrtek 23. 4. 2015 v kanceláři ředitele školy vždy od 7.30 hod. do 16 hod. nebo i jiným způsobem, nejpozději však do 10 pracovních dnů od zveřejnění výsledku přijímacího řízení. Nepotvrdí-li uchazeč nebo zákonný zástupce nezletilého uchazeče odevzdáním zápisového lístku úmysl vzdělávat se na naší škole, zanikají posledním dnem lhůty právní účinky rozhodnutí o přijetí tohoto uchazeče ke vzdělávání v naší škole. Opět apelujeme na všechny uchazeče, aby své rozhodnutí oznámili co možná nejdříve, mohou tím pomoci dalším zájemcům v pořadí.

Informace pro uchazeče, kteří nebudou přijati z kapacitních důvodů, ale o studium budou mít nadále zájem

Pokud uchazeči nebudou přijati z kapacitních důvodů, ale zkoušku složí a o studium u nás budou mít dále zájem, nechť se dostaví v pátek mezi 7.30-16.00 do kanceláře školy, zde obdrží rozhodnutí o nepřijetí. Proti tomuto rozhodnutí podají na místě odvolání. Pokud nebude kapacita třídy naplněna, mají šanci dostat se na gymnázium právě na základě tohoto odvolání.

Jakékoliv dotazy, připomínky apod. zodpoví ředitel školy na mailu bouchal@ghb.cz, případně na telefonu 569 669 330 a mobilu 728 228 575.svislá čára
Gymnázium Havlíčkův Brod
Štáflova 2063
580 01 Havlíčkův Brod
tel. 569 669 330
ghb@ghb.cz

Zřizovatel školy:
Logo Kraje Vysočina

© Copyright GHB 2023 | webmaster Mgr. Jiří Rojka | design webu Tomáš Koťara