Průběh přijímacího řízení ve školním roce 2011/2012
Logo GHB
Ikona - FacebookIkona - BakalářiGHB na Instagramu
Obrázek nic  


Vítejte na webu Gymnázia Havlíčkův Brod

  • úspěšně fungujeme 287 let, máme na co navazovat
  • výsledky studentů nás řadí k nejlepším školám v regionu
  • formujeme samostatné a svobodné jedince, kteří se zdárně uplatní v současné společnosti

280 let GHB


Gymnázium Havlíčkův Brod otevírá pro školní rok 2022/2023 dvě třídy čtyřletého cyklu (60 uchazečů z 9. tříd) a jednu třídu osmiletého cyklu (30 uchazečů z 5. tříd). Čtěte více o průběhu přijímacího řízení nebo se vydejte na virtuální prohlídku školy.


Průběh přijímacího řízení ve školním roce 2011/2012
Tiskni článek Sdílej!

V lednu 2012 se naplno roztočí "přijímačkový kolotoč" pro všechny žáky 9. tříd a některé žáky 5. tříd základních škol. Jízdní řád přijímacího řízení na Gymnáziu Havlíčkův Brod bude vypadat následovně:

  • 27. 1. 2012: bude oficiálně vyhlášeno přijímací řízení a zveřejněna kritéria kritéria přijímacího řízení (vestibul školy + www.ghb.cz)

  • 8. 2. 2012: Informační den – příležitost pohodlného předání přihlášek ke studiu včetně možnosti individuálních konzultací se zástupci vedení školy

  • 15. 3. 2012: poslední možnost pro odevzdání přihlášky ke studiu, a to osobně či poštou

  • kolem 21. 3. 2012, nejpozději 25. 3. 2012: zveřejnění počtu přihlášených uchazečů na www.ghb.cz

  • nejpozději 3. 4. 2012: rozesílání pozvánek k přijímací zkoušce či informace o nekonání přijímací zkoušky (pouze pro 4leté gymnázium)

  • 23., 24. 4. 2012 (pondělí, úterý): 1. kolo přijímacích zkoušek

  • 24. 4. 2012, v cca 16 hod.: výsledky přijímacího řízení (vestibul školy + www.ghb.cz)


svislá čára
Gymnázium Havlíčkův Brod
Štáflova 2063
580 01 Havlíčkův Brod
tel. 569 669 330
ghb@ghb.cz

Zřizovatel školy:
Logo Kraje Vysočina

© Copyright GHB 2018 | webmaster Mgr. Jiří Rojka | design webu Tomáš Koťara