Přijímačky nanečisto na brodském gymnáziu
Logo GHB
  •    HOME
  •       SUPLOVÁNÍ
  •       KONTAKTY
Ikona - FacebookIkona - BakalářiGHB na InstagramuMapa GHB
Obrázek nic  


Vítejte na webu Gymnázia Havlíčkův Brod

  • formujeme zdravě kritické a sebevědomé osobnosti ve vstřícném a tvůrčím prostředí
  • výsledky studentů nás řadí ke školám, na které je spolehnutí
  • fungujeme 288 let, máme na co navazovat

280 let GHB


Gymnázium Havlíčkův Brod otevírá pro školní rok 2024/2025 dvě třídy čtyřletého cyklu (60 uchazečů z 9. tříd) a jednu třídu osmiletého cyklu (30 uchazečů z 5. tříd). Čtěte více o průběhu přijímacího řízení nebo se vydejte na virtuální prohlídku školy.

Přijímačky nanečisto na brodském gymnáziu
14. 01. 2015 (3990 přečtení) | Autor: PhDr. Hynek Bouchal, Ph.D. | Rubrika: Přijímací řízení |
Tiskni článek Sdílej!

Gymnázium Havlíčkův Brod chystá na středu 11. února od 14.00 přijímací zkoušky nanečisto. Zkoušky budou svým obsahem i formou přesně odpovídat testům připravovaným ministerstvem školství, nepůjde však o ilustrační testy, které ministerstvo zveřejnilo na přelomu ledna a února. Účast na přijímacích zkouškách je otevřená všem zájemcům, není podstatné, zda chtějí studovat na brodském gymnáziu, či na jiné střední škole. Také není třeba se nikde registrovat či hlásit předem.

Testové úlohy, jež budou pro zájemce 11. února na brodském gymnáziu připraveny, tvoří pedagogové této školy, kteří s ministerskými tvůrci testů dlouhodobě spolupracují na různých úrovních a podrobně znají jejich testové metody a postupy. Společně s originálními testy obdrží všichni přítomní také záznamový arch a klíč správných řešení. Úroveň své vlastní připravenosti si bude moci každý z přítomných srovnat s ostatními. Předpokládaný konec přijímacích zkoušek nanečisto je v 16.00 hodin.  Další informace jsou k dispozici na webu www.ghb.cz, veškeré dotazy zodpovíme na e-mailu bouchal@ghb.cz.

Servis pro rodiče

Únorové přijímací zkoušky nanečisto jsou součástí tzv. informačního dne. Pro rodiče, výchovné poradce ze základních škol i širší veřejnost jsme od 14.00 připravili instruktážní servis o administraci celého přijímacího řízení a debatu s vedením školy. Instruktážní servis bude obnášet pomoc s vyplňováním přihlášek včetně jejich administrace, informace o zápisových lístcích a o administrativním průběhu celého přijímacího řízení. Naše administrativní pracovnice budou též připraveny přijmout vyplněné a potvrzené přihlášky. V rámci debaty se zaměříme na průběh přijímacího řízení, na charakter a průběh studia na naší škole, na uplatnění našich absolventů, na probíhající rozsáhlou modernizaci školy i na další témata.

Van de Graaffův generátor, logo školy a věrní průvodci

Gymnázium však zdaleka nežije pouze aktivitami souvisejícími s přijímacím řízením, návštěvníci informačního dne se o tom budou moci přesvědčit prostřednictvím umělecko-popularizačně-vzdělávací instalace ve vestibulu, která vznikla spoluprací vyučujících fyziky a výtvarné výchovy. Škola v souvislosti s rozsáhlou modernizací vybavení přírodovědných předmětů získala mj. Van de Graaffův generátor umožňující nabíjet kovová tělesa na velmi vysoké napětí. Při informačním dnu bude mít tento elektrostatický přístroj, sloužící mj. urychlování elektronů pro sterilizaci, za úkol zpřítomnit logo školy v dynamickém světle elektrických výbojů. Na všechny návštěvníky při tom budou čekat současní studenti školy, kteří zájemce o testy zavedou do patřičných učeben, ostatním pak nabídnou prohlídku budovy a ve vestibulu budou bdít nad výstavou související se zmíněným generátorem.

Kritéria

Kritéria pro přijímací řízení jsme zveřejnili 29. ledna 2015, jsou k dispozici zde na webu (viz odkaz na konci článku), na vstupu do vestibulu gymnázia a automaticky je obdrželi všichni, kteří se u nás zaregistrovali a nechávají si na svůj mail zasílat všechny další informace a materiály s přijímacím řízením související.

Trénink

Přesně týden po informačním dnu zahájíme další kolo příprav k přijímacímu řízení: tréninky na přijímací testy. Časovou dotaci těchto tréninků jsme přizpůsobili věku zájemců: uchazeči o osmiletý cyklus se sejdou celkem dvakrát, zatímco uchazeči o čtyřletý cyklus budou moci přijít čtyřikrát.

Trénink na „přijímačky“ odstartuje ve středu 18. 2. 2015 od 14.15 matematikou. Naši pedagogové budou zájemcům o čtyřleté i osmileté studium 90 minut podrobně vysvětlovat, co všechno se od nich při přijímací zkoušce z matematiky očekává. Za týden poté, tedy ve středu 25. února provedou totéž naši češtináři. Ve středu (4. 3.) bude pokračovat kurz již pouze pro čtyřletý cyklus, a to matematikou: tato lekce naváže na hodinu z 18. 2., přinese nové úlohy a nové informace. 11. 3. obdobně navážou naši češtináři na lekci z 25. 2. Pro větší přehlednost shrnujeme napsané v následující tabulce:

 

Trénink na přijímací zkoušky – vždy ve středu 14.15-15.45

datum

čtyřletý cyklus

osmiletý cyklus

18. 2

matematika

matematika

25. 2.

český jazyk

český jazyk

4. 3.

matematika

 

11. 3.

český jazyk

 

 Zájemci o trénink se můžou závazně hlásit na jednotlivé termíny na adrese bouchal@ghb.cz. Všechny kurzy jsou zdarma. svislá čára
Gymnázium Havlíčkův Brod
Štáflova 2063
580 01 Havlíčkův Brod
tel. 569 669 330
ghb@ghb.cz

Zřizovatel školy:
Logo Kraje Vysočina

© Copyright GHB 2023 | webmaster Mgr. Jiří Rojka | design webu Tomáš Koťara