Logo GHB
Ikona - FacebookIkona - BakalářiIkona - Studentský parlament
Obrázek nic  


Vítejte na webu Gymnázia Havlíčkův Brod

  • úspěšně fungujeme 283 let, máme na co navazovat
  • výsledky studentů nás řadí k nejlepším školám v regionu
  • formujeme samostatné a svobodné jedince, kteří se zdárně uplatní v současné společnosti

280 let GHB


Gymnázium Havlíčkův Brod otevírá pro školní rok 2019/2020 dvě třídy čtyřletého cyklu (60 uchazečů z 9. tříd) a jednu třídu osmiletého cyklu (30 uchazečů z 5. tříd). Čtěte více o průběhu přijímacího řízení a o přípravném servisu, který v této souvislosti nabízíme.

Matematika - G8 - přijímací zkoušky 2011/2012
1. kolo, 23. 4. 2012


1. V konzervárně zpracují za 4 hodiny 12 tun ryb. Kolik tun ryb zpracují za 5 osmihodinových směn?

2. Petr rozřezal dvě tyče o délce 42 cm a 63 cm na stejné, ale co největší díly. Kolik řezů musel udělat?

3. Určete číslo x tak, aby byl následující zápis pravdivý:
392 : x : 14 = 28

4. Mandarinky v prvním balíčku měly hmotnost 1,305 kg, ve druhém o 0,375 kg méně a ve třetím o 0,125 kg více než v prvním balíčku. Jaká byla hmotnost všech mandarinek dohromady?

5. Jestliže neznámé číslo vynásobím šesti a pak k výsledku přičtu 48, dostanu číslo 120. Urči původní číslo.

6. Vyděl písemně a urči zbytek:
27 070 : 56 =

7. Doplň poslední člen číselné řady: 2 5 14 41 122 ?

8. Kolik trojúhelníků je na obrázku?
mat3-12.png

9. Jaký je obsah šedého útvaru? Jeden čtvereček sítě má obsah 1 cm2.
mat4-12.png

10. Těleso na obrázku bylo sestaveno ze čtyř krychlí – viz obrázek. Jaký je jeho povrch (včetně spodní plochy), víte-li, že hrana jedné krychle je dlouhá 2 cm?
mat5-12.png

Správné řešení (formát PDF)

svislá čára
Gymnázium Havlíčkův Brod
Štáflova 2063
580 01 Havlíčkův Brod
tel. 569 669 330
ghb@ghb.cz

Zřizovatel školy:
Logo Kraje Vysočina

© Copyright GHB 2018 | webmaster Mgr. Jiří Rojka | design webu Tomáš Koťara